Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần tasco lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần tasco

Ngày đăng: 14/03/2013 Lượt xem: 111 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Từ trước tới nay chưa có một nghiên cứu nào về Công tác Quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Tasco. Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý thuyết quản trị nguồn nhân lực. Làm rõ hiện trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Tasco. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty này. Cán bộ, công nhân viên trong tổ chức và các vấn đề có liên quan đến họ như công việc và các quyền lợi, nghĩa vụ của họ trong Công ty cổ phần Tasco. Làm rõ các điểm tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần Tasco và nguyên nhân của các tồn tại.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2012


LUẬN VĂN THẠC SĨ  KHOA HỌC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

 

HV NGUYỄN NHƯ VỊNH - HDKH: PGS.TS BÙI XUÂN HỒI - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Hiện nay, nền kinh tế thị trường đang ngày càng phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, các Doanh Nghiệp đã và đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt. Chính vì vậy, vấn đề ổn định nhân lực để đảm bảo cho sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt, Việt Nam đã là thành viên của WTO thì vấn đề này càng trở nên quan trọng hơn khi các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, Công ty cổ phần Tasco cũng không ngoại lệ.

 

Hiện nay, sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và yêu cầu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên trong nền kinh tế thị trường đã và đang tạo ra sức ép lớn. Vì thế để phát huy được thế mạnh của ngành trong nền kinh tế đồng thời để hội nhập được với các nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới thì vấn đề quản trị nguồn nhân lực là yếu tố sống còn của nhà Công ty cổ phần Tasco nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

 

Chính vì lý do đó, trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới và thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Tasco, với mong muốn sẽ đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty.

 

Hiện nay Công ty cổ phần Tasco đã có công nghệ hiện đại, có hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến với quy mô hoạt động rộng lớn nhưng để tồn tại, phát triển bền vững, Công ty cần phải duy trì và phát triển đội ngũ lao động lành nghề có trình độ kỹ thuật cao. Vì con người là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Và để làm được điều này, Công ty phải thường xuyên hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực, có như thế mới mang lại hiệu quả cao trong quá trình hoạt động kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực nên em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty cổ phần TASCO” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm, Vai trò quản trị nguồn nhân lực.

1.1.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực.

1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực.

1.2. Các chức năng cơ bản của quản trị phát triển nguồn nhân lực.

1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực.

1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực.

1.3. Các nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực.

1.3.1. Nội dung chức năng thu hút nguồn nhân lực.

1.3.1.1. Xác định nhu cầu nhân lực.

1.3.1.2. Tuyển dụng nhân lực.

1.3.1.3. Bố trí, sắp xếp nhân lực vào vị trí.

1.3.2. Nội dung thuộc chức năng đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

1.3.2.1. Xác định nhu cầu nhân lực cần đào tạo.

1.3.2.2. Lập kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

1.3.2.3. Thực hiện kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

1.3.3. Các nôi dung chức năng duy trì nguồn nhân lực:

1.3.3.1. Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên.

1.3.3.2. Công tác lương, thưởng.

1.3.3.3. Kế hoạch hoá cán bộ kế cận.

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực

1.5. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận văn:

Kết luận Chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần TASCO:

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:

2.1.1.1. Tổng quan về công ty

2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.1.3. Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty.

2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tasco.

2.1.3.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.1.3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.1.4. Cơ cấu vốn của công ty.

2.2. Phân tích hiện trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Tasco.

2.2.1. Tổng quan về hiện trạng nguồn nhân lực và các chính sáchliên quan.

2.2.2. Phân tích công tác thu hút nguồn nhân lực:

2.2.2.1. Phân tích hiện trạng xác định nhu cầu nhân lực.

2.2.2.2. Phân tích hiện trạng công tác tuyển dụng nhân lực.

2.2.2.3. Phân tích việc bố trí, sắp xếp nhân lực vào vị trí.

2.2.3. Phân tích công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

2.2.3.1. Xác định nhu nhân lực cầu đào tạo.

2.2.3.2. Lập kế hoạch đào tạo.

2.2.3.3. Thực hiện đào tạo.

2.2.4. Phân tích công tác duy trì nguồn nhân lực.

2.2.4.1. Phân tích công tác đánh giá nhân viên.

2.2.4.2. Phân tích Công tác lương thưởng, đãi ngộ.

2.2.4.3. Phân tích Công tác kế hoạch hoá cán bộ kế cận.

2.2.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồnnhân lực.

2.2.5.1. Môi trường bên ngoài.

2.2.5.2. Môi trường bên trong.

Kết luận Chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Tasco đếnnăm 2015.

3.1.1. Định hướng phát triển Công ty đến năm 2015.

3.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu.

3.1.3. Chỉ tiêu và cơ cấu ngành nghề năm 2015.

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần Tasco.

3.2.1. Giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực.

3.2.1.1. Cơ sở đề xuất.

3.2.1.2. Nội dung đề xuất.

3.2.2. Giải pháp thứ hai: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch đào tạocho người lao động.

3.2.2.1. Cơ sở đề xuất.

3.2.1.2. Nội dung đề xuất.

3.2.3.3. Giải pháp thứ ba: Hoàn thiện chế độ tiền lương.

3.2.3.3.1. Cơ sở đề xuất.

3.2.3.3.2. Nội dung đề xuất.

Kết luận Chương 3

KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

Keywords:dai hoc bach khoa ha noi 2012,luan van thac si  khoa hoc,mot so giai phap hoan thien cong tac quan tri nguon nhan luc cho cong ty co phan tasco,nguyen nhu vinh,pgsts bui xuan hoi,quan tri kinh doanh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 mot so giai phap hoan thien cong tac quan tri nguon nhan luc cho cong ty co phan tasco DHBKHN 2012 NguyenNhuVinh 101 Trang Download file một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần tasco 711
 • đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh quảng ninh

 • phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh quảng ninh

 • nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh

 • phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng qlvh lưới điện pp

 • biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học, đại học y dược thành phố hồ chí minh

 • hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa ở huyện kim bảng tỉnh hà nam

 • nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí

 • tăng cường quản lý nhà nườc về đất đai tỉnh bà rịa - vũng tàu

 • hoạch định chiến lược kinh doanh tổng công ty điện lực tp. hà nội đến năm 2015

 • nâng cao chất lượng công chức cấp xã tại huyện gia lâm, thành phố hà nội

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần tasco

  một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty cổ phần tasco

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 294
  Hôm nay:8837
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 821904
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115212745