Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu quá trình chuyển pha zns-zno trên các cấu trúc zns một chiều lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu quá trình chuyển pha zns-zno trên các cấu trúc zns một chiều

Ngày đăng: 22/12/2010 Lượt xem: 140 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Nghiên cứu chế tạo được các cấu trúc nano ZnS một chiều bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Nghiên cứu các tính chất cấu trúc, hình thái, tính chất quang và cơ chế chuyển pha ZnS-ZnO khi tiến hành oxy hóa các cấu trúc một chiều ZnS trong môi trường khí oxy. Với Phương pháp nghiên cứu lý luận; Phương pháp thực nghiệm;Phương pháp trao đổi và tổng kết kinh nghiệm.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2010

 

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CHUYỂN PHA ZNS-ZNO TRÊN CÁC CẤU TRÚC ZNS MỘT CHIỀU

 

HV NGUYỄN TƯ - HDKH PGSTS PHẠM THÀNH HUY - NGÀNH: KHOA HỌC VẬT LIỆU

 

Nghiên cứu vật liệu có kích thước nano hiện đang là lĩnh vực thu hút được sự quan tâm của cộng đồng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Trong một thời gian chưa thực sự dài (~20 năm), các vật liệu và công nghệ nano đã bước đầu chứng minh được những ưu điểm nổi trội trong nhiều ứng dụng phục vụ con người như trong các lĩnh vực điện tử, y học và sinh học. Nhiều nhà khoa học đã phải dùng đến cụm từ “nanoboom” để diễn tả sự phát triển như vũ bão của công nghệ nano, và trên thực tế các vật liệu nano đã dần dần từng bước được đưa vào ứng dụng nhằm thay thế các vật liệu khối nhờ những ưu điểm vượt trội của nó. Một ví dụ điển hình về sự phát triển của vật liệu nano có thể kể đến việc chế tạo thành công tinh thể hai chiểu graphene từ graphite với những tính chất điện và quang tuyệt vời được dự đoán sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực chế tạo linh kiện điện tử và quang điện tử (2 tác giả của phát hiện này Andre Geim và Novosolov được trao giải Nobel Vật lý năm 2010).

 

Trong các vật liệu nano ZnS và ZnO là hai loại vật liệu đang thu hút được nhiều sự quan tâm. Đây là những bán dẫn hợp chất có vùng cấm thẳng, độ rộng vùng cấm lớn (ở nhiệt độ phòng là 3,68 eV đối với ZnS và 3,37 eV đối với ZnO) Trong các hợp chất AII BVI. Với khả năng phát quang tốt và hiệu suất quang lượng tử cao (ở nhiệt độ phòng), ZnS và ZnO đã và đang được nghiên cứu nhằm chế tạo các linh kiện quang điện tử, đặc biệt trong chế tạo điốt và laser tử ngoại.

 

Những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy, việc tạo được các cấu trúc dị thể trên cơ sở các cấu trúc nano ZnS, ZnO một chiều có thể tạo ra một cấu trúc vật liệu nhận tạo mới ZnS/ZnO có khả năng phát bức xạ tử ngoại trong vùng bước sóng ~ 355 nm (so với 342 nm của ZnS và 390 nm của ZnS). Việc chủ động chế tạo được vật liệu nhân tạo này, sẽ mở rộng hơn nữa khả năng ứng dụng của vật liệu ZnS, ZnO trong chế tạo các điốt và laser tử ngoại phát xạ trong vùng bước sóng từ 340 đến 390 nm.

 

Từ những lý do trên đây và trên cơ sở trang thiết bị sẵn có của Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chúng tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “Nghiên cứu quá trình chuyển pha ZnS-ZnO trên các cấu trúc ZnS một chiều”.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1] Nguyễn Minh Vương, Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano ZnS: Mn không phủ bọc và phủ bọc polymer, Luận văn thạc sỹ khoa học (2007), đại học sư phạm Hà Nội.

 [2] Phùng Hồ, Phan Quốc Phô “Giáo trình vật liệu bán dẫn” (2008), Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

 [3] Vũ Thị Trang, Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc nano ZnO bằng phương pháp bốc bay nhiệt, Luận văn thạc sỹ khoa học (2006), Viện Itims_ đại học Bách khoa Hà Nội.

 [4] J. Hu, G. Wang, C. Guo, D. Li, L. Zhang, J. Zhao, “Au-catalyst growth and photoluminescence of zinc-blende and wurtzite ZnS nanobelts via chemical vapor deposition” Journal of Luminescence (2007) 122 175.

 [5] T. K. Chaudhuri, B. Pathak, “A non-vacuum method for synthesis of ZnO films by thermal oxidation of ZnS films in air” Materials Letters (2007) 61 5243–5246.

 [6] A. Umar, E. K. Suhb, Y. B. Hahna, “Non-catalytic growth of high aspect-ratio ZnO nanowires by thermal evaporation” Solid State Communications (2006) 139,447–451.

 [7] J. Li, G. J. Fang, C. Li, L. Y. Yuan, L. Ai, N. S. Lui, D. S. Zhao, K. Ding, G. H. Li, X. Z. Zang, “Synthesis and photoluminescence, field emission properties of stalactite-like ZnS-ZnO composite nanostructures” Applied Physics A 90 (2008), 759-763.

 [8] J. Yan, X. Fang, L. Zhang, Y. Bando, U. K. Gautam, B. Dierre, T. Sekiguchi, D. Golberg, “Structure and Cathodoluminescnce of individual ZnS/ZnO Biaxial Nanobelt Heterostructures” Nano letters Vol. 8, (2008) 2794-2799.

 [9] J. Z. Liu, D. M. Qu, “Synthesis of doped ZnS one-dimensional nanostructures via chemical vapor deposition” Materials Letters (2006), 60 3471-3476.

 [10] J. H He, Z. Wang, “Electrical and photoelectrical performances of nano-photodiode based on ZnO nanowires” Chermical Physics Letter (2007), 435 119– 122 Luận văn Thạc sĩ

 [11] Z. Fan, D. Dutta, E. C. Brown “Electrical and photoconductive properties of vertical ZnO nanowires in high density arrays” Applied Physics Letters (2006), 89,213110.

 [12] K. Wang, J. J. Chen, Z. M. Zeng, J. Tarr, W. L. Zhou, Y. Zhang, Y. F. Yan, C. S. Jiang, J. Pern, and A. Mascarenhas, “Synthesis and photovoltaic effect of vertically aligned ZnO/ZnS core/shell nanowire arrays” Applied Physics Letters (2010), 96,123105.

 [13] H. J. Yuan. S. S. Xie, D. F. Liu, X. Q. Yan, Z. P. Zhou, L. J. Ci, J. X. Wang, Y. Gao, L. Song, L. F. Liu, W. Y. Zhou, G. Wang, “Characterization of zine oxide crystal nanowires grown by thermal evaporation of ZnS powders” Chermical Physics Letter (2003), 371 341.

 [14] S. Ren, Y. F. Bai, J. Chen, S. Z. Deng, N. S. Xu, Q. B. Wu, S. Yang, “Catalyst-free synthesis of ZnO nanowire arrays on zinc substrate by low temperature thermal oxidation” Materials Letters (2007), 61 670.

 [15] R. S. Wagner, W. C. Ellis, “Vapor–liquid–solid mechanism of single crystal growth”, Appl. Phys. Lett. 4 (1964) 89.

 [16] Z. L. Wang, X. Y. Kong, and J. M. Zuo, “Induced Growth of Asymmetric Nanocantilever Arrays on Polar Surfaces” Phys. Rev. Lett. (2003) 91.185502.

 [17] J. G. Lu, P. C. Chang, Z. Y. Fan, “Quasi-one-dimensional metal oxide materials—Synthesis, Properties and applications” A Review Journal (2006), 52 49–91.

 [18] N. Wang, Y. Cai, R. Q. Zhang, “Growth of nanowires” A Review Journal (2008), 1-51

 [19] K. S. Shankar, A. K. Raychaudhuri, “Fabrication of nanowires of multicomponent oxides: Review of recent advances” Materials Science and Engineering C (2005)

 [20] X. Wu, P. Jiang, Y. Ding, W. Cai, S. S. Xie, Z. L. Wang, “Mismatch Strain Induced Formation of ZnS/ZnO Heterostructured Rings” Advanced Materials (2007), 19 2319-2323 Luận văn Thạc sĩ

 [21] J. Hua, J. Zhaob “Au-catalyst growth and photoluminescence of zinc-blende and wurtzite ZnS nanobelts via chemical vapor deposition” Journal of Luminescence (2007) 122–123.172–175.

 [22] K. A. Jeon, H. J. Son, C. E. Kim, J. H. Kim, S. Y. Lee, “Photoluminescence of ZnO nanowires grown on sappire (1120) Substrates” Physica E (2006) 122-134.156-158

 [23] H. Hu, K. Yu, J. Zhu, Z. Zhu, “ZnO nanostructures with different morphologies and their field emission properties” Applied Surface Science (2006) 252 8410–8413.

 [24] K. W. Adu, A. Xiong, H. R. Gutierrez, G. Chen, P. C. Eklund, “Raman scattering as a probe of phonon confinement and surface optical modes in semiconducting nanowires” Applied Physics. A85 (2006), 278-297.

 [25] X. Zhang, Y. Zhang, Y. Song, Z. Wang, D. Yu, “Optical properties of ZnS nanowires synthesized via simple physical evaporation” Physica E 28 (2005) 1–6.

 [26] Hoàng Vũ Chung, “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc ZnS”, Luận văn thạc sỹ khoa học

 (2006), Viện Itims-Đại học bách khoa Hà Nội.

 [27] H. Y. Lu, S. Y. Chu, S. H. Cheng, “The vibration and photoluminescence properties of one-dimensional ZnO nanowires” Journal of Crystal Growth (2005) 274 506–511.

 [28] M. Lin, T. Sudhiranjan, C. Boothroyd, K. P. Loh, “Influence of Au catalyst on the growth of ZnS nanowires” Chemical Physics Letters (2004) 400 175–178.

 [29] X. D. Gao, X. M. Li, W. D. Yu, “Structure and UV photoluminescence of nanocrystalline ZnO filmsprepared by thermal oxidation of ZnS films” Materials Science and Engineering B (2004) 113 274–278.

 [30] H. Zhang, R. Xie, T. Sekiguchi, X. Ma, D. Yang, “Cathodoluminescence and its mapping of flower-like ZnO, ZnO/ZnS core–shell and tube-like ZnS nanostructures” Materials Research Bulletin (2007) 42 1286–1292.

 [31] F. N. Gu H. Zhu, “Enhanced blue emission from ZnS–ZnO composites confined in SBA-15” Journal of Luminescence (2008) 128-1148–1154. Luận văn Thạc sĩ

 [32] T. Kryshtab, R. Pen ˜a-Sierra, “Luminescence and structure of ZnO–ZnS thin films prepared by oxidation of ZnS films in air and water vapor” Journal of Luminescence (2009) 129-1677–1681.

 [33] S. Wang, Z. Fan, “Structure and UV emission of nanocrystal ZnO films by thermal oxidation of ZnS films” Journal of Alloys and Compounds (2006) 424 304–306.

 [34] X. T. Zhang, X. G. Kong, “High intense UV-luminescence of nanocrystalline ZnO thin films prepared by thermal oxidation of ZnS thin films” Journal of Crystal Growth (2002) 240-463–466.

 [35] Y. Li, L. Youa, R. Duana, P. Shi, G. Qin, “Oxidation of a ZnS nanobelt into a ZnO nanotwin belt or double single-crystalline ZnO nanobelts” Solid State Communications (2004) 129-233–238.

 [36] Timothy H. Gfroerer, “Photoluminescence in Analysisof Surfaces and Interfaces” Encyclopedia of Analytical Chemistry R. A. Meyers (Ed.) (2000) 9209–9231.

 

Keywords:dai hoc bach khoa ha noi 2010,luan van thac sy,nghien cuu qua trinh chuyen pha znszno tren cac cau truc zns mot chieu,nguyen tu ,pgsts pham thanh huy, khoa hoc vat lieu

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghien cuu qua trinh chuyen pha zns-zno tren cac cau truc zns mot chieu DHBKHN 2010 NguyenTu 80 Trang Download file nghiên cứu quá trình chuyển pha zns-zno trên các cấu trúc zns một chiều 1311
 • ứng dụng phương pháp số trong tính toán dòng chảy xiết trên dốc nước có đoạn thu hẹp – áp dụng tính toán tràn xả lũ hồ chứa

 • nghiên cứu và ứng dụng mô hình quản lý năng lượng tại công ty vắcxin và sinh phẩm số 1 – bộ y tế

 • chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4

 • nghiên cứu chế tạo thử nghiệm bộ phân tích nhanh florua trong nước

 • nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh nhị phân và ứng dụng

 • nghiên cứu ứng dụng công nghệ lidar thành lập bản đồ 3d khu vực đô thị

 • xây dựng chương trình giám sát các thông số chính của dây chuyền trên phần mềm labview

 • nghiên cứu xây dựng mô hình vật lý và hệ điều khiển cánh tay robot hai bậc tự do

 • nghiên cứu xây dựng mô hình con lắc ngược và hệ thống điều khiển

 • Nghiên cứu điều khiển mờ cho chuyển động của Robot hai bậc tự do

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu quá trình chuyển pha zns-zno trên các cấu trúc zns một chiều

  nghiên cứu quá trình chuyển pha zns-zno trên các cấu trúc zns một chiều

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 307
  Hôm nay:8720
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 821787
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115212628