Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo lên facebook!
nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo

07/11/2017 Uploader: Thai Van Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo. Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng có nhiều nhà máy và khu công nghiệp tập trung được đưa vào hoạt động tạo ra một khối lượng sản phẩm công. Song song với tốc độ phát triển nhanh của ngành công nghiệp, khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh cũng rất lớn, do đó, việc nghiên cứu xử lý chất thải công nghiệp luôn được chính phủ, các cơ quan ban ngành và các nhà khoa học quan tâm.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ


NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI TỪ QUÁ TRÌNH MÀI ĐÁ TRONG SẢN XUẤT ĐÁ NHÂN TẠO

 

 

 

 

Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng có nhiều nhà máy và khu công nghiệp tập trung được đưa vào hoạt động tạo ra một khối lượng sản phẩm công. Song song với tốc độ phát triển nhanh của ngành công nghiệp, khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh cũng rất lớn, do đó, việc nghiên cứu xử lý chất thải công nghiệp luôn được chính phủ, các cơ quan ban ngành và các nhà khoa học quan tâm.

 

Việc lựa chọn phương pháp xử lý chất thải phụ thuộc vào đặc điểm của chất thải của các ngành sản xuất. Đối với nước thải, các biện pháp xử lý thường được sử dụng bao gồm: Phương pháp xử lý cơ học, phương pháp xử lý hóa lý (keo tụ, …), phương pháp xử lý sinh học và phương pháp xử lý hóa học. Trên thực tế quá trình xử lý nước thải đạt hiệu quả cao, thường kết hợp các phương pháp xử lý nước thải trên. Ví dụ, nước thải từ ngành công nghiệp dệt maythường xử lý bằng phương pháp xử lý cơ học (lọc) Kết hợp xử lý hóa lý (keo tụ), và phương pháp xử lý sinh học. Đối với chất thải rắn của ngành công nghiệp, phương pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp và tái chế, tái sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng. Ngành công nghiệp sản xuất đá ốp lát nhân tạo với nguyên liệu sản xuất chủ yếu là cốt liệu thạch anh ở dạng hạt (chiếm khoảng 90% KL) Và chất kết dính đi từ nhựa polyeste không no (khoảng 10% KL). Khối lượng chất thải lớn nhất từ quá trình mài BTP đá ốp lát nhân tạobao gồm nước thải và bột đá. Theo số liệu thống kê, trong một ngày sản xuất, ba dây chuyền đang hoạt động tại Công ty Cổ phần Vicostone thải ra khoảng 4800 m3nướcthải/ngày và khoảng 30 m3bột đá thải (độ ẩm 30%) /ngày. Khối lượng bột đá thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo với thành phần chủ yếu là thạch anh có kích thước hạt mịn, nếu không được xử lý có thể thâm nhập vào môi trường không khí ở dạng bụi hoặc các chất khí được phân hủy từ các hợp chất hữu cơ như: CO2, CO, CH4…. Sẽ theo đường hô hấp đi vào cơ thể con người và sinh vật. Nước thải từ quá trình mài BTP đá ốp lát nhân tạoxả ra môi trường có thể thâm nhập vào mạch nước ngầm và theo đường tiêu hóa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người và thủy sinh với các hàm lượng kim loại, vi sinh vật có trong nguồn nước. Trong bối cảnh nêu trên, đề tài “Nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo”là rất cấp thiết với mục đích nghiên cứu phương pháp xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về chất thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo

1.1.1. Đặc điểm của chất thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo

1.1.2. Ảnh hưởng của chất thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo

1.1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.2. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp

1.2.1. Các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp hiện nay

1.2.2. Xử lý nước thải theo phương pháp đông tụ - keo tụ

1.2.3. Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý

1.3. Tổng quan về công nghệ sản xuất gạch bê tông nhẹ

1.3.1. Khái quát chung về gạch bê tông nhẹ

1.3.2. Tình hình sản xuất và nhu cầu sử dụng gạch bê tông nhẹ

1.3.3. Công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt từ bột đá thải

Chương 2: THỰC NGHIỆM

2.1. Dụng cụ – Hoá chất

2.2 Các phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp phân tích TSS trong nước thải

2.2.2. Phương pháp xác định độ pH của nước thải

2.2.3. Phương pháp xác định tổng số coliform trong nước thải

2.2.4. Phương pháp phân tích kích thước hạt chất rắn lơ lửng trong nước thải

2.2.5. Phương pháp phân tích hàm ẩm của bột đá thải

2.2.6. Phương pháp xác định khối lượng thể tích của gạch bê tông bọt

2.2.7. Phương pháp xác định cường lực nén của gạch bê tông nhẹ

2.2.8. Phương pháp phân tích ảnh hiển vi điện tử quét SEM

2.2.9. Phương pháp đo độ bóng của bề mặt đá ốp lát nhân tạo

2.2.10. Quy trình chuẩn bị mẫu hóa chất xử lý nước thải tại phòng thí nghiệm

2.2.11. Quy trình tái sử dụng nước thải trong quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo

2.2.12. Quy trình dưỡng hộ gạch bê tông bọt

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nghiên cứu đặc điểm của các chất thải trong quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo

3.1.1. Nghiên cứu đặc điểm của nước thải từ quá trình mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo

3.1.2. Đặc điểm của bột đá thải từ quá trình sản xuất đá ốp lát nhân tạo

3.2. Nghiên cứu phương pháp xử lý nước thải để tái sử dụng trong quá trình mài hoàn thiện đá ốp lát nhân tạo

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của TSS trong nước thải đến chất lượng nước thải sau xử lý

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của kích thước hạt chất rắn lơ lửng trong nước thải đến chất lượng nước thải sau xử lý

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải đến chất lượng nước thải sau xử lý

3.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng chất khử trùng

3.2.5. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu nước thải sau xử lý

3.2.6. Đánh giá hiệu quả của việc xử lý tái sử dụng nước tuần hoàn

3.3. Nghiên cứu tái sử dụng bột đá thải trong quá trình sản xuất gạch BTB

3.3.1. Nghiên cứu quy trình xử lý bột đá thải sử dụng trong sản xuất gạch BTB

3.3.2. Nghiên cứu xác định công thức cấp phối cho sản phẩm gạch BTB

3.3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình dưỡng hộ đến cường lực nén của gạch BTB

3.3.4. Đánh giá hiệu quả của dự án tái sử dụng bột đá thải để sản xuất gạch bê tông bọt

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Hàm lượng phèn để xử lý nước theo hàm lượng chất rắn của nước thải

Bảng 1.2 Tiêu chuẩn của nước thải sau xử lý với mục đíchtái sử dụng trong sản xuất quá trình mài hoàn thiện sản phẩm ốp lát nhân tạo

Bảng 1.3 Các thông số kỹ thuật của bột đá thải

Bảng 1.4 Các thông số kỹ thuật của cát vàng

Bảng 1.5 Các thông số kỹ thuật của chất tạo bọt

Bảng 1.6 Các thông số kỹ thuật của xi măng

Bảng 1.7 Các thông số kỹ thuật cơ bản của phụ gia hóa dẻo polycacboxylat

Bảng 1.8 Một số thông số kỹ thuật của gạch bê tông bọt

Bảng 1.9 So sánh một số tiêu chí của hai phương pháp tạo hình sản phẩm

Bảng 2.1 Giá trị hệ số α theo độ ẩm của mẫu gạch bê tông bọt thực nghiệm

Bảng 3.1 Sự phân bố kích thước hạt chất rắn lơ lửng trongnước thải

Bảng 3.2 Kết quả phân tích một số thông số kỹ thuật củanước thải

Bảng 3.3 Sự phân bố kích thước hạt của bột đá thải

Bảng 3.4 Tiêu chuẩn của nước thải sau xử lý để tái sử dụng trong quá trình mài đá ốp lát nhân tạo

Bảng 3.5 Sự phân bố kích thước hạt của các mẫu nước thải trước khi xử lý

Bảng 3.6 Ảnh hưởng của TSS đến hiệu suất của quá trình xử lý nước thải

Bảng 3.7 Ảnh hưởng của sự phân bố kích thước hạt lơ lửng trong mẫu nước thải đến hiệu suất xử lý

Bảng 3.8 Sự phân bố kích thước dải hạt của mẫu nước thải trước khi xử lý

Bảng 3.9 Sự phân bố kích thước hạt của các mẫu nước sau xử lý

Bảng 3.10 Ảnh hưởng của tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải PNC và PAA đến TSS của mẫu nước thải sau xử lý ở TSS đầu vào 6500 mg/ l

Bảng 3.11 Ảnh hưởng của tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải PNC và PAA đến TSS của mẫu nước thải sau xử lý ở TSS đầu vào 9200 mg/ l

Bảng 3.12 Ảnh hưởng của tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải PNC và PAA đến TSS của mẫu nước thải sau xử lý ở TSS đầu vào 12300 mg/ l

Bảng 3.13 Ảnh hưởng của tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải PNC và PAA đến pH của mẫu nước thải sau xử lý ở TSS đầu vào 9200 mg/ l

Bảng 3.14 Lựa chọn tỷ lệ hóa chất keo tụ và trợ lắng theo TSS đầu vào của mẫu nước thải

Bảng 3.15 Ảnh hưởng của tổng số Coliform trong nước mài đến chất lượng bề mặt đá ốp lát theo thời gian lưu kho –bảo quản

Bảng 3.16 Sự phân bố kích thước hạt của 03 mẫu nước thải trước khi xử lý

Bảng 3.17 Tỷ lệ các hóa chất xử lý mẫu nước thải

Bảng 3.18 Kết quả phân tích một số chỉ tiêu của các mẫu nước sau khi xử lý

Bảng 3.19 Tỷ lệ hóa chất xử lý nước thải tối ưu theo đặc điểm của hàm lượng và kích thước cặn lơ lửng của mẫu nước đầu vào

Bảng 3.20 Tính toán chi phí xử lý nước thải bao gồm cả khấu hao thiết bị xử lý

Bảng 3.21 Tính toán giá trị làm lợi của việc tái sử dụng nước thải sau xử lý

Bảng 3.22 Khối lượng nước cần thêm vào bột đá có độ ẩm đầu vào thay đổi để thu được hỗn hợp bột đá thải có độ ẩm khác nhau %

Bảng 3.23 Công thức cấp phối của bê tông tươi khi thay đổi tỷ lệ bột đá thải

Bảng 3.24 Công thức cấp phối để sản xuất gạch BTB mác D700 với hàm lượng xi măng khác nhau

Bảng 3.25 Công thức cấp phối để sản xuất gạch BTB mác D800 với hàm lượng xi măng khác nhau

Bảng 3.26 Công thức cấp phối để sản xuất gạch BTB mác D900 với hàm lượng xi măng khác nhau

Bảng 3.27 Công thức cấp phối để sản xuất gạch BTB mác D1000 với hàm lượng xi măng khác nhau

Bảng 3.28 Kết quả phân tích tỷ trọng khi khô và cường lực nén của các mẫu gạch có công thức cấp phối theo mác D

Bảng 3.29 Kết quả phân tích tỷ trọng khi khô và cường lực nén của các mẫu gạch có công thức cấp phối mác D

Bảng 3.30 Kết quả phân tích tỷ trọng khi khô và cường lực nén của các mẫu gạch có công thức cấp phối theo mác D

Bảng 3.31 Kết quả phân tích tỷ trọng khi khô và cường lực nén của các mẫu gạch có công thức cấp phối theo mác D1000

