Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy lên facebook!
nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy

06/05/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy. với sự phát triển lớn mạnh của thiết bị điện tử, tự động hóa đã được áp dụng rất nhiều vào ngành công nghiệp Tàu thủy trong nhiều hệ thống. Vấn đề về điều khiển, giám sát, xu hướng hình thành trung tâm điều khiển đã và đang được áp dụng. Trong ngành công nghiệp tàu thủy đang từng bước ứng dụng rất nhiều những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nhệ vào việc điều khiển và giám sát. Đặc biệt là trong hệ thống chống nghiêng tàu thủy đã ứng dụng phần mềm LAVIEW để giám sát để đạt được kết quả tối ưu nhất, tăng năng suất và giảm chi phí cho những ứng dụng kiểm tra và đo lường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015


LUẬN VĂN THẠC SĨ


NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY


HV PHẠM THỊ THANH - HDKH TS.HOÀNG ĐỨC TUẤN

 

 

 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

 

Khoa học kỹ thuật đang có những bước phát triển vượt bậc và nhanh chóng đạt được những thành tựu đáng kể trên thế giới hiện nay. Vì vậy đã cho ra đời rất nhiều công cụ thiết bị hiện đại với độ chính xác cao.

 

Việt Nam đang trên con đường phát triển CNH_HĐH đất nước nên việc áp dụng các thành tựu tiến bộ của thế giới là rất quan trọng. Các dây chuyền công nghệ và thiết bị tự động hóa sản xuất đang dần được thay thế các công nghệ lạc hậu thiết bị cũ với độ chính xác không cao và độ tin cậy kém. Kỹ thuật vi tính đã góp phần thay đổi bộ mặt của các trung tâm điều khiển, giám sát. Một trong những ứng dụng đó là phần mềm LAVIEW được tích hợp với bộ điều khiển NI myRIO 1900.

 

Với một hệ thống cảng biển trải dài trên mọi miền đất nước nên ngành công nghiệp đóng tàu đã sản sinh ra những con tàu hiện đại có tải trọng lớn. Vì vậy vấn đề đặt ra cho ngành công nghiệp này là phải có hệ thống giám sát và điều khiển hoàn thiện, nhanh nhạy, độ chính xác và an toàn cao để giảm bớt sức lao động của con người. Đặc biệt là trong quá trình xếp dỡ hàng hóa và khi tàu hành trình trên biển trong điều kiện sóng gió đòi hỏi phải có sự giám sát về chống nghiêng.

 

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của thiết bị điện tử, tự động hóa đã được áp dụng rất nhiều vào ngành công nghiệp Tàu thủy trong nhiều hệ thống. Vấn đề về điều khiển, giám sát, xu hướng hình thành trung tâm điều khiển đã và đang được áp dụng. Trong ngành công nghiệp tàu thủy đang từng bước ứng dụng rất nhiều những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nhệ vào việc điều khiển và giám sát. Đặc biệt là trong hệ thống chống nghiêng tàu thủy đã ứng dụng phần mềm LAVIEW để giám sát để đạt được kết quả tối ưu nhất, tăng năng suất và giảm chi phí cho những ứng dụng kiểm tra và đo lường. Chính vì lý do đó em đã chọn đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy. “

 

2. Mục đích của đề tài

 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát quá trình tự động chống nghiêng tàu thủy bằng phần mềm LAVIEW để có thể sử dụng trong việc giảng dạy, học tập và trong hệ thống chống nghiêng tàu thủy trong các cảng biển.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy.

 

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

 

+ Phân tích tổng quan hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy.

 

+ Thiết kế hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy trên phần mềm LABVIEW.

 

+ Xây dựng mô hình vật lý hệ thống.

 

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

 

Để đạt được những yêu cầu đề ra khi nghiên cứu chống nghiêng tàu thủy, đề tài đã dùng các phương pháp như sau: Phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích, phương pháp thực nghiệm để kiểm chứng kết quả trên phần mềm cùng với phương pháp mô hình hóa.

 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

 

* Ý nghĩa khoa học đề tài:

 

Đây là kho kiến thức khá hữu dụng cho những người muốn tìm hiểu ứng dụng phần mềm laview và bộ điều khiển NI myRIO 1900 trong thiết kế giao diện giám sát chống nghiêng tàu thủy. Thể hiện rõ sự đóng góp của tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nghành đóng tàu của nước ta, giảm được chi phí nhân công và nâng cao quá trình tự động hóa trong sản xuất. Nói được tầm quan trọng của kỹ thuật vi tính đã đóng góp như thế nào vào quá trình giám sát tự động tạo nên sự tối ưu và năng suất cao hơn. Đề tài này sẽ đóng góp một phần vào công nghiệp hóa –hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hiện nay đặc biệt là trong công nghiệp đóng tàu.

 

* Ý nghĩa thực tiễn:

 

Kết quả được nghiên cứu của luận văn này có thể ứng dụng trong lĩnh vực dạy học trong các trường đào tạo kỹ thuật và sử dụng trong công nghiệp đóng tàu đang rất phát triển hiện nay đặc biệt là ở thành phố cảng Hải Phòng.

 

Kết quả của hệ thống giám sát đã được nghiên cứu của đề tài có thể dùng vào thực tế ở các cảng biển sao cho tiết kiệm được chi phí, nâng cao năng suất lao động, an toàn cho tàu và thuyền viên.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY

1.1. Giới thiệu chung về hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.2. Nhiệm vụ của hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.3. Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.4. Phân loại hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.5. Cấu trúc chung của hệ thống chống nghiêng tàu thủy

1.6. Nguyên lý làm việc của hệ thống chống nghiêng tàu thủy

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM LABVIEW

2.1. Khái niệm về LABVIEW

2.2. Các chức năng chính của LABVIEW

2.3. Môi trường phát triển và các tín hiệu đo được của LabVIEW

2.4. Cấu trúc một chương trình trong LabView

2.5. Các bảng trên LabVIEW

2.6. Các kiểu dữ liệu

2.7. SubVI và cách xây dựng SubVI

2.8. Kỹ thuật lập trình nâng cao trong LabVIEW

2.9. Ứng dụng của Labview

CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LABVIEW VÀO THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY

3.1. Cấu trúc của hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy

3.2. Các phần tử trong hệ thống chống nghiêng tàu thủy

3.3. Thiết kế giao diện giám sát trên LABVIEW

3.4. Thử nghiệm phần mềm giám sát trên máy tính

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

ADC Analog Digital Converter

CAN Control Area Network

CNH_HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

DAC Digital Analog Converter

DAQ Data Acquisition

DMA Direct Memory Access

DMM Digital Multimeter

DSP Digital Signal Processing

G Graphical

GUI Graphic User Interface

HTML Hypertex Markup Language

I/ O Input/ Output

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISA Internet Security Aceleration

LAVIEW Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench

LSB Least Significant Bit

MATLAB Matrix Laboratory

NI National Instruments

OS Operating system

PC Personal computer

PCI Peripheral Component Interconnect

PCMCIA Personal Computer memory Card International Association

PDA Personal Digital Assistant

PID Proportional Intergral Derivative

PLC Programable Logic Controller

USB Universal Serial Bus

VDR Voyage Data Recorder

VI Virtual Instruments

NC Tiếp điểm thường mở của rơle

NO Tiếp điểm đóng mở của rơle

C Chân chung của cặp tiếp điểm rơle

EN Chân tín hiệu điều khiển rơle

VSS Nguồn nuôi rơle

GND Chân nối đất

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

3.1 Thông số của cảm biến

3.2 Thông số động cơ điện của van

3.3 Kích thước cơ khí của van

DANH MỤC CÁC HÌNH

1.1 Cấu trúc hệ thống chống nghiêng tàu thủy

2.1 Mã nguồn viết bằng LabVIEW

2.2 Cách lấy Control

2.3 Các Control thường dùng

2.4 Cách lấy Indicator

2.5 Front Panel của chương trình LabVIEW

2.6 Block Diagram của chương trình LabVIEW

2.7 Bảng điều khiển (Controls Palette)

2.8 Hàm Array Max & Min

2.9 Vòng lặp While loop

2.10 Icon mặc định và Icon sau khi được tạo

2.11 Cách thức tạo Conector của một VI

2.12 Thư viện DAQ

2.13 Thư viện Advanced và thư viện Instrument I/ O

2.14 Thiết bị DAQ

2.15 Các dạng lựa chọn thiết bị DAQ

2.16 Mối quan hệ giữa LABVIEW với thiết bị DAQ

2.17 Các phần tử cơ bản trong hệ thống DAQ

2.18 Thu thập dữ liệu tại Cơ quan hàng không và vũ trụ - NASA

2.19 Hệ thống đo lường, giám sát và điều khiển trong công nghiệp

3.1 Cảm biến mức nước dạng liên tục

3.2 Van Di - Hen UM

3.3 Sơ đồ điện van

3.4 Cấu tạo van

3.5 Bơm hoạt động hút 1 chiều

3.6 NI myRIO-1900

3.7 NI myRIO-1900 Phần cứng Block Diagram

3.8 Tín hiệu sơ cấp và thứ cấp trên MXP cổng A và B

3.9 Tín hiệu sơ cấp và thứ cấp trên MSP cổng C

3.10 Mạch đầu vào tương tự NI myRIO-1900

3.11 Mạch đầu ra tương tự NI myRIO-1900

3.12 Bố trí mặt ngoài của tủ điều khiển động cơ

3.13 Bố trí mặt bên trong tủ điều khiển động cơ

3.14 Tủ điện chống nghiêng

3.15 Đấu nối các thiết bị trong tủ điện chống nghiêng

3.16 Tạo hai cửa sổ Front Panel và Block Diagram

3.17 Tạo hai bồn chứa nước trong giao diện giám sát chống nghiêng

3.18 Tạo đồng hồ hiển thị góc nghiêng

3.19 Tạo các hiển thị trạng thái van và bơm trên giao diện

3.20 Giao diện giám sát chống nghiêng tàu thủy

3.21 Khối đọc tín hiệu đầu vào số 3.22 Chương trình đọc tín hiệu và hiển thị trang thái chống nghiêng

3.23 Chương trình xuất tín hiệu điều khiển ra ngoài

3.24 Giao diện báo chế độ tự động, góc nghiêng < 2o

3.25 Giao diện báo chế độ tự động, góc nghiêng >2o

3.26 Giao diện báo chế độ tự động, góc nghiêng > 5o

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Hoàng Minh Công (2004), Giáo trình cảm biến công nghiệp, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

2. T. S Nguyễn Bá Hải (2013), Lập trình LABVIEW, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

3. Nguyễn Thị Lan Hương, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Việt Tùng, LabVIEW Thiết bị đo và giao diện người máy, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội.

4. Lưu Đình Hiếu (2004), Truyền động điện tàu thủy, Nhà xuất bản xây dựng.

5. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi (2008), Điều chỉnh tự động truyền động điện, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

6. Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng (2001), Khí cụ điện lý thuyết kết cấu tính toán lựa chọn và sử dụng, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

7. Phan Quốc Phô (2006), Giáo trình cảm biến, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

8. Lưu Kim Thành (2007), Phần tử tự động, Nhà xuất bản Hải Phòng.

9. Nguyễn Trọng Thuần (2000), Điều khiển logic và ứng dụng, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

10. Hoàng Đức Tuấn, Nguyễn Hữu Quyền, Đoàn Hữu Khánh, Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển tự động chống nghiêng tàu thủy, Báo nội san Khoa Điện-Điện tử Đại học Hàng Hải Việt Nam số ngày 1/4/2015.

11. Hoàng Minh Sơn (1996), Mạng truyền thông công nghiệp, nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

12. Diễn đang cơ điện tử, LAVIEW cơ bản

13. Phần mềm LabVIEW

14. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép, QCVN 21: 2010/ BGTVT.

Tiếng Anh

15. Anti-Heeling Systems Catalogue, Nordic Group Limited

16. Product Guide (Anti-Heeling Systems Philosophy), Bloomfoss Marine

17. Technical document Anti-Heeling system of GDANSK Poland, Hoppe Marine GMBH Germany.

18. User guide and specifications NI myRIO-1900, National Instruments.

 

 

 

 

 

 

keywords:download,truong dai hoc hang hai viet nam 2015,luan van thac si,nghien cuu xay dung he thong giam sat chong nghieng tau thuy,hv pham thi thanh,ts hoang duc tuan,cao hoc,sy,vn,xd,dh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy ĐHHH phamthithanh 82trang Download file nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy 788
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy

nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát chống nghiêng tàu thủy

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN