Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu xây dựng bộ bài tập huấn luyện thực hành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp trên phòng mô phỏng ntpro 5000 của khoa hàng hải lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu xây dựng bộ bài tập huấn luyện thực hành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp trên phòng mô phỏng ntpro 5000 của khoa hàng hải

Ngày đăng: 21/04/2017 Lượt xem: 178 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu xây dựng bộ bài tập huấn luyện thực hành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp trên phòng mô phỏng NTPro 5000 của khoa Hàng Hải. Đề tài đi vào phân tích các yêu cầu của Công ước quốc tế STCW-78 sửa đổi 2010 đối với năng lực của sỹ quan ngành boong mức trách nhiệm vận hành và quản lý, cũng như các yêu cầu đối với công tác huấn luyện bằng các hệ thống mô phỏng đồng thời tham khảo các tài liệu về huấn luyện bằng các hệ thống mô phỏng hàng hải, tham khảo chương trình huấn luyện của một số trung tâm giảng dạy ở Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Philipine. Từ kết quả thu được tổng kết các kỹ thuật cần huấn luyện bằng mô phỏng cho học viên và xây dựng nên bộ bài tập để huấn luyện đa số các kỹ thuật đó trong phạm vi hạn chế của trang thiết bị mô phỏng của KHH trường ĐHHVN.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015


LUẬN VĂN THẠC SỸ


NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ BÀI TẬP HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRÊN PHÒNG MÔ PHỎNG NTPRO 5000 CỦA KHOA HÀNG HẢI


HV ĐỖ THÀNH PHỐ - HDKH PGS.TS.NGUYỄN VIẾT THÀNH

 

 

 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Trường ĐHHVN hàng năm nhận vào số lượng lớn sinh viên thuộc các hệ: Đại học và Cao đẳng ngành Điều Khiển Tàu Biển, Sĩ quan Hàng hải. Với điều kiện chỉ có một tàu thực tập Sao Biển phục vụ cho sinh viên của cả bốn ngành Điều khiển tàu biển, Máy tàu biển, Điện tàu biển, trường ĐHHVN đang gặp phải những khó khăn rất lớn trong công tác huấn luyện trên tàu thực tập. Do số lượng sinh viên quá đông nên nếu chỉ với tàu Sao Biển thì không thể đáp ứng nổi nhu cầu thực tập của sinh viên. Thời gian huấn luyện trên tàu của sinh viên rất ngắn. Với điều kiện thiếu tàu thực tập, việc sử dụng hệ thống mô phỏng vào công tác huấn luyện để giúp sinh viên làm quen với các trang thiết bị và việc điều khiển một con tàu trong các điều kiện cụ thể là một giải pháp khả quan. Thực tế đã chứng minh rằng không những thiết bị mô phỏng có thể mô phỏng lại các chức năng hoạt động của thiết bị thực tế mà nó còn có thể mô phỏng các tình huống cần thiết phục vụ cho công tác huấn luyện mà trong thực tế huấn luyện trên tàu thực tập chưa chắc có thể gặp được.

 

Chính vì vậy mà việc xây dựng, hoàn thiện, bổ sung cho chương trình huấn luyện trên hệ thống mô phỏng buồng lái, của KHH trường ĐHHVN là một việc làm mang tính cấp bách và cần thiết.

 

2. Mục đính của đề tài

 

Dựa trên cơ sở là các kỹ thuật yêu cầu đối với sỹ quan ngành boong mức trách nhiệm vận hành và quản lý được qui định trong Công ước quốc tế STCW-78 sửa đổi 2010, đề tài tập trung đi vào nghiên cứu xây dựng bộ bài tập thực hành dẫn tàu trong một số tình huống cụ thể. Sau khi được thực hành với những bài tập này và qua hướng dẫn của các huấn luyện viên, các giảng viên có thể phát triển được một số kỹ thuật đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực của quốc tế.

 

3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:

 

Đề tài đi vào phân tích các yêu cầu của Công ước quốc tế STCW-78 sửa đổi 2010 đối với năng lực của sỹ quan ngành boong mức trách nhiệm vận hành và quản lý, cũng như các yêu cầu đối với công tác huấn luyện bằng các hệ thống mô phỏng đồng thời tham khảo các tài liệu về huấn luyện bằng các hệ thống mô phỏng hàng hải, tham khảo chương trình huấn luyện của một số trung tâm giảng dạy ở Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Philipine. Từ kết quả thu được tổng kết các kỹ thuật cần huấn luyện bằng mô phỏng cho học viên và xây dựng nên bộ bài tập để huấn luyện đa số các kỹ thuật đó trong phạm vi hạn chế của trang thiết bị mô phỏng của KHH trường ĐHHVN.

