Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy lên facebook!
nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy

06/05/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc

Luận văn cao học: nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy. Hiện nay vấn đề giám sát và điều khiển mức độ cân bằng tàu hầu như được thực hiện bằng tay. Việc quan sát góc nghiêng được thưc hiện chủ yếu thông qua đồng hồ cơ. Vấn đề điều khiển phải thông qua các sỹ quan vận hành đi ca, mở van và bơm nước cân bằng bằng tay mất nhiều thời gian và đòi hỏi luôn phải có sỹ quan trực và phục vụ khi làm hàng cũng như khi tàu hành trình. Đặc biệt khi tàu hành trình trong điều kiện trên biển có sóng gió việc thiết lập độ cân bằng cho tàu là hết sức quan trọng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015


LUẬN VĂN THẠC SĨ


NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY


HV DƯƠNG ĐỨC KHẢI - HDKH TS.HOÀNG ĐỨC TUẤN

 

 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Ngày nay với sự phát triển lớn mạnh, vượt bậc của nghành công nghiệp đóng tàu đã cho ra đời những con tàu siêu trường, siêu trọng. Cùng với đó thì việc vận hành khai thác sẽ phức tạp hơn đặt ra yêu cầu cho các hệ thống điều khiển, giám sát trên tàu ngày càng phải hoàn thiện và hiện đại hơn, từ đó giảm bớt được số người phục vụ và nâng cao được chất lượng của toàn hệ thống. Theo đó việc bốc xếp, dỡ hàng hóa đòi hỏi phải có sự giám sát và tự động điều chỉnh độ cân bằng của tàu (giám sát và điều khiển góc nghiêng).

 

Hiện nay vấn đề giám sát và điều khiển mức độ cân bằng tàu hầu như được thực hiện bằng tay. Việc quan sát góc nghiêng được thưc hiện chủ yếu thông qua đồng hồ cơ. Vấn đề điều khiển phải thông qua các sỹ quan vận hành đi ca, mở van và bơm nước cân bằng bằng tay mất nhiều thời gian và đòi hỏi luôn phải có sỹ quan trực và phục vụ khi làm hàng cũng như khi tàu hành trình. Đặc biệt khi tàu hành trình trong điều kiện trên biển có sóng gió việc thiết lập độ cân bằng cho tàu là hết sức quan trọng.

 

Với sự phát triển lớn mạnh của các ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin thì vấn đề về điều khiển, giám sát và xu hướng xây dựng phòng điều khiển trung tâm ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Xuất phát từ thực tế đó tác giả đã chọn đề tài luận văn: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy”

 

2. Mục đích của đề tài

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình vật lý hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy. Việc nghiên cứu thành công đề tài này sẽ làm cơ sở cho việc ứng dụng hệ thống điều khiển tự động cân bằng tàu thủy vào các tàu đóng mới hiện nay.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Hệ thống chống nghiêng tàu thủy.

 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy bằng phần mềm LabVIEW với bộ điều khiển NI myRIO 1900.

 

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp như: Phương pháp phân tích, phương pháp chuyên gia, phương pháp mô hình hóa và phương pháp thực nghiệm để kiểm chứng kết quả trên phần mềm.

 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

 

* Ý nghĩa khoa học Đề tài Là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến các ứng dụng của LabVIEW trong thực tế. Thể hiện rõ được vai trò của các tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần vào phát triển ngành công nghiệp đóng tàu ở nước ta, từ đó giảm được chi phí nhân công đồng thời nâng cao được quá trình tự động hóa trong vận hành khai thác tàu. Đề tài này có thể đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hiện nay đặc biệt là trong ngành công nghiệp đóng tàu.

 

* Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng vào việc dạy học trong chương trình đào tạo nghề và ứng dụng trong công nghiệp tàu thủy. Kết quả nghiên cứu của đề tài hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế trong các cảng biển để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, an toàn cho tàu và thuyền viên.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY

1.1. Giới thiệu chung về hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.2. Chức năng của hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.3. Các yêu cầu đối với hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.4. Phân loại hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.5. Cấu trúc chung của hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.6. Nguyên lý chung của hệ thống chống nghiêng tàu thủy

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM LABVIEW

2.1. Giới thiệu về LabVIEW

2.2. Những khái niệm cơ bản của LabView

2.3. Các kỹ thuật lập trình trên LabVIEW

2.4. Kiểu dữ liệu trong Labview

2.5. Các phép toán cơ bản trong LabVIEW

2.6. Các cấu trúc điều khiển luồng chương trình

2.7. SubVI và cách xây dựng SubVI

2.8. Kỹ thuật lập trình nâng cao trong LabVIEW

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY BẰNG PHẦN MỀM LABVIEW

3.1. Đề xuất cấu trúc hệ thống điều khiển cân bằng tàu trên máy tính

3.2. Các phần tử chính trong hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy

3.3. Xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1/ PL

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

COM Computer Output on Micro

DAQ Data Acquisition

DLL Dynamic Link Library

DMA Direct Memory Access

DMM Digital Multimeter

DSP Digital Signal Processing

G Graphical

GUI Graphic User Interface

HTML Hypertex Markup Language

I/ O Input/ Output

LAVIEW Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench

LSB Least Significant Bit

NI National Instruments

PC Personal computer

PCI Peripheral Component Interconnect

PDA Personal Digital Assistant

PID Proportional Intergral Derivative

PXI PCI Extensions for Instrumentation

RS232 Recommended Standard

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition

TCP/ IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol

UDP User Datagram protocol

USB Universal Serial Bus

VDR Voyage Data Recorder

VI Virtual Instruments

NC Tiếp điểm thường mở của rơle điện tử

NO Tiếp điểm đóng mở của rơle điện tử

C Chân chung của cặp tiếp điểm rơle điện tử

EN Chân tín hiệu điều khiển rơle điện tử

VSS Nguồn nuôi rơle điện tử

GND Chân nối đất rơ le điện tử

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

3.1 Thông số động cơ điện của van

3.2 Kích thước cơ khí của van

3.3 Thông số cảm biến mức nước dạng tương tự

3.4 Thông số cảm biến mức nước két dạng số 3.5 Thông số kỹ thuật của cảm biến đo góc nghiêng S917 inclinometers

3.6 Chức năng và thông số của các chân trên cổng A, B của bộ điều khiển NI myRIO 1900

3.7 Chức năng và thông số của các chân trên cổng C của bộ điều khiển NI myRIO 1900

3.8 Các tín hiệu vào ra của hệ thống điều khiển

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

1.1 Cấu trúc chung của hệ thống chống nghiêng tàu thủy

2.1 Chương trình viết bằng LabVIEW

2.2 Thu thập dữ liệu tại Cơ quan hàng không và vũ trụ - NASA

2.3 Thu thập dữ liệu từ cảm biến đo gió trong ôtô và thí nghiệmthuật toán chuyển đổi cảm biến

2.4 Giao diện lái ôtô từ xa

2.5 Điều khiển tay Robot

2.6 Robot dưới nước (Spider) Được phát triển dựa trên LabVIEW của công ty Nexans

2.7 Hệ thống lái không trục lái tại phòng thí nghiệm Biorobotics, KUT, Hàn Quốc

2.8 Điều khiển động cơ DC theo thuật toán PID

2.9 Hệ thống đo lường, giám sát và điều khiển trong công nghiệp

2.10 Tạo một VI

2.11 Front Panel của chương trình LabVIEW

2.12 Trình tự thao tác trên Front Panel

2.13 Block Diagram của chương trình LabVIEW

2.14 Dây nối trong Block Diagram

2.15 Bảng điều khiển (Controls Palette)

2.16 Numeric control/ indicator

2.17 Boolean control/ indicator

2.18 String & Path

2.19 Array, Matrix & Cluster

2.20 Function palette

2.21 Các kiểu dữ liệu cơ bản

2.22 Thao tác tới thư viện hàm

2.23 Các phép toán số học

2.24 Các phép toán so sánh

2.25 Các phép toán logic

2.26 Các phép toán với chuỗi ký tự

2.27 Các phép toán với mảng

2.28 Các phép toán đặc biệt

2.29 Vòng lặp While

2.30 Các hàm thời gian

2.31 Shift register

2.32 Feedback Node

2.33 Vòng lặp For

2.34 Cấu trúc Case

2.35 Cấu trúc Flat Sequence

2.36 Cấu trúc Event

2.37 Icon mặc định

2.38 Cách thức tạo Conector của một VI

2.39 Thư viện DAQ

2.40 Thư viện Instrunment I/ O

3.1 Cấu trúc chung của hệ thống tự động cân bằng tàu thủy

3.2 Bơm Pacer

3.3 Van Di - Hen UM

3.4 Sơ đồ điện của van

3.5 Cấu tạo của van

3.6 Cảm biến mức nước dạng tương tự

3.7 Cảm biến mức nước két dạng số 3.8 Cảm biến đo góc nghiêng S917 inclinometers

3.9 Bộ điều khiển NI myRIO 1900

3.10 Các khối chức năng trong bộ điều khiển NI myRIO 1900

3.11 Cổng A, B của bộ điều khiển NI myRIO1900

3.12 Cổng C của bộ điều khiển NI myRIO1900

3.13 Bố trí mặt ngoài của tủ điều khiển động cơ

3.14 Bố trí mặt trong tủ điều khiển động cơ

3.15 Hình ảnh mô hình vật lý

3.16 Thuật toán chương trình điều khiển

3.17 Các cửa sổ khởi tạo chương trình

3.18 Cổng các tín hiệu vào số 3.19 Cổng tín hiệu vào tương tự

3.20 Cổng tín hiệu ra số 3.21 Cổng tín hiệu ra tương tự

3.22 Các phần tử điều khiển trên Front Panel

3.23 Vòng lặp While

3.24 Cấu trúc Case structure

3.25 Cấu trúc Flat sequence

3.26 Chương trình đọc tín hiệu vào

3.27 Cấp nước từ ngoài hệ thống tới các két nước

3.28 Chương trình tạo trễ 10s

3.29 Cửa sổ True của chương trình điều khiển van, bơm tự động

3.30 Cửa sổ False của chương trình điều khiển van, bơm tự động

3.31 Chương trình điều khiển van, bơm bằng tay

3.32 Chương trình xuất tín hiệu số 3.33 Của sổ True - True của chương trình xuất tín hiệu tương tự

3.34 Cửa sổ True - False - True của chương trình xuất tín hiệu tương tự

3.35 Cửa sổ True - False - False của chương trình xuất tín hiệu tương tự

3.36 Của sổ False của chương trình xuất tín hiệu tương tự

3.37 Chương trình điều khiển và giao diện chống nghiêng tàu thủy

3.38 Chế độ chạy tự động, góc nghiêng < 2o

3.39 Chế độ chạy tự động, góc nghiêng > 2o

3.40 Chế độ chạy tự động, góc nghiêng > 5o

3.41 Chế độ vận hành bằng tay

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hoàng Minh Công (2004), Giáo trình cảm biến công nghiệp, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

2. T. S Nguyễn Bá Hải (2013), Lập trình LABVIEW, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

3. Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Việt Tùng, LabVIEW Thiết bị đo và giao diện người máy, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội.

4. Lưu Đình Hiếu (2004), Truyền động điện tàu thủy, Nhà xuất bản xây dựng.

5. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi (2008), Điều chỉnh tự động truyền động điện, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

6. Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng (2001), Khí cụ điện lý thuyết kết cấu tính toán lựa chọn và sử dụng, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

7. Phan Quốc Phô (2006), Giáo trình cảm biến, Nha xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

8. Lưu Kim Thành (2007), Phần tử tự động, Nhà xuất bản Hải Phòng.

9. Nguyễn Trọng Thuần (2000), Điều khiển logic và ứng dụng, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

10. Hoàng Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Quyền, Đoàn Hữu Khánh, Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển tự động chống nghiêng tàu thủy, Báo nội san Khoa Điện-Điện tử Đại học Hàng Hải Việt Nam số ngày 1/4/2015.

11. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép, QCVN 21: 2010/ BGTVT.

12. Diễn đàn cơ điện tử

13. Phần mềm LabVIEW

14. Anti-Heeling Systems Catalogue, Nordic Group Limited

15. Product Guide (Anti-Heeling Systems Philosophy), Bloomfoss Marine

16. Technical document Anti-Heeling system of GDANSK Poland, Hoppe Marine GMBH Germany.

17. User guide and specifications NI myRIO-1900, National Instruments.

 

 

 

 

 

keywords:download,truong dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac si,nghien cuu xay dung he thong dieu khien chong nghieng tau thuy,hv duong duc khai,ts hoang duc tuan,cao hoc,sy,vn,dh,xd

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy ĐHHH duongduckhai 93trang Download file nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy 908
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy

nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển chống nghiêng tàu thủy

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN