Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosulfonat từ nước thải công nghiệp giấy ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosulfonat từ nước thải công nghiệp giấy ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 22/10/2017 Lượt xem: 308 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Xuất phát từ nguồn nước thải của công nghiệp sản xuất bột giấy, tạo ra được một số hợp chất muối lignosulfonat có những tính chất phù hợp, sử dụng trong gia công một số dạng thuốc BVTV nhằm ứng dụng trong công tác phòng trừ dịch hại ở Việt Nam. Nghiên cứu quy trình chuyển hóa lignin tách ra từ nước thải của nhà máy giấy Hòa Bình thành một số muối lignosulfonat có thể ứng dụng làm chất hoạt động bề mặt cho gia công thuốc BVTV. Sản phẩm được thử nghiệm gia công một số dạng thuốc BVTV phổ biến sử dụng ở Việt Nam.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2008

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT LIGNOSULFONAT TỪ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY ỨNG DỤNG TRONG GIA CÔNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

HV ĐÀO HUY TOÀN - HDKH TS. ĐÀO VĂN HOẰNG - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

 

Trên thế giới hiện nay, cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp, tình hình sâu bệnh phá hoại mùa màng, cây trồng nông, lâm nghiệp và các côn trùng gây bệnh cho người và vật nuôi cũng ngày càng trở nên trầm trọng, gây ra những tổn thất rất lớn về người và của. Theo các số liệu thống kê từ trước đến nay, tổn thất do sâu bệnh gây ra trong nông nghiệp trên thế giới ước tính khoảng 25 – 35% tổng sản lượng.

 

Nhằm giảm thiểu thiệt hại mùa màng do sâu bệnh gây ra, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất là sử dụng các hóa chất BVTV để phòng trừ dịch hại trong nông nghiệp. Biện pháp này càng phát triển trong thời gian gần đây ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, do tính độc của các loại hóa chất BVTV, vấn đề ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng động cũng ngày càng trở nên trầm trọng. Để giảm thiểu tác động xấu của chúng, xu hướng hiện nay là nghiên cứu tìm tòi các hoạt chất mới, phụ gia mới và các dạng gia công mới để tạo ra các sản phẩm hiệu quả hơn, ít gây ô nhiễm tới môi trường.

 

Các hợp chất lignosulfonat có nguồn gốc lignin tự nhiên là sự lựa chọn tích cực và triển vọng làm phụ gia trong gia công thuốc BVTV bởi những tính chất ưu việt của nó như khả năng phân tán, tạo nhũ tốt, rất phù hợp với các dạng gia công thế hệ mới và đặc biệt là rất thân thiện với môi trường. Vì vậy, sử dụng các hợp chất này trong gia công thuốc BVTV ngày càng được khuyến cáo vì nó vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Ngoài ra, lignosulfonat còn có nhiều ứng dụng quan trọng và rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác như nhuộm, sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng, thức ăn gia súc, phân bón …

 

Nguyên liệu để tổng hợp lignosulfonat là lignin lấy từ nước thải của các nhà máy sản xuất bột giấy. Sử dụng nguồn nước thải này để sản xuất lignosulfonat đồng thời sẽ góp phần giải quyết vấn đề xử lí nước thải của ngành công nghiệp giấy.

 

Vì vậy, việc nghiên cứu tổng hợp và sử dụng các hợp chất lignosulfonat trong gia công thuốc BVTV, đặc biệt gia công các dạng mới thân thiện với môi trường vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và công đồng ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

 

 

 

MỤC LỤC

Mở Đầu

Chương 1: Tổng quan

1.1. Lignin và quá trình sản xuất bột giấy

1.1.1. Giới thiệu về lignin

1.1.1.1. Cấu trúc phân tử lignin

1.1.1.2. Tính chất vật lí của lignin

1.1.1.3. Tính chất hoá học của lignin

1.1.2. Các quá trình sản xuất bột giấy

1.1.2.1. Phương pháp xút

1.1.2.2. Phương pháp sulfat

1.1.2.3. Phương pháp sulfit

1.1.3. Ứng dụng của lignin

1.2. Lignosulfonat và các muối của nó

1.2.1. Giới thiệu chung

1.2.2. Cấu trúc phân tử của lignosulfonat

1.2.3. Các tính chất của lignosulfonat

1.2.4. Ứng dụng của lignosulfonat

1.2.4.1. Ứng dụng của lignosulfonat trong công nghiệp

1.2.4.2. Ứng dụng của lignosulfonat trong gia công thuốc BVTV

1.2.4.3. Các ứng dụng khác của lignosulfonat

1.2.5. Các phương pháp tổng hợp lignosulfonat và muối

1.2.5.1. Các phương pháp sulfo hóa lignin

1.2.5.2. Các phương pháp tổng hợp muối lignosulfonat

Chương 2: Thực nghiệm

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.1.1. Tách lignin từ dịch đen làm nguyên liệu tổng hợp lignosulfonat

2.1.1.1. Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách lignin

2.1.1.2. Khảo sát pH tách dầu tall và tách lignin

2.1.2. Khảo sát các phương pháp sulfo hóa lignin

2.1.2.1. Phương pháp sulfo hóa lignin bằng H2SO4 đặc

2.1.2.2. Phương pháp sulfo hóa trực tiếp dịch đen bằng Na2SO

2.1.2.3. Phương pháp metylsulfo hóa lignin

2.1.3. Khảo sát các điều kiện phản ứng tổng hợp lignosulfonat theophương pháp lựa chọn

2.1.4. Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm trong gia công thuốc BVTV

2.2. Nguyên Vật liệu và thiết bị nghiên cứu

2.2.1. Nguyên liệu và hóa chất

2.2.2. Thiết bị, dụng cụ

2.3. Phương pháp phân tích nguyên liệu và sản phẩm

2.3.1. Xác định hàm lượng lignin

2.3.2. Xác định sức căng bề mặt dung dịch lignosulfonat

2.3.3. Phương pháp phân tích sản phẩm

Chương 3: Kết quả và Thảo luận

3.1. Quá trình tách lignin từ dịch đen

3.1.1. Khảo sát pH tách dầu tall

3.1.2. Khảo sát pH tách lignin

3.1.3. Kết luận về phương pháp tách lignin làm nguyên liệu tổng hợp LS

3.2. Khảo sát và lựa chọn phương pháp tổng hợp lignosulfonat

3.2.1. Khảo sát phương pháp sulfo hóa lignin bằng H2SO4 đặc

3.2.2. Khảo sát phương pháp sulfo hóa trực tiếp dịch đen bằng Na2SO

3.2.3. Khảo sát phương pháp metylsulfo hóa lignin

3.2.4. Lựa chọn phương pháp

3.3. Tổng hợp lignosulfonat bằng phản ứng metylsulfo hóa lignin

3.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng tới hiệu suất quá trình

3.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ số mol HCHO/ Na2SO

3.3.3. Khảo sát lượng tác nhân sulfo hóa Na2SO

3.3.4. Kết luận về phản ứng metylsulfo hóa lignin

3.4. Xây dựng quy trình tổng hợp quy mô phòng thí nghiệm

3.5. Phân tích chất lượng sản phẩm

3.5.1. Kết quả phân tích phổ hồng ngoại

3.5.2. Xác định độ sulfo hóa của sản phẩm

3.6. Khảo sát quá trình gia công thuốc BVTV

3.6.1. Gia công Đồng oxyclorua 30 WP

3.6.2. Gia công Lưu huỳnh 80 WDG

3.6.3. Kết luận

Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

 

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tiếng việt:

 [1]: Bộ môn CN Giấy và Xenlulô, Các bài thí nghiệm hóa gỗ – xenlulô, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 [2]: Đào Văn Hoằng (2003), “Những xu hướng mới trong kĩ thuật gia công các chất bảo vệ thực vật”, Tạp chí Công Nghiệp Hóa Chất, (số 2).

 [3]: Hồ Sĩ Tráng (2006), Cơ sở hóa học gỗ và xenlulôza, tập 2, tr. 33 – 97,147 – 159, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội.

 [4]: Nguyễn Phan Vũ (2002), “Công Nghệ kết tủa lignin từ dịch đen kiềm”, Tạp chí Công Nghiệp Hoá Chất, (số 1).

Tài liệu tiếng Anh:

 [5]: Abbasi P. A., Soltani N. (2002), “Reduction of bacterial spot disease severity on tomato and pepper plants with foliar applications of ammonium lignosulfonate and potassium phosphate”, Plant Disease, Southern Crop Protection & Food Research Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, vol. 86: 11, p. 1232-1236.

 [6]: Allan Knowles D., S. T. Humphrey (1998), “Agrochemical formulations unsing natural lignin products”, Chemistry and Technology of Agrochemical Formulations, Springer.

 [7]: Breum, Nielsen, Lyngbye, Midtgard (1999), “Dustiness of chopped straw as affected by lignosulfonate as a dust suppressant”, Annals of Agricultural and Environmental Medicine., National Institute of Occupational Health, vol. 6: 2, p. 133-140.

 [8]: Chester L. Foy, David W. Pritchard (1996), “The base for new generations of pesticide formulation”, Pesticide Formulation and Adjuvant Technology, CRC Press, p. 43 – 68.

 [9]: Dehradun P. (1990), “A process for producing synthetic lignosulfonate from pulping spent liquos such as that of soda or kraft lignin”, The Director, Forest Research Int.

 [10]: Dilling P. (1985), “Process for preparing lignosulfonates”, United States Patent, No. 4,521,336.

 [11]: Dilling P. (1987), “Amonium lignosulfonates”. United States Patent, No. 4,636,224.

 [12]: Dilling P. (1988), “Method for preparing low electrolyte sodium lignosulfonates”. United States Patent, No. 4,740,590.

 [13]: Dilling P. (1991), “Sulfonation of lignins”, United States Patent, No. 5,049,661.

 [14]: Dilling P. (1991), “Oleum sulfonation of lignins”, United States Patent, No. 5,043,434.

 [15]: Fredheim G. E., Braaten S. M., Christensen B. E. (2002), Molecular weight determination of lignosulfonates by size-exclusion chromatography and multi-angle laser light scattering, “Journal of Chromatography A”, vol. 942, p. 191-199.

 [16]: Glasser W. G. And Sarkanen S., Eds. (1989), Lignin: Properties and materials, American Chemical Society, Washington DC.

 [17]: Gonzalez R., Carrion M., Siso JA., Charlot T. (1994), “Effectivity of the application of lignosulfonates of microelements to some crops”. 90 anos de la Estacion Experimental Agronomica de Santiago de las Vegas, p. 213-223. Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 'Alejandro de Humboldt', Cuba.

 [18]: Gratzl, Chen (1999), "Chemistry of Pulping; Lignin Reactions", ACS Symposium Series of lignin: History, Reactions and Materials, American Chemical Society, Washington DC.

 [19]: Gupta P. R., Goring D. A. I. (1960), “Physicochemical studies of alkali lignins”, Canadian Journal of Chemistry, vol. 38, p. 270 – 279.

 [20]: Hocking, Martin B. (Sep. 1997). "Vanillin: Synthetic Flavoring from Spent Sulfite Liquor". Journal of Chemical Education, 74 (9), 1055.

 [21]: Hoog J. De. Mager A. (2002), “Iron fertilizer in Conference via leaf and soil”. Journal article of Dutch, Fruitteelt Den Haag, vol. 92, p. 14-15.

 [22]: Ignacy Tanistra, Michal Bodzek (1998), “Preparation of high-purity sulphate lignin from spent black liquor using ultrafiltration and diafiltration processes”, Silesian Tech. Uni., Fal. Of Environmental and Energy Engineering, p. 44-100.

 [22]: JECFA (2008), Calcium lignosulfonate (40-65), FAO JECFA Monographs 5, United States of America.

 [23]: Lebo, Stuart E. Jr., Gargulak, Jerry D. And McNally, Timothy J. (2001). "Lignin". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. John Wiley & Sons, Inc.

 [24]: Li Jian Fa; Song Zhan Qian (2002), “Study on lignosulfonate and its grafted polymers as sandy soil stabilizers”, Chemistry and Industry of Forest Products, CAF, Nanjing 210042, China, vol. 22: 1, p. 17-20.

 [25]: Lignin Institute, Dialogue (Sep. 1997), Approved Food Contact Uses of Lignosulfonates, Dialogue/Newsletters, Vol. 6, No. 1.

 [26]: M. I. Drilling Fluids do Brasil Ltd., “Industrial application of lignosulfonates”, http: // melbar. Com. Br/aplica1en. Htm.

 [27]: Oregon association of count engineers and surveyors (2001), “BMPs for dust abatement practices on unpaved count roads in Oregon”, Appendix A, Washington County DLUT.

 [28]: Sartoreto P. Of Cleary Corporation (1960), Chemistry of lignin. Academic Press, New York, p. 172-177.

 [29]: Sjöström E. (1993). Wood Chemistry: Fundamentals and Applications. Academic Press, Inc.

 [30]: Wong, Alfred, Derdall, Gary D. (1988), “Process for preparation of potassium salts from pulp of lignocellulosic materials”. United States Patent, No. 4,735,683.

 [31]: Zhou Jian Cheng; Li Zhong Zheng (2002), “Studies on the surfactancy of lignosulfonate derivatives about propoxylation and ethoxylation”. Journal of Nanjing Forestry University, vol. 5, p. 7-9; College of Chemical Engineering, Nanjing Forestry University. Tài liệu tiõng Nga:

 [32]: М. И. Лугако, “Промышленное исспользование Λигнина”, Химия, 1974 № 6 СТ. 49-53.

 

 

Keywords:dai hoc bach khoa ha noi 2008,luan van thac si khoa hoc,nghien cuu tong hop chat hoat dong be mat lignosulfonat tu nuoc thai cong nghiep giay ung dung trong gia cong thuoc bao ve thuc vat,dao huy toan,ts dao van hoang,cong nghe hoa hoc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghien cuu tong hop chat hoat dong be mat lignosulfonat tu nuoc thai cong nghiep giay ung dung trong gia cong thuoc bao ve thuc vat DHBKHN 2008 DaoHuyToan 73 Trang Download file nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosulfonat từ nước thải công nghiệp giấy ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật 811
 • nghiên cứu đặc điểm sinh học và tính kháng kháng sinh của neisseria meningitidis tại các ổ dịch lưu hành trong quân đội

 • nâng cao khả năng sinh tổng hợp và tinh sạch hoạt chất acarbose từ chủng actinoplanes sp. kctc 9161

 • nghiên cứu ứng dụng chiếu xạ nhằm tạo ra các dòng cà chua đột biến cho năng suất cao từ nguồn vật liệu của cuba

 • ứng dụng bộ kít nhuộm hóa học tế bào để phân loại bệnh bạch cầu cấp theo tiêu chuẩn fab

 • nghiên cứu các điều kiện tách và xác định đồng thời chất kháng sinh metronidazole và các sulfamit bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc) ghép nối detector uv – vis

 • nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh khí amoni và hydrosunfua bằng một số khoáng chất tự nhiên

 • sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng

 • nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải ngành dệt nhuộm bằng chitosan khâu mạch bức xạ có nguồn gốc từ vỏ tôm

 • một số đặc tính của các chủng acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen ndm-1 kháng carbapenem

 • nghiên cứu chuyển gen mã hóa nhân tố phiên mã osnac6 vào giống lúa pusa basmati

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosulfonat từ nước thải công nghiệp giấy ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật

  nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosulfonat từ nước thải công nghiệp giấy ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 299
  Hôm nay:8827
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 821894
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115212735