 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

 

Khi đề tài hoàn thành và được thông qua, nó sẽ bổ sung và hoàn thiện hệ bài tập huấn luyện trên mô phỏng buồng lái, của KHH trường ĐHHHVN. Đề tài sẽ góp phần tích cực trong công tác huấn luyện sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và thuyền viên của các công ty vận tải biển. Hơn thế nữa đề tài khi được hoàn thiện đầy đủ và đảm bảo chất lượng sẽ trở thành tài liệu tham khảo về huấn luyện mô phỏng cho các trường hàng hải trong nước.

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích của đề tài

3. Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu về hệ thống mô phỏng NTPro 5000 khoa Hàng hải

1.1.1 Phòng huấn luyện viên

1.1.2 Phòng mô phỏng buồng lái chính

1.1.3 Phòng học Class room

1.2 Hệ thống trang thiết bị trong phòng mô phỏng

1.2.1 Hệ thống thông tin liên lạc

1.2.2 Radar/ ARPA

1.2.3 Trạm chỉ huy Conning Display

1.2.4 Máy lái

1.2.5 Màn hình IBID

1.2.6 Hệ thống hiển thị hải đồ điện từ Ecdis

1.2.7 Các trang thiết bị nghi khí hàng hải khác và bàn thao tác hải đồ

CHƯƠNG 2: YÊU CẦU CỦA IMO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN

2.1 Các tiêu chuẩn quản lí việc sử dụng mô phỏng

2.1.1 Các tiêu chuẩn thực hiện chung đối với mô phỏng dùng cho huấn luyện

2.1.2 Các tiêu chuẩn thực hiện chung đối với mô phỏng dùng để đánh giá năng lực

2.1.3 Các điều khoản khác

2.2 Thực tế hệ thống mô phỏng huấn luyện của trường ĐHHHVN

2.2.1 Tàu chủ

2.2.2 Tàu mục tiêu

2.2.3 Khu vực mô phỏng

2.3 Đội ngũ cán bộ giảng dạy và phương pháp huấn luyện mô phỏng

2.3.1 Đội ngũ giảng dạy

2.3.2 Phương pháp huấn luyện mô phỏng

2.4 Các kĩ thuật cơ bản có thể huấn luyện bằng hệ thống mô phỏng

CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CÁC BỘ BÀI TẬP HUẤN LUYÊN TRÊN HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

3.1 Đối tượng của công tác huấn luyện

3.2 Hướng dẫn chung

3.2.1 Cảnh giới

3.2.2 Xác định vị trí tàu

3.2.3 Điều động tàu

3.2.4 Sử dụng Radar/ ARPA

3.2.5 Máy tính conning

3.2.6 Hệ thống máy lái

3.2.7 Thông tin liên lạc

3.2.8 Máy tính mô phỏng ECDIS

3.2.9 Luật chạy tàu

3.2.10 Lập kế hoạch

3.2.11 Khẩn cấp

3.3 Bộ bài tập dành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp

3.3.1 Bài tập 1 thực hành dẫn tàu đi theo đường đi đã định

3.3.2 Bài tập 2 thực hành dẫn tàu đến vị trí thả neo

3.3.3 Bài tập 3 thực hành chạy tàu trong hệ thống phân luồng

3.3.4 Bài tập 4 thực hành cứu người rơi xuống nước

3.4 Phân tích, đánh giá kết quả thu được

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt

KHH Khoa Hàng hải

ĐHHHVN Đại học Hàng hải Việt Nam

Radar RAdio Detection and Ranging Dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến

Ecdis Electronic Chart Display and Information System Hệ thống hiển thị và thông tin hải đồ điện tử

ARPA Automatic radar plotting aid Tự động đồ giải tránh va

LNG Liquefied Natural Gas Tàu khí thiên nhiên được hóa lỏng

VLCC Very large crude carriers Tàu chỏ đàu thô rất lớn

STCW Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên

IMO International Maritime Organization Tổ chức Hàng Hải Quốc tế

NTPro5000 Navigation tranning professional 5000 Phần mêm huấn luyện hàng hải 5000

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Số bảng Tên bảng Trang

2.1 Bảng 09 tàu chủ

2.2 Pilot card tàu Bulk carier

2.3 Pilot card tàu Panamax

2.4 Pilot card tàu Car carier

2.5 Pilot card tàu Coast guard

2.6 Pilot card tàu Container

2.7 Pilot card tàu LNG

2.8 Pilot card tàu cứu hộ

2.9 Pilot card tàu lai dắt

2.10 Pilot card tàu VLCC

2.11 Bảng tàu mục tiêu

3.1 Điều kiện ban đầu bài tập

3.2 Bảng đánh giá thực hành dẫn tàu đi theo đường đi đã định

3.3 Điều kiện ban đầu bài tập

3.4 Bảng đánh giá thực hành dẫn tàu đến địa điểm neo

3.5 Điều kiện ban đầu bài tập

3.6 Bảng đánh giá thực hành dẫn tàu trong hệ thống phân luồng

3.7 Điều kiện ban đầu bài tập

3.8 Bảng đánh giá thực hành điều động cứu người rơi xuống nước

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

Số hình Tên hình Trang

1.1 Sơ đồ hệ thống mô phỏng khoa Hàng hải

1.2 Phòng huấn luyện viên

1.3 Hình ảnh mô phỏng buồng lái chính

1.4 Hình ảnh phòng học Class room

1.5 Hệ thống thông tin liên lạc

2.1 Danh sách khu vực mô phỏng

3.1 Radar Bridge Master E

3.2 Radar Furuno

3.3 Radar Nuleus

3.4 Mặt máy chỉ huy conning display

3.5 Mặt máy chỉ huy conning display thẻ máy lái

3.6 Hình ảnh hệ thống máy liên lạc VHF

3.7 Hình ảnh máy ECDIS

3.8 Hình ảnh Route editor

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Chính phủ (2005), Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam 2006 – 2020.

2. Đỗ Ngọc Đạt (2000), Bài giảng lý luận dạy học hiện đại, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

3. Đoàn Quang Thái, (1999), Điều động tàu thủy, Trường Đại học Hàng hải.

4. Lê Công Triêm (2006), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

5. Nguyễn Viết Thành, (2005), Điều động tàu thủy, NXB Giao thông vận tải.

Tài liệu tiếng Anh

1. NT Pro 5000 _ Instructor Manual _ English. Pdf

2. NT Pro 5000 _ Bridge Manual _ English. Pdf

3. MFD ECDIS _ User Manual _ English. Pdf

4. MFD RADAR/ARPA _ User Manual _ English. Pdf

5. TGS 5000 _ Instructor Manual _ English. Pdf

6. GMDSS _ Guide _ 2012. Pdf

7. TGS 5000 _ Trainee Manual _ English. Pdf

 

 

 

 

 

keywords:download,truong dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac sy,nghien cuu xay dung bo bai tap huan luyen thuc hanh cho sinh vien thuc tap tot nghiep tren phong mo phong ntpro 5000 cua khoa hang hai,hv do thanh pho,pgsts nguyen viet thanh,cao hoc,si

 • nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra tàu biển hoạt động tuyến nội địa tại các cảng vụ đường thủy nội địa việt nam

 • nghiên cứu dựng cảnh trên hệ thống mô phỏng ntpro 5000 phục vụ đào tạo, huấn luyện sỹ quan chỉ huy tàu mặt nước tại học viện hải quân

 • nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội tàu vận tải biển công ty tnhh việt hải theo mlc 2006

 • nghien cuu de xuat quy trinh van hanh va khai thac he thong quan ly hanh hai tau bien (vts) luong hai phong

 • nghiên cứu ổn định tai nạn cho tàu hàng khô phục vụ dẫn tàu an toàn

 • một số giải pháp hoàn thiện logistics tại công ty datalogic scanning việt nam đến năm 2017

 • hoạt động giao thông vận tải tỉnh vĩnh long, hiện trạng và định hướng phát triển

 • hoạch định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần logistics tín nghĩa đến năm 2020

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu xây dựng bộ bài tập huấn luyện thực hành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp trên phòng mô phỏng ntpro 5000 của khoa hàng hải

  nghiên cứu xây dựng bộ bài tập huấn luyện thực hành cho sinh viên thực tập tốt nghiệp trên phòng mô phỏng ntpro 5000 của khoa hàng hải

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 475
  Hôm nay:11389
  Hôm qua: 62862
  Trong tháng 2254853
  Tháng trước2605503
  Số lượt truy cập: 103580030