Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

Ngày đăng: 30/11/2016 Lượt xem: 181 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố U, Th và K khu vực xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Môi trường phóng xạ là một phần không thể tách rời của môi trường tự nhiên trong đó nhân loại tồn tại và phát triển. Ảnh hưởng của môi trường phóng xạ tự nhiên đối với sự phát triển của con người đã được ghi nhận. Các thông tin về môi trường tự nhiên, trong đó có môi trường phóng xạ là các chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của bất kỳ một quốc gia, vùng lãnh thổ nào. Việc nghiên cứu môi trường phóng xạ tự nhiên nhằm các mục đích đánh giá ảnh hưởng của chúng lên sự sống của con người và các sinh vật sống tại đó; Xác định một cách có cơ sở khoa học, thực tiễn của những khu vực được nghiên cứu về khả năng tồn tại và phát triển dân cư, kinh tế xã hội.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC


NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA PHÓNG XẠ CÁC NGUYÊN TỐ U, TH VÀ K KHU VỰC XÃ ĐÔNG CỬU, HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ


HV HOÀNG THỊ HÀ - HDKH TS.NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ,TS.NGUYỄN TUẤN PHONG

 

 

 

 

Môi trường phóng xạ là một phần không thể tách rời của môi trường tự nhiên trong đó nhân loại tồn tại và phát triển. Ảnh hưởng của môi trường phóng xạ tự nhiên đối với sự phát triển của con người đã được ghi nhận. Các thông tin về môi trường tự nhiên, trong đó có môi trường phóng xạ là các chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của bất kỳ một quốc gia, vùng lãnh thổ nào. Việc nghiên cứu môi trường phóng xạ tự nhiên nhằm các mục đích đánh giá ảnh hưởng của chúng lên sự sống của con người và các sinh vật sống tại đó; Xác định một cách có cơ sở khoa học, thực tiễn của những khu vực được nghiên cứu về khả năng tồn tại và phát triển dân cư, kinh tế xã hội.

 

Miền Bắc Việt Nam là địa bàn đã phát hiện có nhiều mỏ chứa phóng xạ. Các mỏ đều tập trung trên đới sinh khoáng Tây Bắc Bộ và chứa các nguyên tố phóng xạ thori và urani. Qua các kết quả nghiên cứukhảo sát môi trường tại một số mỏ chứa phóng xạ cho thấy, tại các khu vực này đều có các tham số môi trường phóng xạ vượt quá giới hạn an toàn cho phép. Khu vực Thanh Sơn – Phú Thọ với các thân pegmatit có kích thước: Rộng từ vài mét đến vài chục mét, dài từ vài chục mét đến vài trăm mét nằm tại khu vực bản Dấu Cỏ, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, có cường độ phóng xạ (50-2500) R/h. Các thân pegmatit này nằm ngay trên bề mặt hoặc gần bề mặt, nên dễ dàng phát tán ra môi trường xung quanh nhờ quá trình phong hóa và bóc mòn. Mặt khác, tại khu vực nghiên cứu, các suối và mạch nước ngầm đều đi qua các thân quặng pegmatit, đó là điều kiện thuận lợi để xói mòn, hòa tan, vận chuyển và phát tán các chất phóng xạ ra môi trường xung quanh.

 

Trên cơ sở đó, luận văn “Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố U, Th và K khu vực xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ” được thực hiện với mục tiêu và nhiệm vụ sau:

 

Mục tiêu:

 

- Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ tự nhiên các nguyên tố U, Th, K;

 

- Đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng các nguyên tố U, Th, K đến môi trường xung quanh.

 

Nhiệm vụ:

 

- Thu thập các tài liệu địa hóa các nguyên tố phóng xạ; Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường phóng xạ; Các nghiên cứu đã có từ trước về môi trường phóng xạ tại các khu vực;

 

- Nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố U, Th, K;

 

- Luận giải mối liên quan giữa giá trị các tham số phóng xạ (U, Th, K) Đo được tại khu vực nghiên cứu và từ kết quả phân tích mẫu với sự tồn tại của các thân quặng pegmatit và thành tạo địa chất tại khu vực nghiên cứu;

 

- Đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng U, Th, K tới môi trường xung quanh.

 

 

 

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Đặc điểm địa hóa phóng xạ tự nhiên các nguyên tố U, Th, K

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.3. Giới thiệu khái quát khu vực nghiên cứu

1.3.1. Đặc điểm tự nhiên

1.3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

1.3.3. Đặc điểm địa chất - khoáng sản

1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường phóng xạ khu vực nghiên cứu

 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp tổng hợp, kế thừa tài liệu

2.2. Phương pháp đo phổ gamma

2.3. Phương pháp lấy, gia công và phân tích mẫu

2.4. Phương pháp xử lý tài liệu

 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mối quan hệ giữa các nguyên tố U, Th, K với môi trường địa chất khu vực nghiên cứu

3.1.1. Đặc trưng hàm lượng phổ gamma trên các thành tạo địa chất

3.1.2. Sự biến đổi hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo không gian

3.1.2.1. Mặt cắt tuyến

3.1.2.2. Mặt cắt tuyến

3.1.2.3. Mặt cắt tuyến

3.1.2.4. Mặt cắt tuyến 13a

3.1.2.5. Mặt cắt tuyến 9a

3.1.2.6. Mặt cắt tuyến 5a

3.1.2.7. Mặt cắt tuyến

3.1.2.8. Mặt cắt tuyến 6a

3.1.2.9. Mặt cắt tuyến 8a

3.1.2.10. Mặt cắt tuyến

3.1.2.11. Mặt cắt tuyến

3.1.2.12. Mặt cắt tuyến

3.2. Đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố U, Th, K

3.2.1. Hàm lượng các nguyên tố U, Th, K trong môi trường nước

3.2.2. Hàm lượng các nguyên tố phóng xạ U, Th, K trong đất

3.2.3. Hàm lượng các nguyên tố phóng xạ U, Th, K trong các cây lương thực

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ dãy phân rã phóng xạ tự nhiên

Hình 2. Suối Bầu chảy qua thôn Hạ Thành

Hình 3. Thôn Hạ Thành (bản Dấu Cỏ) - Đông Cửu - Thanh Sơn - Phú Thọ

Hình 4. Sơ đồ khu vực nghiên cứu

Hình 5. Sơ đồ tuyến đo phổ gamma

Hình 6. Sơ đồ vị trí lấy mẫu nước

Hình 7. Sơ đồ vị trí lấy mẫu đất

Hình 8. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T.

Hình 9. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T.

Hình 10. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T.

Hình 11. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T. 13a

Hình 12. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T. 9a

Hình 13. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T. 5a

Hình 14. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T.

Hình 15. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T. 6a

Hình 16. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T. 8a

Hình 17. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T.

Hình 18. Sự biến đổi không gian hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt T.

Hình 19. Sự biến đổi hàm lượng các nguyên tố U, Th, K theo mặt cắt tuyến

Hình 20. Sơ đồ phân vùng hàm lượng Thori

Hình 21. Sơ đồ phân vùng hàm lượng Urani

Hình 22. Biểu đồ tổng hoạt độ alpha, beta trong mẫu nước

Hình 23. Nồng độ radon trong mẫu nước dọc mặt cắt Suối Bầu

Hình 24. Tổng hoạt độ alpha, beta trong mẫu nước dọc mặt cắt Suối Bầu

Hình 25. Sơ đồ vị trí các điểm mẫu có hàm lượng phóng xạ vượt quá TCCP khu vực nghiên cứu

Hình 26. Sơ đồ khoanh vùng ô nhiễm khu vực nghiên cứu

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Vị trí lấy mẫu cây lương thực

Bảng 2. Chuyển đổi các đơn vị đo về Siver (Sv)

Bảng 3. Thống kê hàm lượng các nguyên tố U, Th, K trên các thành tạo địa chất

Bảng 4. Bảng kết quả phân tích mẫu nước

Bảng 5. Thống kê thông số nồng độ radon tự do trong các loại nước

Bảng 6. Hàm lượng các nguyên tố phóng xạ trong mẫu đất

Bảng 7. Hàm lượng U và Th trong các môi trường (mg/ kg)

Bảng 8. Hàm lượng các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật

Bảng 9. Thống kê hoạt độ các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật

Bảng 10. Hoạt độ phóng xạ giới hạn trong thực phẩm (theo đường tiêu hóa)

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), QCVN08: 2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt, Hà Nội.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), QCVN09: 2008/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm, Hà Nội.

3. Vũ Văn Bích và nnk (2006), Báo cáo “Điều tra chi tiết hiện trạng môi trường phóng xạ bản Dấu Cỏ, Xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ tỷ lệ 1: 1.000, phục vụ quy hoạch dân cư và phát triển kinh tế xã hội khu vực”.

4. Các tiêu chuẩn an toàn phóng xạ, Cộng hoà Liên Bang Nga (NRB-96), Moscova, 1996.

5. Nguyễn Văn Nam và nnk (2010), Báo cáo “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con người”.

6. Lê Khánh Phồn (2004), Thăm dò phóng xạ, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

7. Lê Khánh Phồn (2010), Thăm dò phóng xạ trong tìm kiếm khoáng sản và nghiên cứu môi trường (Giáo trình).

8. Đặng Trung Thuận (1998), Địa hóa nguyên tố (Giáo trình).

9. Trần Bình Trọng và nnk (2002), Báo cáo “Điều tra hiện trạng môi trường phóng xạ, khả năng ảnh hưởng và biện pháp khắc phục trên một số mỏ phóng xạ, mỏ có chứa phóng xạ ở Lai Châu, Cao Bằng và Quảng Nam tỷ lệ 1: 25000.

10. Trần Anh Tuấn và nnk (2013-2014), Báo cáo "Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên. Áp dụng thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

11. Văn bản qui phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ-1998, Ban an toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường.

12. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (1989), Báo cáo địa chất và khoáng sản nhóm tờ Thanh Sơn Thanh Thủy tỷ lệ 1/50.000 tập II – Địa chất.

13. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (1989), Báo cáo địa chất và khoáng sản nhóm tờ Thanh Sơn Thanh Thủy tỷ lệ 1/50.000 tập II – Khoáng sản.

Tài liệu tiếng Anh:

14. Bowen, H. J. M. (1979), Environmental Geochemistry of the Elements, Academic Press, London.

15. Broecker, W. S., and Peng, T. H. (1982), Tracers in the Sea, Eldigio Press, Lamont-Doherty Geol. Observ, Columbia Univ, New York.

17. Kabata-Pendias A., 2011, Trace elements in soils and plants, 4th ed. CRC Press, London.

18. Wedepohl, K. H., ed. (1969–1974). Handbook of Geochemistry, Springer-Verlag, Berlin; Taylor.

 

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi 2015,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac sy,nghien cuu dac diem dia hoa phong xa cac nguyen to u,th,k khu vuc xa dong cuu,huyen thanh son,tinh phu tho,hv hoang thi ha,ts nguyen thi hoang ha,nguyen tuan phong,dhqghn,khtn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ DHKHTN hoangthiha 64trang Download file nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ 708
 • nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình thuỷ văn thuỷ lực để thành lập bản đồ ngập lụt lưu vực sông kôn – hà thanh, tỉnh bình định

 • nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố việt trì- tỉnh phú thọ

 • giao thông vận tải tỉnh an giang: hiện trạng và định hướng phát triển

 • phát triển các khu công nghiệp tỉnh bà rịa – vũng tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

 • nghiên cứu hiện trạng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh bà rịa – vũng tàu

 • tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh phú yên

 • Nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội tỉnh sóc trăng phục vụ giảng dạy địa lí địa phương

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

  nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 407
  Hôm nay:47227
  Hôm qua: 56358
  Trong tháng 972003
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115362844