Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận tây hồ, hà nội lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận tây hồ, hà nội

Ngày đăng: 23/12/2014 Lượt xem: 141 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: docx

Luận văn cao học: Đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Đất đai là thành phần thiết yếu của môi trường sống, tư liệu sản xuất đặc biệt, là nơi xây dựng các công trình và diễn ra các hoạt động văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội,.. . Đồng thời đất đai còn có chức năng quan trọng là tạo nguồn vốn và thu hút đầu tư phát triển. Trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để đất đai thực sự trở thành nguồn lực hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế; Việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị tập trung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng cơ cấu đất đai hợp lý là điều hết sức cần thiết. Quá trình thu hồi đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tầm nhìn dài hạn, đúng đắn thì mới hiện thực hóa được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

 

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT TẠI QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI

 

 

 

 

Đất đai là thành phần thiết yếu của môi trường sống, tư liệu sản xuất đặc biệt, là nơi xây dựng các công trình và diễn ra các hoạt động văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội,.. . Đồng thời đất đai còn có chức năng quan trọng là tạo nguồn vốn và thu hút đầu tư phát triển. Trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để đất đai thực sự trở thành nguồn lực hiệu quả, đẩy mạnh phát triển kinh tế; Việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị tập trung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xây dựng cơ cấu đất đai hợp lý là điều hết sức cần thiết. Quá trình thu hồi đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tầm nhìn dài hạn, đúng đắn thì mới hiện thực hóa được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong việc đổi mới kinh tế, xây dựng đất nước; Các chính sách, pháp luật về đất đai và môi trường vẫn còn những bất cập chưa được giải quyết kịp thời, đặc biệt là các quy định liên quan đến thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng. Áp lực của quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác thu hồi đất đai phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, việc chuyển mục đích sử dụng đất tùy tiện, phục vụ các dự án kém tính khả thi xảy ra ở rất nhiều địa phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Người bị thu hồi đất không những bị mất kế sinh nhai, môi trường sống thay đổi, gia tăng tệ nạn xã hội mà còn gây lãng phí đất đai bởi hàng ngàn quy hoạch “treo” trên cả nước. Ngoài ra, việc thu hồi đất còn làm mất nơi cư trú của sinh vật, làm suy giảm đa dạng sinh học, triệt tiêu nhiều hệ sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái nông nghiệp …Ảnh hưởng của việc thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu chung cư, khu đô thị tập trung trên địa bàn Hà Nội nói chung và sự tác động đến môi trường tự nhiên, đời sống, việc làm của người dân đang là vấn đề đặc biệt được quan tâm.

 

Quận Tây Hồ là một quận nằm ở phía Tây Bắc Hà Nội được xác định là quận trung tâm dịch vụ - du lịch, trung tâm văn hoá, là vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của thủ đô Hà Nội, 14 năm kể từ khi được thành lập đã trở thành một trong những quận phát triển của Thành phố. Mỗi năm, hàng chục ha đất nông nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xem xét và đánh giá tình trạng đời sống người dân, môi trường ở các khu vực đã chuyển mục đích sử dụng đất đang là vấn đề được các cấp, các ngành trong Quận hết sức quan tâm. Các vấn đề chính bao gồm:

 

- Sau khi bị thu hồi đất đời sống của người dân có những biến chuyển như thế nào? Những khó khăn thuận lợi của họ sẽ gặp phải?

 

- Sau khi bị thu hồi đất, nhận tiền bồi thường (hoặc nhà TĐC) Người dân đã tổ chức cuộc sống như thế nào, hiệu quả sử dụng nguồn vốn có được ra sao, chuyển đổi nghề có gây ra tác động xấu đến môi trường hay không?

 

- Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến môi trường đầu tư

 

Cho đến nay, trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đã có hàng loạt các nghiên cứu đánh giá, báo cáo tổng kết về đời sống người dân sau khi bị thu hồi đất, như báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên,… Các đề tài nghiên cứu và hàng trăm bài viết của nhiều tác giả trong và ngoài nước về vấn đề gây nhiều bức xúc này. Các nghiên cứu kể trên đã đưa ra khái quát đời sống người dân ở các địa bàn nghiên cứu và đã đề xuất được những biện pháp tương đối thoả đáng. Tuy vậy, do đặc điểm của mỗi địa bàn khác nhau, cộng với các hạn chế trong điều tra thực tế nên vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi. Kết quả nghiên cứu chưa thoả đáng, các giải pháp khó có thể áp dụng thống nhất thành các quy phạm chung. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, học viên đã thực hiện đề tài “Đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội” nhằm nghiên cứu những tác động đến môi trường do việc thu hồi đất, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách đất đai, đảm bảo an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

 

Với tên đề tài nêu trên, các nội dung của luận văn mà tác giả tập trung vào nghiên cứu chủ chủ yếu, bao gồm:

 

- Nghiên cứu tìm ra những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách về thu hồi đất và giải phòng mặt bằng trên địa bàn quận Tây Hồ.

 

- Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tại quận Tây Hồ

 

- Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần bảo vệ môi trường và nâng tính bền vững trong quá trình phát triển đô thị của quận Tây Hồ.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Khái quát hệ thống pháp luật đất đai của Việt Nam về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC

1.1.1 Những văn bản pháp quy của Nhà nước về đất đai

1.1.2 Một số văn bản về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

1.2. Tổng quan về quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

1.2.1. Điều kiện tự nhiên

1.2.2. Các nguồn tài nguyên

1.2.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội

Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Hiện trạng sử dụng đất

3.1.1. Hiện trạng sử dụng các loại đất trên địa bàn Quận Tây Hồ

3.1.2. Biến động các loại đất

3.2. Đánh giá thực trạng giá đất phục vụ thu hồi đất, bồi thường, TĐC

3.3. Tác động của việc thu hồi đất đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội

3.3.1. Đối với môi trường tự nhiên

3.3.2 Tác động đến môi trường xã hội

3.4. Phân tích ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của người dân

3.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc thu hồi đất đến đến môi trường đầu tư của doanh nghiệp

3.6. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC

3.6.1. Giải pháp xác định giá đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ, TĐC

3.6.2. Giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, TĐC

3.6.3. Giải pháp tăng hiệu quả triển khai thực tế

KẾT LUẬN

KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất quận Tây Hồ năm 2010

Hình 2 Biến động sử dụng đất tại quận Tây Hồ giai đoạn 2005-2010

Hình 3 Khung giá đất do UBND TP. Hà Nội quy định

Hình 4 Giá đất do Nhà nước quy định và ước tính giá đất tương ứng

Hình 5 Câu cá ở Hồ Tây

Hình 6 Cá chép không vẩy ở Hồ Tây

Hình 7 Rác thải ở Hồ Tây

Hình 8 Sơ đồ lấy mẫu Hồ Tây

Hình 9 Kết quả phân tích chất lượng nước tại 3 vị trí năm 2008

Hình 10 Kết quả phân tích chất lượng nước tại 3 vị trí năm 2009

Hình 11 Kết quả phân tích chất lượng nước tại 3 vị trí năm 2010

Hình 12 Kết quả phân tích DO trong nước Hồ Tây từ năm 2008 đến năm 2010

Hình 13 Kết quả phân tích Coliform trong nước Hồ Tây từ năm 2008 đến năm 2010

Hình 14 Mức độ hài lòng của người bị thu hồi đất về quy trình chi trả bồi thường hỗ trợ

Hình 15 Mức độ hài lòng của người bị thu hồi đất về giá bồi thường nhà ở vật kiến trúc

Hình 16 Mức độ hài lòng của người bị thu hồi đất về hỗ trợ ổn định cuộc sống

Hình 17 Mức độ hài lòng của người bị thu hồi đất về nơi tái định cư

Hình 18 Mức độ hài lòng của người bị thu hồi đất về phổ biến thông tin, tham vấn người bị ảnh hưởng

Hình 19 Mức độ hài lòng của người bị thu hồi đất về khôi phục cuộc sống và kinh tế

Hình 20 Khiếu nại hành chính đối với bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Diện tích, cơ cấu đất đai phân theo mục đích sử dụng

Bảng 2. Biến động quỹ đất quận Tây Hồ giai đoạn 2005 - 2010

Bảng 3: Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án có liên quan đến giải phóng mặt bằng từ năm 2005 đến 2010

Bảng 4. Biến động dân số giai đoạn 2005 – 2010

Bảng 5: Mẫu được nghiên cứu tại 6 vị trí từ HT1 đến HT

Bảng 6: Một số chỉ tiêu chính đánh giá nước hồ Tây

Bảng 7. Kết quả phân tích chất lượng nước tại một số vị trí trên Hồ Tây

Bảng 8: Giá đất dao động trước và sau khi thực hiện dự án

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1 Công nghiệp hóa CNH

2 Hiện đại hóa HĐH

3 Khu công nghiệp KCN

4 Giải phóng mặt bằng GPMB

5 Tái định cư TĐC

6 Ủy ban nhân dân UBND

7 Ban bồi thường BBT

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. JICA (2007), Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2020.

2. Lê Trọng Cúc, A. Terry Rambo (1995), Một số vấn đề sinh thái nhân văn ở Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

3. Phạm Ngọc Đăng (2005), Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, NXB Xây dựng, Hà Nội.

4. Đỗ Minh Đức (1992), Phân tích dưới góc độ địa lý kinh tế, xã hội sự chuyển hóa nông thôn thành đô thị ở Hà Nội trong quá trình đô thị hóa, Đại học tổng hợp Hà Nội.

5. Hồ Thanh Hải 2002 “Chất lượng nước Hồ Tây”, Viện Sinh thái và Tài nguyên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6. Trần Khắc Hiệp và các tác giả (2003), “Một số ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến nông nghiệp và môi trường vùng ven đô thành phố Hà Nội”, Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ nhất, chương trình KC. 08, trang 198 – 207.

7. Hồ Đăng Hòa, Lê Thị Quỳnh Trâm, Phạm Duy Nghĩa, Malcom F. McPherson, UNDP (2010), Phân tích chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam.

8. Lê Quốc Hùng, 2001 “Báo cáo chất lượng nước Hồ tây”, Viện Hóa Học, Viện Khoa học và Công nghệ Viêt Nam

9. Lưu Lan Hương 2008 “Mô hình hóa hệ sinh thái Hồ tây – Hà Nội nhằm bảo vệ và phát triển bền vững”, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

10. Vũ Đăng Khoa 1996 “Cơ sở sinh thái học để bảo vệ môi trường phát triển nguồn lợi thủy sản ở Hồ Tây – Hà Nội”, Viện Sinh thái và Tài nguyên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

11. Lê Văn Khoa (2001), Nông nghiệp và môi trường, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

12. Phạm Đức Nhật (2003), Quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng tới môi trường nước và không khí ở thành phố Việt Trì, Luận án tiến sĩ địa lý, Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

13. Nguyễn Văn Ninh và cs (2000), Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm quản lý việc khai thác tài nguyên nước ở các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, Hà Nội.

14. Phòng Đăng ký thống kê, Niên giám thống kê năm 2008; 2009; 2010 Quận Tây Hồ

15. Phòng Tài nguyên Môi trường Quận Tây Hồ, Báo cáo hiện trạng môi trường quận Tây Hồ 2008; 2009; 2010.

16. Phòng Tài nguyên Môi trường Quận Tây Hồ (2010), Báo cáo kiểm kê đất đai quận Tây Hồ năm 2010.

17. Báo cáo thống kê các dự án được triển khai tại quận Tây Hồ đến năm 2010 của Ban bồi thường GPMB quận Tây Hồ.

18. Đỗ Xuân Sâm, Lê Đức Hạnh, “Quản lý tài nguyên đô thị ở Hà Nội: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra trong quá trình đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá phục vụ phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo

 Quản lý và phát triển Thăng Long – Hà Nội, NXB Hà Nội, tr356-90.

19. Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố Hà Nội năm 2008; 2009; 2010..

20. Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội (2009), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch 5 năm 2010-2015 Quận Tây Hồ.

21. Nguyễn Đăng Sơn (2005), Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị, NXB Xây dựng, Hà Nội

TIẾNG ANH

23. Cohen, B. (2004), “Urban growth in developing countries: A review of current trends and a caution regarding existing forecasts”, World Development, 32 (1), 23-51.

24. Davis, J. C. And J. V. Henderson (2003), “Evidence on the political economy of the urbanization process”, Journal of Urban Economics, 53,98-125.

25. Njoh, A. J. (2003), “Urbanization and development in sub-saharan africa”, Cities, 20 (3), 167-174.

26. "World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, Pop. Division, Department of Economic and Social Affairs, UN".

27. Grant, Ursula (2008), Opportunity and exploitation in urban labour markets, Overseas Development Institute, London.

28. "Heating Up: Study Shows Rapid Urbanization in China Warming the Regional Climate Faster than Other Urban Areas".

29. United Nations Secretariat, Population Division (2008), “World urbanization prospects: The 2007 revision”, New York.

30. Urbanization.

31. Zhu, Y. (2003). “Changing urbanization processes and In Situ rural-urban transformation: Reflections on china’s settlement definitions”, New Forms of Urbanisation, edited by G. Hugo and A. Champion. Ashgate, Aldershot U. K. : IUSSP Group on Urbanisation, 207-228.

 

 

 

 

Keywords:download,dai hoc quoc gia,truong dai hoc khoa hoc tu nhien,luan van thac si khoa hoc,danh gia anh huong moi truong cua viec thu hoi dat tai quan tay ho,ha noi,khtn,dhqghn,dh,cao hoc,sy,hn,lvts

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận tây hồ, hà nội DHKHTN AMBN(St) 97trang Download file đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận tây hồ, hà nội 888
Tài liệu cùng nội dung
Trang    1   2   3   4   5       
 • nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ mbr

 • đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn

 • nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy xi măng lưu xá thái nguyên

 • định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020

 • nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo

 • đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài bạch đàn (eucalyptus) trồng ở việt nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình

 • nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

 • nghiên cứu phương pháp xác định nhanh ion amoni và ứng dụng để đánh giá hiện trạng ô nhiễm amoni trong một số nguồn nước sinh hoạt ở hà nội

 • đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện phú xuyên, thành phố hà nội

 • nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận tây hồ, hà nội

  đánh giá ảnh hưởng môi trường của việc thu hồi đất tại quận tây hồ, hà nội

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 428
  Hôm nay:10580
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 823647
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115214488