Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn lên facebook!
nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn

06/05/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn. Với tinh thần phân tích để học hỏi những thiết kế tiên tiến của các nhà cung cấp thiết bị, tự đưa ra đề xuất thiết kế của bản thân và xem xét tính khả thi, phù hợp thực tiễn sản xuất. Đây chính là con đường ngắn nhất để đội ngũ kĩ sư trẻ trở thành người làm chủ máy móc, thiết bị, tiến tới đưa ra các cải tiến để hệ thống ngày càng phù hợp với thực tế sản xuất tại Việt Nam. Trong tương lai, những người thợ, kĩ sư của chúng ta sẽ phải tự thiết kế, sản xuất thiết bị nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015


LUẬN VĂN THẠC SĨ


NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHỆ NGHIỀN SƠN


HV TRẦN THỊ THU HỒNG - HDKH PGS.TS TRẦN ANH DŨNG

 

 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển khoa học công nghệ và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Khoa học – Công nghệ đã góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thúc đẩy kinh tế đất nước, đảm bảo an sinh xã hội và chế độ chính trị được ổn định. Nhiều thành tựu mới về khoa học công nghệ đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống.

 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI đều đã xác định tiến trình xây dựng đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Từ nay đến thời điểm đó, ngay từ bây giờ chúng ta phải đẩy mạnh nền kinh tế phát triển nhanh nhưng phải đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn; Lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông dịch vụ thì mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ngành công nghiệp hóa chất nói chung và ngành sản xuất sơn nói riêng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, do vậy việc áp dụng tự động hóa các khâu sản xuất là rất cần thiết nhằm bảo vệ người lao động giảm sự tác động của hóa chất độc hại, bảo vệ môi trường, tăng năng suất.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc về tiến trình xây dựng đất nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày 25 tháng 7 năm 2013 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với một số nội dung nói về phát triển khoa học công nghệ như sau:

 

+ Quan điểm phát triển:

 

- Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Là nền tảng và động lực đổi mới mô hình tăng trưởng; Nâng cao sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng suất lao động.. .. .

 

- Phát triẻn khoa học công nghệ hướng vào phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của thành phố. Ưu tiên phát triển khoa học công nghệ về biển, kinh tế biển, một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng điểm.. .. .. + Mục tiêu phát triển: - Khoa học công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để nâng cao sức mạnh tổng hợp của thành phố toàn diẹn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; Nâng cao sức mạnh cacnh tranh của nền kinh tế thành phố, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.. ..

 

Xây dựng phát triển Hải Phòng thành trung tâm ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, trong tốp đầu phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ.. .

 

Từng bước thực hiện chủ trương, nghị quyết và định hướng phát triển đề ra, đến nay nhiều khu công nghiệp được hình thành; Các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất áp dụng kỹ thuật tiến bộ công nghệ mới tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng đảm bảo đã tạo ra thương hiệu riêng và chiếm lĩnh thị trường.

 

Qua nghiên cứu và xem xét thực tế phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn, trong lĩnh vực sản xuất vật liệụ xây dựng cụ thể là sản xuất gạch tuynel đã và đang phát triển mạnh với số lượng hiện nay là trên 30 nhà máy, đã góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, phát triển kinh tế-xã hội. Mặt khác, với việc sử dụng công nghệ mới trong sản xuất mà tỉnh đã giảm thiểu những tác động ảnh hưởng của những lò gạch thủ công trước kia về môi trường và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội.

 

Tuy nhiên, việc ứng dụng kỹ thuật tiến bộ mới vào trong dây chuyền sản xuất còn chưa phát triển, phần lớn các khâu trong hệ thống vẫn bán tự động dẫn đến chất lượng sản phẩm còn chưa đảm bảo, hiệu suất làm việc không cao, tiêu hao nhiều năng lượng, hiệu quả kinh tế thấp.

 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế về xây dựng và phát triển, khâu nghiền là khâu quan trọng công nghệ sản xuất sơn vì vậy đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn”.

 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

 

Với tinh thần phân tích để học hỏi những thiết kế tiên tiến của các nhà cung cấp thiết bị, tự đưa ra đề xuất thiết kế của bản thân và xem xét tính khả thi, phù hợp thực tiễn sản xuất. Đây chính là con đường ngắn nhất để đội ngũ kĩ sư trẻ trở thành người làm chủ máy móc, thiết bị, tiến tới đưa ra các cải tiến để hệ thống ngày càng phù hợp với thực tế sản xuất tại Việt Nam. Trong tương lai, những người thợ, kĩ sư của chúng ta sẽ phải tự thiết kế, sản xuất thiết bị nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp thiết bị, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

 

- Khảo sát tình hình hoạt động sản xuất của Nhà máy.

 

- Phân tích, đánh giá hệ thống dây chuyền hoạt động của nhà máy.

 

- Đề xuất giải pháp nâng cấp một khâu, một công đoạn trong hệ thống dây chuyền, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 

* Đối tượng nghiên cứu:

 

- Tổng quan về nhà máy và dây chuyền sản xuất.

 

- Phân tích, đánh giá từng khâu, từng bộ phận trong hệ thống dây chuyền sản xuất của nhà máy.

 

- Biện pháp nâng cao hiệu suất, tiết kiệm điện năng trong quá trình sản xuất.

 

* Phạm vi nghiên cứu:

 

- Đề tài sẽ tiến hành phối hợp với lãnh đạo công ty và các cán bộ kỹ thuật để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất của hệ thống dây chuyền thiết bị và những ý kiến đề xuất. Trên cơ sở đó phân tích hệ thống, lựa chọn đề xuất giải pháp nâng cấp hệ thống điều khiển cho phù hợp, nâng cao hiệu suất làm việc và hiệu quả hoạt động của dây chuyền sản xuất.

 

4. Phương pháp nghiên cứu:

 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phân tích qúa trình công nghệ sản xuất Sơn.

 

- Phương pháp thực nghiệm: Phân tích mạch động lực và điều khiển cho một máy nghiền sử dụng PLC S7- 200.

 

5. Ý nghĩ khoa học và thực tiễn của đề tài:

 

* Ý nghĩa khoa học: Đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai muốn tìm hiều nghiên cứu về dây chuyền sản xuất sơn;

 

* Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần cải tiến dây chuyền công nghệ nghiền sơn nhằm tiết kiệm năng lượng và góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ (QTCN) SẢN XUẤT SƠN

1.1. Giới thiệu chung về công nghệ

1.2 Phân tích QTCN khâu muối

1.3 Phân tích QTCN nghiền

1.4 Phân tích quá trình công nghệ đóng gói sản phẩm

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN CỦA MỘT MÁY NGHIỀN SỬ DỤNG PLC S7-

2.1 Chọn mô hình máy

2.2 Thiết kế mạch động lực

2.3 Thiết kế mạch điều khiển với PLC

CHƯƠNG 3. VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN QTCN NGHIỀN CHO PLC S7-

3.1 Giới thiệu chung về PLC S7-

3.2 Tổng hợp danh sách các biến vào, ra và xây dựng lưu đồ thuật toán điều khiển cho PLC

3.3 Viết chương trình điều khiển cho PLC S7-

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

1.1 Các biến trạng thái của QTCN đóng gói sản phẩm theo hàm thể tích

1.2 Các biến trạng thái của QTCN đóng gói sản phẩm theo thể tích

2.1 Tên và ý nghĩa các đèn báo sự cố

2.2 Tên các rơ le trung gian và đối tượng điều khiển tương ứng

3.1 Bảng thông số kỹ thuật PLC S7 -

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

1.1 Quy trình công nghệ sản xuất sơn

1.2 Sơ đô hệ thống cung cấp dung môi cho quá trình muối

1.3 Sơ đồ QTCN khâu nghiền sơn

1.4 Cảm biến áp suất thấp

1.5 Công tắc phao báo Level low

1.6 Công tắc phao loại phòng nổ bảo vệ mức chất lỏng cao

1.7 Sơ đồ quá trình công nghệ đóng gói sản phẩm theo hàm thể tích

1.8 Thuật toán điều khiển quá trình bơm sơn lên khay chứa

1.9 Thuật toán điều khiển quá trình rót sơn vào hộp

1.10 Sơ đồ mặt chiếu bằng dây chuyền đóng gói sơn theo hàm trọng lượng, dung tích đến 20L

1.11 Sơ đồ quá trình công nghệ đóng gói sản phẩm theo hàm trọng lượng

1.12 Lưu đồ thuật toán vòng điều khiển bơm sơn lên khay chứa

1.13 Lưu đồ thuật toán vòng điều khiển số 2,đưa thùng vào vị trí rót

1.14 Lưu đồ thuật toán vòng điều khiển số 3, quá trình rót sơn vào thùng

1.15 Lưu đồ thuật toán vòng điều khiển số 4, đóng nắp thùng sơn

2.1 Máy nghiền 2 thùng nghiền khiểu đứng

2.2 Bảng điều khiển, vận hành máy

2.3 Mạch động lực 2 bơm vào, ra

2.4 Mạch động lực và mạch điều khiển thứ cấp ĐC nghiền số

2.5 Mạch động lực và điều khiển thứ cấp ĐC nghiền số

2.6 Mạch giao tiếp giữa “Operation control panel” với PLC thông qua Barrier No

2.7 Barrier IDEC EB3CƯR10A

2.8 Sơ đồ nguyên lý đấu nối cho barrier kiểu relay

2.9 Mạch giao tiếp giữa khối cảm biến và PLC thông qua Barrier No

2.10 Mạch giao tiếp giữa PLC và đèn báo qua Barrier No

2.11 Mạch khởi động bơm vào, bơm ra và cấp nguồn 24 VDC

2.12 Mạch đầu vào PLC từ bit I0.0 đến I0.

2.13 Mạch đầu vào PLC từ I1.0đến I1.

2.14 Mạch đầu vào PLC từ bit I2.0 đến I2.

2.15 Mạch đầu vào PLC từ bit I2.5 đến I3.

2.16 Mạch đầu ra của PLC từ Q0.1 đến Q0.7 điều khiển các đèn sự cố

2.17 Mạch đầu ra của PLC từ Q1.0 đến Q1.6 điều khiển các đèn sự cố

2.18 Mạch đầu ra của PLC, từ Q2.0 đến Q2.3 điều khiển các rơ le trung gian để đóng mở 4 ĐC, từ Q2.4 đến Q2.7 và Q0.0 tới các đèn báo

3.1 Cấu trúc các đầu đấu nối của CPU

3.2 Lưu đồ thuật toán điều khiển QTCN nghiền

3.3 Modul đầu vào, ra số mở rộng EM

3.4 Sơ đồ nguyên lý đấu dây cho CPU

3.5 CPU

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. PGS.Ts Hoàng Xuân Bình ‘Bài giảng trang bị điên – điện tử máy công nghiệp dùng chung’

[2]. Nguyễn Đức Lợi ‘Tự động hoá hệ thống lạnh’ – NXB Giáo Dục – 2004

[3]. Vũ Quang Hồi – Nguyễn Văn Chất – Nguyễn Thị Liên Anh ‘Trang bị điện – điện tử máy công nghiệp dùng chung’ – NXB Giáo Dục – 2006

[4]. Nguyễn Doãn Phước – Phan Xuân Minh – Vũ Văn Hà ‘Tự động hoá với somatic S7-200’ – NXB Khoa hoc – kỹ thuật Hà Nội-2002

[5]. GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn ‘Máy điện-dùng cho các trường đại họccao đẳng kỹ thuật’ – NXB Xây Dựng

 

 

 

 

keywords:download,truong dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac si,nghien cuu xay dung he thong dieu khien cong nghe nghien son,hv tran thi thu hong,pgsts tran anh dung,cao hoc,sy,xd,cn,dh,vn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn ĐHHH tranthithuhong 86trang Download file nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn 846
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn

nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển công nghệ nghiền sơn

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN