Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 lên facebook!
sách giáo khoa ngữ văn lớp 12

07/11/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf - Loại file: doc

Sách giáo khoa ngữ văn lớp 12, trọn bộ 2 tập. Điện tử hóa dạng file sách tương tác theo ấn bản cứng năm 2015 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - NXB GIÁO DỤC 2015

 

SÁCH GIÁO KHOA

NGỮ VĂN LỚP 12

(TRỌN BỘ TẬP 1 + 2- HỆ CƠ BẢN)

 

 

Nội dung Ngữ văn lớp 12 – tập 1

Tuần 1.

- Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2.

- Tuyên ngôn Độc lập

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3.

- Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo)

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4.

- Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Tuần 5.

- Phong cách ngôn ngữ khoa học

- Trả bài làm văn số 1

- Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 6.

- Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12–2009

- Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7.

- Tây Tiến

- Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8.

- Việt Bắc (trích)

- Luật thơ

- Trả bài làm văn số 2

Tuần 9.

- Việt Bắc (trích – Tiếp theo)

- Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10.

- Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

- Đọc thêm: Đất nước

- Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11.

- Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

- Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12.

- Đọc thêm: Dọn về làng

- Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

- Đọc thêm: Đò Lèn

- Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13.

- Sóng

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14.

- Đàn ghi ta của Lor-ca

- Đọc thêm: Bác ơi!

- Đọc thêm: Tự do (trích)

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15.

- Quá trình văn học và phong cách văn học

- Trả bài làm văn số 3

Tuần 16.

- Người lái đò Sông Đà (trích)

- Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17.

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

- Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)

- Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18.

- Ôn tập phần văn học

- Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

 

Nội dung ngữ văn lớp 12 tập 2

 

19 - Vợ chồng A phủ (trích)

- Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

20 - Nhân vật giao tiếp

21 - Vợ nhặt

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

22 - Rừng xà nu

- Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

23 - Những đứa con trong gia đình

- Trả bài làm văn số 5

- Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

24 - Chiếc thuyền ngoài xa

- Thực hành về hàm ý

25 - Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích)

- Đọc thêm: Một người Hà Nội

- Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

26 - Thuốc

- Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

27 - Số phận con người (trích)

- Trả bài làm văn số 6

28 - Ông già và biển cả (trích)

- Diễn đạt trong văn nghị luận

29 - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

- Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

30 - Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

- Phát biểu tự do

31 - Phong cách ngôn ngữ hành chính

- Văn bản tổng kết

32 - Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

- Ôn tập phần Làm văn

33 - Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

- Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

34 - Ôn tập phần Văn học

35 - Kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

- Bảng tra cứu từ Hán Việt

sach giao khoa ngu van lop 12,file sach dien tu tuong tac

 

Keywords:sach giao khoa ngu van lop 12,sgk van hoc 12,nxb giao duc 2015,tron bo 2 tap 1 va 2,he co ban

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 sach giao khoa ngu van lop 12 (trọn bộ 2 tập - sách điện tử tương tác) NXB GD 2015 Bo GDDT 511 Trang A4 Download file sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 151
2 sgk ngu van lop 12 (trọn bộ 2 tập).Doc NXB GD 2015 Bo GDDT 511 Trang A4 Download file sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

sách giáo khoa ngữ văn lớp 12

sách giáo khoa ngữ văn lớp 12

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN