Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng

Ngày đăng: 27/07/2017 Lượt xem: 490 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Tại đây chúng tôi đăng các số của Tạp chí khoa học trường ĐH Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 2 năm 2007, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 44/TTKHCN-ISSN đồng ý cấp mã chuẩn quốc tế: ISSN 1859-1531 cho Tạp chí “Khoa học và Công nghệ”, Đại học Đà Nẵng.

TUYỂN TẬP CÁC SỐ TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

 

 Ngày 6 tháng 2 năm 2007, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 44/TTKHCN-ISSN đồng ý cấp mã chuẩn quốc tế: ISSN 1859-1531 cho Tạp chí “Khoa học và Công nghệ”, Đại học Đà Nẵng.  Ngày 5 tháng 3 năm 2008, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 210/CBC cho phép Tạp chí “Khoa học và Công nghệ”  Đại học Đà Nẵng, ngoài ngôn ngữ  được thể hiện là tiếng Việt,  được bổ sung thêm ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.  Ngày 15 tháng 9 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 1487/GP-BTTTT cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung cho phép Tạp chí Khoa học và Công nghệ,  Đại học  Đà Nẵng  được tăng kỳ hạn xuất bản từ 02 tháng/kỳ lên 01 tháng/kỳ và tăng số trang từ 80 trang lên 150 trang.  Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng ra đời với mục đích:


- Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo;
- Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường;
- Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.


 Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các tập san, thông báo, thông tin, kỷ yếu Hội thảo của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên trong gần 40 năm qua.

 

 

Keywords:download tuyen tap cac so bao tap chi khoa hoc,truong dai hoc da nang,khcn, dhdn, issn 1859 1531

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 1 nam 2015 (So 86) DHDN DHDN 140 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
2 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 2 nam 2015 (So 87) DHDN DHDN 144 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
3 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 3 nam 2015 (So 88) DHDHN DHDN 142 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
4 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 4 nam 2015 (So 89) DHDN DHDN 151 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
5 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 5 nam 2015 (So 90) DHDN DHDN 173 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
6 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 6 nam 2015 (So 91) DHDN DHDN 165 Tr Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
7 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 7 nam 2015 (So 92) DHDN DHDN 111 Tr Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
8 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 8 nam 2015 (So 93) DHDN DHDN 119 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
9 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 9 nam 2015 (So 94) DHDN DHDN 113 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
10 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 10 nam 2015 (So 95) DHDN DHDN 96 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
11 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 11 nam 2015 (So 96) DHDN DHDN 122 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
12 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 12 nam 2015 (So 97) (Bản tiếng anh) DHDN DHDN 128 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
13 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 12 nam 2015 (So 97) (Bản tiếng Việt) DHDN DHDN 122 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
14 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 1 nam 2016 (So 98) DHDN DHDN 125 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
15 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 2 nam 2016 (So 99) DHDN DHDN 92trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
16 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 3 nam 2016 (So 100) DHDN DHDN 148 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
17 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 4 nam 2016 (So 101) DHDN DHDN 155 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
18 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 5 nam 2016 (So 102) DHDN DHDN 158 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
19 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 6 nam 2016 (So 103) DHDN DHDN 115 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
20 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 7 nam 2016 (So 104) DHDN DHDN 100 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
21 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 8 nam 2016 (So 105) DHDN DHDN 121 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
22 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 9 nam 2016 (So 106) DHDN DHDN 1104 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
23 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 10 nam 2016 (So 107) DHDN DHDN 76 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
24 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 11 nam 2016 (So 108) DHDN DHDN 301 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 522
25 tap chi khoa hoc cong nghe dai hoc da nang so 1 nam 2015 (So 110) DHDN DHDN 144 Trang Download file tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng 311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng

tạp chí khoa học công nghệ đại học đà nẵng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 407
Hôm nay:130356
Hôm qua: 98574
Trong tháng 1438564
Tháng trước1648941
Số lượt truy cập: 119102285