Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình tại sở xây dựng vĩnh long lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình tại sở xây dựng vĩnh long

Ngày đăng: 28/12/2016 Lượt xem: 120 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Luận văn góp phần hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng phù hợp với quy định mới của pháp luật về xây dựng hiện hành; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng công trình trong xây dựng, đảm bảo an toàn cho công trình, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 2016

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI SỞ XÂY DỰNG VĨNH LONG

 

HV TRẦN MINH THUẬN - HDKH PGS LÊ VĂN KIỀU - TS NGUYỄN VĂN ĐỨC - CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 60580208

 

 

 

Mỗi dự án đầu tư xây dựng công trình đều phải trải qua rất nhiều giai đoạn, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư với việc lựa chọn chủ trương đầu tư, khảo sát lập dự án, báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi,… Giai đoạn triển khai thực hiện đầu tư cũng rất nhiều công đoạn từ việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng,.. . Hiệu quả đầu tư của dự án phụ thuộc rất nhiều vào năng lực chủ quan của con người và được đo đếm bằng lợi ích của mỗi dự án thông qua chất lượng của công trình, thời gian đưa công trình vào khai thác và chi phí hợp lý. Những yếu tố này phụ thuộc vào các công đoạn từ khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và việc khai thác sử dụng.

 

Một công đoạn ban đầu có vị trí quan trọng quyết định mức độ an toàn của công trình, quyết định đến chi phí đầu tư chính là công tác thiết kế..

 

Trong thời gian qua có nhiều công trình thiết kế thiếu an toàn dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo hoặc thiết kế quá an toàn gây ra lãng phí rất lớn, đặc biệt là các công trình vốn ngân sách Nhà nước. Trong những năm gần đây, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung trong đó có công tác quản lý chất lượng thiết kế được quản lý chặt chẽ hơn rất nhiều. Về năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tư vấn thiết kế từng bước được nâng lên.

 

Song, công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng nói chung, đặc biệt tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng còn nhiều bất cập, chưa hợp lý, chưa đáp ứng được tốc độ xây dựng tại địa bàn, có nhiều vấn đề cần phải được cải thiện, nâng cao.

 

Tất cả các sự cố công trình xảy ra, dù với nguyên nhân đơn giản hay phức tạp đều có dấu ấn của công tác quản lý chất lượng thiết kế. Một phần là do chế tài xử lý các sai phạm trong công tác quản lý chất lượng thiết kế chưa hợp lý, chưa gắn đầy đủ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tư vấn thiết kế vào kết quả thực hiện dự án.

 

Là một chuyên viên đang công tác tại một đơn vị chuyên môn thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Long, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình tại Sở Xây dựng Vĩnh Long” làm đề tài của luận văn tốt nghiệp nhằm nêu lên thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung trong đó có công tác quản lý chất lượng thiết kế tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và các văn bản pháp lý liên quan đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện dần công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

 

* Mục đích nghiên cứu:

 

Nhằm mục đích cải tiến, nâng cao và hoàn thiện dần công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành xây dựng của tỉnh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng công trình trong đó có công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng thông qua công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế tại Sở Xây dựng Vĩnh Long trong thời gian tới nhằm hạn chế đến mực thấp nhất thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng và quản lý, khai thác sử dụng; Đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tương xứng với niên hạn, tuổi thọ của từng cấp, loại công trình theo các quy định mới của ngành xây dựng là mục đích chính mà luận văn cần tập trung nghiên cứu.

 

* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các chủ thể liên quan tới công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung, từ cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư công trình, tư vấn khảo sát, thiết kê, tư vấn thẩm tra, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình.

 

Phạm vi nghiên cứu là công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng tại SỞXây dựng Vĩnh Long, thông qua việc thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp,.. .

 

* Phương pháp nghiên cứu:

 

Luận văn sử dụng phương pháp lý thuyết thông qua nghiên cứu các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thiết kế xây dựng, tham khảo tài liệu, kinh nghiệm các quốc gia thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, kết hợp với phương pháp thực tiễn, điều tra thu thập, phân tích, đánh giá tình hình chất lượng công trình tại địa phương, thông qua các số liệu báo cáo và các tình huống thường gặp trong thiết kế gây lãng phí chi phí đầu tư xây dựng hoặc không đảm bảo an toàn cho “sản phẩm đầu tư của ngành xây dựng” khi nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng làm đối tượng phòng ngừa.

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Mục đích nghiên cứu

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Kết cấu của luận văn

NỘI DUNG

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1.1. Tình hình sự cố công trình xây dựng, nguyên nhân gây ra sự cố

1.1.1. Một số sự cố công trình trong những năm gần đây

1.1.2. Một số sự cố công trình liên quan đến chất lượng thiết kế

1.2. Nguyên nhân của sự cố và sự suy giảm chất lượng công trình xây dựngdo thiết kế

1.2.1. Nguyên nhân do việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ thiếtkế

1.2.2. Nguyên nhân do phương án thiết kế

1.2.3. Nguyên nhân do số liệu đầu vào của hồ sơ khảo sát

1.2.4. Nguyên nhân do năng lực thiết kế

1.2.5. Nguyên nhân do quy trình thiết kế

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng và nhận xét về chất lượng thiết kế công trình xâydựng

1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thiết kế

1.3.2. Nhận xét chung về chất lượng thiết kế

1.4. Công tác quản lý chất lượng thiết kế tại Sở Xây dựng Vĩnh Long

1.4.1. Cách thức quản lý chất lượng thiết kế xây dựng

1.4.2. Quy trình quản lý chất lượng thiết kế

1.4.3. Đánh giá và nhận xét về công tác quản lý chất lượng thiết kế xâydựng tại Sở Xây dựng Vĩnh Long

Chương 2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KHOA HỌC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1. Cơ sở pháp lý

2.1.1. Các văn bản quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

2.1.2. Quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thiết kế

2.2. Cơ sở Khoa học về thực hiện thiết kế và quản lý thiết kế

2.2.1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ thiết kế

2.2.2. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án, chủ nhiệm, chủ trì thiếtkế

2.2.3. Tổ chức, điều hành và quản lý chất lượng thiết kế

2.2.4. Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN/ ISO 9001: 2008

Chương 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI SỞ XÂY DỰNG VĨNH LONG

3.1. Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách

3.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý

3.1.2. Ban hành các chính sách phù hợp đặc điểm từng vùng, từng địaphương

3.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành

3.2.1. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ

3.2.2. Quản lý năng lực tổ chức, cá nhân hoạt động thiết kế xây dựng

3.2.3. Quản lý, kiểm soát số liệu đầu vào phục vụ thiết kế

3.3. Giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế từ nguồn nhân lực, cải thiện điềukiện làm việc

3.3.1. Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.3.2. Trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công việc thiết kế xây dựng

3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế

3.4.1. Quản lý chất lượng thiết kế

3.4.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế

3.5. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng thiết kế

3.5.1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thiết kế theo TCVN/ ISO9001: 2008

3.5.2. Quy trình kiểm soát chất lượng thiết kế theo TCVN/ ISO9001: 2008

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Kiến nghị

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 5 năm 2015, về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Chính phủ (2013), Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013, về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

4. Chính phủ (2004), Nghị định số 209/2004/NĐ-CP  ngày 16 tháng 12 năm 2004, về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

5. Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

6. Chính phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP  ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

7. Bộ xây dựng (2013), Thông tư số 10/2013/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

8. Bộ xây dựng (2013), Thông tư số 13/2013/TT-BXD quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

9. Bộ xây dựng (2009), Thông tư số 22/2009/TT-BXD quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.

10. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (2015), Quyết định số 30/2015/UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2015, Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

11. Bộ xây dựng (2014), Công văn số 3482/BXD-HĐCD, ngày 30 tháng 12 năm 2014, về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

12. Nguyễn Văn Hùng, Trần Chủng và CTV (2006): Phân tích,  sự cố các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Việt Nam. Đề tài cấp Bộ mã số RD 65, Hà nội, 2006.

 

Keywords:dai hoc kien truc ha noi 2016,luan van thac si,hoan thien cong tac quan ly chat luong thiet ke xay dung cong trinh tai so xay dung vinh long,tran minh thuan,pgs le van kieu,ts nguyen van duc,ky thuat xay dung cong trinh dan dung va cong nghiep,60580208

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 mo hinh va giai phap quan ly chat thai ran sinh hoat theo huong xa hoi hoa cho mot so do thi bac trung bo viet nam DHKTHN 2015 NguyenVietDinh 191 Trang Download file hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình tại sở xây dựng vĩnh long 1411
Tài liệu cùng nội dung
Trang    1   2   3   4   5       
 • nghiên cứu áp dụng công nghệ trình diễn 3d vào trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư tại các trường đại học

 • tổ chức không gian kiến trúc các công trình giáo dục thể chất trong trường phổ thông ở hà nội đến năm 2020

 • quản lý dự án trong giai đoạn quá trình thiết kế các dự án xây dựng

 • nghiên cứu tính toán tường cọc cừ bằng phương pháp pthh

 • nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần công trình giao thông hải phòng

 • các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp tài liệu địa chất trong các dự án phát triển mạng công trình giao thông khu vực hải phòng

 • nghiên cứu xây dựng chương trình điều khiển giám sát công đoạn đóng bao và xuất sản phẩm của dây chuyền sản xuất xi măng

 • đặc điểm các thành tạo trầm tích hệ tầng hải hưng, thái bình, khu vực quận hải an thành phố hải phòng phục vụ định hướng quy hoạch xây dựng công trình

 • nghiên cứu giải pháp kết cấu móng công trình bảo vệ bờ sông trên nền đất yếu

 • đánh giá kết quả nghiên cứu thực nghiệm về phương pháp bơm phụt dung dịch gia cố nền, đề xuất khả năng ứng dụng ngoài thực tế

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình tại sở xây dựng vĩnh long

  hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình tại sở xây dựng vĩnh long

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 444
  Hôm nay:10220
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 823287
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115214128