Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share môt số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của công ty bảo việt nhân thọ nam định lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
môt số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của công ty bảo việt nhân thọ nam định

Ngày đăng: 06/10/2011 Lượt xem: 161 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Đề tài đã hệ thống hóa và phát triển một số vấn đề lý luận về cạnh tranh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; Phân tích và đánh giá thực trạng của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đề tài được hoàn thành bằng sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn về thị trường bảo hiểm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cụ thể.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2011

 

LUẬN VĂN CAO HỌC

MÔT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

 

HV VŨ THANH LOAN - HDKH TS PHẠM THỊ THU HÀ

 

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh là một tất yếu kinh tế, vừa đồng thời là đặc trưng nổi bật nhất. Bất luận lĩnh vực hay ngành nào trên thị trường đều có sự chiếm lĩnh và chia cắt bởi các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh. Trong đó, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài việc đảm bảo giữ vững phần thị trường đã có, phải luôn tìm cách vươn lên và mở rộng thị trường. Muốn vậy doanh nghiệp phải tạo được cho mình một vị thế chắc chắn, ổn định trên thị trường và giành được lợi thế so với đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng môi trường và các đối thủ cạnh tranh với những giải pháp và biện pháp thực hiện thích hợp là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại, đứng vững và phát triển trong điểu kiện cạnh tranh gay gắt của thị trường.

 

Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Việc chiếm lĩnh thị trường mở rộng thị phần phụ thuộc vào chính năng lực nội tại của công ty.

 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định” được thực hiện nhằm đưa ra các định hướng phát triển, giải pháp thực hiện mang tính khả thi, giúp công ty đạt được những mục tiêu dài hạn trong giai đoạn sắp tới.

 

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

 

- Nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh, các mô hình phân tích

 

- Nghiên cứu thực trạng của công ty Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định thông qua các số liệu, báo cáo

 

- Tìm thông tin, tài liệu trong sách, báo, internet

 

3. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI

 

Trên cơ sở phân tích các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như việc đánh giá, nhìn nhận xác thực năng lực kinh doanh của Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nam Định trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đề tài sẽ tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để từ đó hoạch định phương hướng và các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đà cho việc phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

Đối tượng nghiên cứu: Những yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

 

Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2004 – 2010.

 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 

Đề tài sử dụng mô hình phân tích năm lực lượng cạnh tranh của Michael E.

 

Porter để phân tích các yếu tố cạnh tranh của môi trường ngành và mô hình phân tích SWOT để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa, từ đó đề ra chiến lược phát triển để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

 

Đề tài cũng được thực hiện thông qua phương pháp phân tích thống kê, điều tra, tổng hợp số liệu để phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và năng lực của doanh nghiệp. Nguồn thông tin thu thập:

 

Thông tin, dữ liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ:

 

- Nguồn tài liệu nội bộ của công ty: Các báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty qua các năm, các tài liệu thống kê, lưu trữ; Các báo cáo kinh doanh của công ty.

 

- Nguồn tài liệu bên ngoài: Tài liệu thu thập từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Cục Thống kê tỉnh Nam Định; Các tài liệu trên website của Tổng cục Thống kê, các bộ ngành và Chính phủ.. .

 

- Ngoài ra đề tài cũng sử dụng thông tin từ các website của các công ty bảo hiểm nhân thọ và một số tài liệu hội thảo khác.

 

Đề tài đã hệ thống hóa và phát triển một số vấn đề lý luận về cạnh tranh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; Phân tích và đánh giá thực trạng của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đề tài được hoàn thành bằng sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn về thị trường bảo hiểm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cụ thể.

 

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1 KHÁI NIỆM, SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM, BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1.1.1 Khái niệm về bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ

1.1.2 Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ

1.2. TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.2.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

1.2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

1.2.1.2 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm/ dịch vụ

1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH

1.3.1. Các yếu tố cấu thành sức cạnh tranh của doanh nghiệp

1.3.1.1. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

1.3.1.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp

1.3.1.3. Các yếu tố khác

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1.3.3. Các mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanhnghiệp

1.3.3.1. Mô hình phân tích môi trường cạnh tranh của Michael E. Porter

1.3.3.2. Mô hình phân tích SWOT

1.3.3.3. Ma trận BCG

1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

1.4.1. Các yếu tố bên ngoài

1.4.1.1. Môi trường vĩ mô

1.4.1.2. Môi trường vi mô

1.4.2. Các yếu tố bên trong

1.5 ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ BẢO HIỂM VÀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1.5.1 Đặc điểm và vai trò của bảo hiểm nhân thọ

1.5.1.1 Đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

1.5.1.2 Vai trò của bảo hiểm nhân thọ

1.5.2. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ

1.6 CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

KẾT LUẬN

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

2.1 SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

2.1.1 Lịch sử hình thành:

2.1.2 Quá trình phát triển

2.2 KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

2.3 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

2.3.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty BVNT Nam Định

2.3.1.1 Thị phần của doanh nghiệp

2.3.1.2 Vị thế tài chính

2.3.1.3 Năng lực quản lý và lãnh đạo

2.3.1.4 Khả năng nắm bắt thông tin

2.3.1.5 Chất lượng và giá cả sản phẩm dịch vụ

2.3.1.6 Kênh phân phối

2.3.1.7 Tiếp thị và xúc tiến

2.3.1.8 Năng lực nghiên cứu và phát triển

2.3.1.9 Trình độ lao động

2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định

2.3.2.1 Các yếu tố bên ngoài

2.3.2.1.1 Môi trường vĩ mô

2.3.2.1.2 Môi trường vi mô

2.3.2.2 Các yếu tố bên trong

2.3.2.3 Mô hình phân tích các chỉ tiêu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của côngty BVNT Nam Định

KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

3.1.1 Định hướng chiến lược của Bảo Việt nhân thọ

3.1.2 Nhiệm vụ của Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015

3.1.3 Từ kết quả phân tích

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ NAM ĐỊNH

3.2.1 Giải pháp đa dạng hoá sản phẩm

3.2.2 Giải pháp tăng cường hoạt động Marketing, xúc tiến bán hàng

3.2.3 Giải pháp phát triển kênh phân phối

3.2.4 Nâng cao chất lượng tuyển dụngđào tạo

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BVNT: Bảo Việt Nhân Thọ

BHNT: Bảo hiểm nhân thọ

NXB: Nhà xuất bản

CIEM: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương

R&D: Nghiên cứu và phát triển

QĐ: Quyết định

BTC: Bộ Tài Chính

NĐBH: Người được bảo hiểm

NTGBH: Người tham gia bảo hiểm

TTTBVV: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

ĐKR: Điều khoản riêng

DNBH: Doanh nghiệp bảo hiểm

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Một số kết quả hoạt động của công ty Bảo Việt Nhân thọ Nam Định

Bảng 2.2 Cơ cấu doanh thu khai thác mới theo sản phẩm năm 2010

Bảng 2.3 Bảng chi trả quyền lợi đáo hạn

Bảng 2.4 Bảng chi trả quyền lợi tử vong

Bảng 2.5 Bảng chi trả quyền lợi bồi thường điều khoản riêng (chi phí phẫu thuật)

Bảng 2.6 Tỷ lệ hủy bỏ hợp đồng khai thác mới trong thời gian hoàn phí

Bảng 2.7 Số lượng hợp đồng hủy bỏ

Bảng 2.8 Bảng chi trả hoa hồng

Bảng 2.9 Số lượng các nhóm theo khu vực hành chính

Bảng 2.10 Thống kê trình độ học vấn của đại lý

Bảng 2.11: Ma trận SWOT của BVNT Nam Định

Bảng 2.12. Đánh giá vị thế các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Nam Định

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1.1: Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter

Hình 1.2: Khung phân tích SWOT

Hình 1.3 Ma trận BCG

Hình 1.4: Chuỗi giá trị của Michael Porter

Hình 1.5: Quan hệ giữa hàng hóa hiện hữu và dịch vụ

Hình 1.6: Tính chất cơ bản của dịch vụ

Hình 2.1 Mô hình tổ chức của Bảo Việt Nhân thọ Nam Định

Hình 2.2: Cơ cấu doanh thu bảo hiểm nhân thọ tại Nam Định năm 2010

Hình 2.3: Cơ cấu doanh thu trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 2010

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1]  Báo cáo kết quả dự án nghiên cứu thị trường của Neilsen cho Bảo Việt Nhân thọ 2009
[2]  Báo cáo thường niên từ năm 2003 đến năm 2008 của Tập đoàn Bảo Việt.
[3]  Báo cáo tổng kết năm 2003 - 2008 và phương hướng hoạt  động năm 2004 -2009 của Bảo Việt Nhân thọ Nam Định.
[4] Baó cáo tổng kết năm 2010 của Bảo Việt Nhân Thọ Nam Định
[5]  Bảo hiểm - Nguyên tắc và thực hành, (1998), Học viện bảo hiểm Hoàng gia Anh, NXB Tài chính.
[6]  Business edge, (2002),  Tạo  động lực làm việc phải chăng chỉ có thể bằng tiền, NXB Trẻ.
[7] Michael E. Porter, (1996), Chiến lược cạnh tranh - NXB KHKT.
[8] Marketing trong bảo hiểm nhân thọ, NXB Thống kê, Hà Nội.
[9]   Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, (2004),NXB Bộ Tài Chính, Hà Nội.
[10]  Luật kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn, (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 

Keywords:dai hoc bach khoa ha noi 2011,luan van cao hoc,mot so giai phap nang cao luc canh tranh cua cong ty bao viet nhan tho nam dinh,vu thanh loan,ts pham thi thu ha

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 mot so giai phap nang cao luc canh tranh cua cong ty bao viet nhan tho nam dinh DHBKHN 2011 ThuHa 102 Trang Download file môt số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của công ty bảo việt nhân thọ nam định 501
 • ứng dụng phương pháp số trong tính toán dòng chảy xiết trên dốc nước có đoạn thu hẹp – áp dụng tính toán tràn xả lũ hồ chứa

 • nghiên cứu và ứng dụng mô hình quản lý năng lượng tại công ty vắcxin và sinh phẩm số 1 – bộ y tế

 • chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano zn2sno4

 • nghiên cứu chế tạo thử nghiệm bộ phân tích nhanh florua trong nước

 • nghiên cứu một số kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh nhị phân và ứng dụng

 • nghiên cứu ứng dụng công nghệ lidar thành lập bản đồ 3d khu vực đô thị

 • xây dựng chương trình giám sát các thông số chính của dây chuyền trên phần mềm labview

 • nghiên cứu xây dựng mô hình vật lý và hệ điều khiển cánh tay robot hai bậc tự do

 • nghiên cứu xây dựng mô hình con lắc ngược và hệ thống điều khiển

 • Nghiên cứu điều khiển mờ cho chuyển động của Robot hai bậc tự do

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  môt số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của công ty bảo việt nhân thọ nam định

  môt số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của công ty bảo việt nhân thọ nam định

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 288
  Hôm nay:8119
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 821186
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115212027