Bảng 3.32 Công thức cấp phối tối ưu cho gạch BTB ở mác gạch khác nhau

Bảng 3.33 Công thức cấp phối của gạch BTB mác D800 với tỷ lệ phụ gia giảm nước khác nhau

Bảng 3.34 Ảnh hưởng của tỷ lệ phụ gia giảm nước đến một số thông số kỹ thuật của gạch bê tông bọt mác D

Bảng 3.35 Công thức cấp phối của gạch bê tông bọt mác D800 ở một số tỷ lệ phụ gia giảm nước khác nhau

Bảng 3.36 Một số thông số kỹ thuật của gạch bê tông bọt mác D800 ở một số tỷ lệ phụ gia giảm nước khác nhau

Bảng 3.37 Bảng dự kiến công suất và doanh thu dự kiến

Bảng 3.38 Bảng tính toán hiệu quả kinh doanh của dự án  

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Sơ đồ công nghệ quy trình thu hồi và xử lý sơ bộ chất thải từ quá trình mài sản phẩm đá ốp lát nhân tạo

Hình 1.2 Quy trình sản xuất gạch bê tông bọt

Hình 3.1 Hàm lượng TSS của một số mẫu nước thải

Hình 3.2 Hình ảnh một số mẫu nước thải chưa xử lý

Hình 3.3 Hàm ẩm của một số mẫu bột đá thải sau khi qua máy ép bùn

Hình 3.4 Kết quả phân tích giá trị pH của một số mẫu bột đá thải

Hình 3.5 TSS của các mẫu nước thải trước và sau xử lý với TSS đầu vào khác nhau

Hình 3.6 Ảnh hưởng của hàm lượng cặn lơ lửng của nước sau xử lý đến độ bóng của sản phẩm đá ốp lát sau khi mài

Hình 3.7 Ảnh hưởng của kích thước hạt chất rắn lơ lửng đến hàm lượng chất rắn của nước thải sau xử lý

Hình 3.8 Ảnh hưởng của sự phân bố kích thước hạt chất rắn lơ lửng đến độ bóng của bề mặt sản phẩm đá sau khi mài hoàn thiện

Hình 3.9 Ảnh hưởng của nồng độ clo đến tổng số Coliforms trong mẫu nước

Hình 3.10 Ảnh SEM bề mặt mẫu đá ốp lát mẫu MĐ5 sau 4 tuần không bị mốc và mẫu MĐ1 sau 4 tuần bị mốc với độ phóng đại 500 lần

Hình 3.11 Quy trình phân tán bột đá thải trong nước bằng thiết bị khuấy trộn cơ học

Hình 3.12 Khối lượng thể tích của gạch BTB theo công thức cấp phối khác nhau

Hình 3.13 Ảnh hưởng của hàm lượng bột đá thải đến cường lực nén của gạch BTB

Hình 3.14 Ảnh hưởng của quy trình dưỡng hộ gạch bê tông bọt đến tỷ trọng khi khô của mẫu gạch bê tông bọt mác D

Hình 3.15 Ảnh hưởng của quy trình dưỡng hộ gạch bê tông bọt đến cường lực nén của mẫu gạch bê tông bọt mác D  

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BOD5 Nhu cầu oxy sinh học sau 5 ngày (Biochemical Oxygen Demand)

COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand)

CPSX Chi phí sản xuất

BTP Bán thành phẩm

BTB Bê tông bọt

KPH Không phát hiện

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựngViệt Nam

PAA Polyme anionic (polyacrylamit)

PNC Poly nhôm clorua

SEM Ảnh hiển vi điện tử quét

SP Sản phẩm %KL Phần trăm theo khối lượng

VLXDKN Vật liệu xây dựng không nung

TSS Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng

 

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong  khoa hoc tu nhien,luan van thac si,nghien cuu quy trinh xu ly va tai su dung chat thai tu qua trinh mai da trong san xuat da nhan tao,cao hoc,si,dhqg,khtn,hn,sx

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo DHKHTN AMBN(St) 93trang Download file nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo 888
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo

nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN