Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 phục vụ phát triển bền vững huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 phục vụ phát triển bền vững huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

Ngày đăng: 12/11/2015 Lượt xem: 127 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học; Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 phục vụ phát triển bền vững huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư tiệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước. Thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và huyện, đồng thời hướng tới sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai dựa trên tiềm năng sẵn có và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường được xem là yêu cầu cấp thiết đối với huyện Thủy Nguyên trong những năm tới. Để thực hiện được điều này, cần thiết dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn về phân tích hiện trạng và biến động sử dụng đất đai....

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ


PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

 

 

 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

 

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư tiệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước. Tại Điều 18 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả”. Theo đó, định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai thông qua các quy hoạch và chiến lược phát triển, với mục tiêu hướng tới cao nhất là sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và bền vững các nguồn tài nguyên đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

 

Huyện Thuỷ Nguyên có diện tích lớn thứ hai thành phố Hải Phòng, có 35 xã và 2 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 24.279,9 ha, chiếm 15,6% diện tích thành phố Hải Phòng, dân số trên 30 vạn người (năm 2010). Cảnh quan đa dạng, tạo bởi sự đan xen giữa dải núi đá phiến sét và núi đá vôi dọc theo hướng tây bắc - đông nam với hệ thống đồng bằng thấp và bãi triều cửa sông ven biển. Đây là những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho huyện phát triển một nền kinh tế đa dạng, bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản và du lịch. Trong thời kỳ mở cửa, Thủy Nguyên được xác định là một trong những khu vực phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Trong những năm gần đây, huyện có tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá nhanh, dẫn đến những nhiều biến động phức tạp về sử dụng đất, đặc biệt là chuyển đổi mục đích từ sử dụng đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng sang mục đích phi nông nghiệp. Các khu, cụm công nghiệp (khu công nghiệp Bến Rừng, cụm công nghiệp Kênh Giang, Nam cầu Kiền, Gia Minh, Đông Sơn - Kênh Giang, Minh Đức - Tràng Kênh,…), khu du lịch, đô thị mới (Khu vui chơi giải trí - thể thao - văn hoá - du lịch sinh thái Quang Minh - Vinashin, tổ hợp khu Resort sông Giá, khu đô thị Bắc sông Cấm, khu đô thị VSIP…) Được quy hoạch xây dựng là yếu tố quan trọng để cho huyện Thuỷ Nguyên phát triển mạnh cho đến năm 2020.

 

Thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và huyện, đồng thời hướng tới sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai dựa trên tiềm năng sẵn có và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường được xem là yêu cầu cấp thiết đối với huyện Thủy Nguyên trong những năm tới. Để thực hiện được điều này, cần thiết dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn về phân tích hiện trạng và biến động sử dụng đất đai. Xuất phát từ lý do thực tiễn đó, đề tài luận văn thạc sỹ “Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 phục vụ phát triển bền vững huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng” đã được lựa chọn nghiên cứu và hoàn thành.

 

2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

 

a) Mục tiêu nghiên cứu

 

Làm rõ hiện trạng và biến động sử dụng đất tại huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2005 - 2010 nhằm đề xuất định hướng phát triển bền vững đến năm 2020 đảm bảo chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

 

b) Nhiệm vụ nghiên cứu

 

Để thực hiện mục tiêu đề ra, nhiệm vụ nghiên cứu cần thực hiện bao gồm:

 

- Tổng quan các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến hướng nghiên cứu của luận văn. Thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất các năm 2005,2010 của huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

 

- Phân tích hiện trạng sử dụng đất trong năm 2005 và năm 2010.

 

- Đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010.

 

- Phân tích quan hệ giữa các hoạt động kinh tế - xã hội và biến động sử dụng đất.

 

- Xây dựng các bản đồ phân khu chức năng và bản đồ tổ chức không gian phục vụ định hướng sử dụng đất lồng ghép với phát triển bền vững huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

 

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 

a) Phạm vi không gian

 

Đề tài được thực hiện trên toàn bộ địa bàn huyện Thuỷ Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng, bao gồm 35 xã và 2 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên 24.279,9 ha.

 

b) Phạm vi khoa học

 

Đề tài giới hạn nghiên cứu ở các vấn đề sau:

 

+ Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2005 - 2010.

 

+ Đề xuất định hướng sử dụng đất đến năm 2020.

 

+ Định hướng sử dụng đất được đề xuất theo cơ sở lồng ghép phát triển bền vững, cụ thể là đảm bảo cả 3 khía cạnh: Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường (bền vững về môi trường), sử dụng tài nguyên đất hợp lý, có hiệu quả kinh tế cao (bền vững về kinh tế) Và đảm bảo công bằng xã hội, hòa giải được các mâu thuẫn xã hội trong sử dụng đất đai (bền vững về xã hội).

 

4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN

 

- Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm phong phú hệ thống lý luận của khoa học quản lý đất đai về hướng phân tích hiện trạng và biến động sử dụng đất đối với một lãnh thổ cấp huyện và hướng nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất lồng nghép phát triển bền vững.

 

- Ý nghĩa thực tiễn: Các phương án đề xuất định hướng sử dụng đất bền vững đến năm 2020 trong luận văn được xem là tư liệu khoa học tham khảo cung cấp cho các cơ quan quản lý phục vụ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Thuỷ Nguyên.

 

5. CƠ SỞ TÀI LIỆU

 

Các tài liệu chính sau được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn:

 

a) Tài liệu khoa học tham khảo: Bao gồm các sách, giáo trình, luận văn, công trình nghiên cứu liên quan tới hướng nghiên cứu lý thuyết của đề tài:

 

- Hướng quản lý đất đai: Cơ sở địa chính, hồ sơ địa chính, hệ thống chính sách pháp luật đất đai,.. .

 

- Hướng phân tích sử dụng đất: Đánh giá đất đai, phân tích và đánh giá biến động sử dụng đất.

 

- Hướng phát triển bền vững: Phát triển bền vững và quy hoạch bảo vệ môi trường, chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2005), chương trình nghị sự 21 cho một số địa phương (Bình Định, Ninh Bình,…),…

 

b) Các văn bản pháp lý liên quan tới quy hoạch sử dụng đất và phát triển bền vững của chính phủ và địa phương

 

- Luật Đất đai năm 2003; Luật Bảo vệ môi trường.

 

- Các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của cỏc Bộ, ngành và các văn bản của địa phương về hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường.

 

- Các tài liệu kiểm kê, thống kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2005 - 2010.

 

- Quyết định số 145/QĐ-TTg  ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội xây dựng vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

 

- Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg  ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

 

- Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

 

- Quyết định số 06/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

- Quyết định số 865/QĐ-TTg  ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

 

- Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg  ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020.

 

- Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

- Quyết định số 34/QĐ-TTg  ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc bộ đến năm 2020.

 

- Quyết định số 1448/QĐ-TTg  ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

 

- Quyết định số 800/QĐ-TTg  ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

 

- Quyết định số 69/QĐ-TTg  ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

 

- Quyết định số 1757/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020.

 

- Quyết định số 120/QĐ-UBND  ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công nhận một số tuyến đường bộ từ huyện thành đường tỉnh trên địa bàn.

 

- Các quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp, điểm dân cư, thị tứ, các dự án khác trong phạm vi huyện Thuỷ Nguyên.

 

c) Tài liệu, số liệu thu thập, điều tra thực tế tại địa phương

 

- Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai các năm 2005 đến 2010.

 

- Bản đồ sử dụng đất các năm 2005 và 2010.

 

- Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường và quản lý đất đai tại địa phương.

 

- Tư liệu ghi chép thực tế trong quá trình khảo sát thực địa.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

1.1.1. Các công trình nghiên cứu định hướng sử dụng đất phục vụphát triển bền vững

1.1.2. Các công trình liên quan tới khu vực nghiên cứu

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.2.1. Các vấn đề liên quan tới hiện trạng và biến động sử dụng đất

1.2.2. Phát triển bền vững và định hướng sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững

1.3. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU

1.3.1. Quan điểm nghiên cứu

1.3.2. Hệ phương pháp nghiên cứu

1.3.3. Các bước nghiên cứu

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN THUỶ NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

2.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THỦY NGUYÊN

2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

2.1.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên

2.1.3. Hiện trạng môi trường

2.1.4. Dân số, lao động và việc làm

2.1.5. Thực trạng phát triển kinh tế

2.1.6. Thực trạng phát triển khu công nghiệp, đô thị, dân cư nông thôn

2.1.7. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng

2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

2.3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THUỶ NGUYÊN NĂM 2005 VÀ 2010

2.3.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2005

2.3.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010

2.3.3. Những vấn đề tồn tại chủ yếu trong sử dụng đất

2.4. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THUỶ NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

2.4.1. Phân tích biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010

2.4.2. Đánh giá tổng hợp biến động sử dụng đất huyện Thủy Nguyên theo khía cạnh phát triển bền vững

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HUYỆN THUỶ NGUYÊN ĐẾN 2020

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI HUYỆN THUỶ NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020

3.1.1. Phân tích các quy hoạch và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng

3.1.2. Quan điểm và định hướng sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững tại huyện Thủy Nguyên đến năm 2020

3.2. PHÂN KHU CHỨC NĂNG HUYỆN THỦY NGUYÊN THEO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

3.2.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn xác định các khu chức năng

3.2.2. Phân tich các vấn đề sử dụng đất, kinh tế, xã hội và môi trường nổi cộm trong các khu chức năng

3.3. DỰ BÁO TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI HUYỆN THUỶ NGUYÊN CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỚI NĂM 2020

3.3.1. Dự báo về kinh tế, dân số

3.3.2. Dự báo về sử dụng đất

3.4. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THUỶ NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020

3.4.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn

3.4.2. Định hướng sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững đến năm 2020

3.5. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI

3.5.1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách

3.5.2. Giải pháp thu hút đầu tư

3.5.3. Giải pháp công nghệ

3.5.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

KẾT LUẬN

KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1) -Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt (1993),” Sử dụng tốt tài nguyên đất để phát triển và bảo vệ môi trường”, Tạp chí Khoa học đất Việt Nam, số 2, Hà Nội.

2) -Tôn Thất Chiểu (1995), “Nhìn lại tài nguyên đất với quan điểm kinh tế sinh thái”, Tạp chí Kinh tế sinh thái, số 6, Hà Nội, tr. 53-58.

3) -Nguyễn Đắc Hy (2003), Phát triển bền vững trong tầm nhìn của thời đại, Viện Sinh thái và Môi trường, Hà Nội.

4) -Luật Đất đai năm 2003. Các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các văn bản của địa phương về hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường.

5) -Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

6) -Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

7) -Trần An Phong (1995), Đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái và phát triển lâu bền, Đề tài KT 0209, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

8) -Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội xây dựng vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

9) -Quyết định số 271/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

10) -Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020.

11) -Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

12) -Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

13) -Quyết định số 98/2008/QĐ-TTg ngày 11/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đến năm 2020.

14) -Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc bộ đến năm 2020.

15) -Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

16) -Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.

17) -Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Tiếng Anh

18) -Agrell P. J., Antonie Stam, Günther W. Fischer (2004). Interactive multiobjective agro-ecological land use planning: The Bungoma region in Kenya. European Journal of Operational Research, Volume 158, Issue 1,1 October 2004, Pages 194-217.

19) -Barral M. P., Maceira Néstor Oscar (2012). Land-use planning based on ecosystem service assessment: A case study in the Southeast Pampas of Argentina. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 154,1 July 2012, Pages 34-43.

20) -Chen L., Ingmar Messing, Shurong Zhang, Bojie Fu, Stig Ledin (2003). Land use evaluation and scenario analysis towards sustainable planning on the Loess Plateau in China-case study in a small catchment. CATENA, Volume 54, Issues 1-2,30 November 2003, Pages 303-316

21) -Fitzsimons J., Craig J. Pearson, Christopher Lawson, Michael J. Hill (2012). Evaluation of land-use planning in greenbelts based on intrinsic characteristics and stakeholder values. Landscape and Urban Planning, Volume 106, Issue 1,15 May 2012, Pages 23-34

22) -Herrmann S., E Osinski (1999). Planning sustainable land use in rural areas at different spatial levels using GIS and modelling tools. Landscape and Urban Planning, Volume 46, Issues 1-3,15 December 1999, Pages 93-101.

23) -Kim Keun-Ho, Stephan Pauleit (2007). Landscape character, biodiversity and land use planning: The case of Kwangju City Region, South Korea. Land Use Policy, Volume 24, Issue 1, January 2007, Pages 264-274

24) -Lier H. N. Et al. (1994). Sustainable land use planning: Elsevier, Amsterdam, 1994,360 pp. ISBN 0 81835-9

25) -Pašakarnis G., David Morley, Vida Malienė (2012). Rural development and challenges establishing sustainable land use in Eastern European. Land Use Policy, Volume 30, Issue 1, Pages 703-710

26) -Pearson L. J., Sarah Park, Benjamin Harman, Sonja Heyenga (2010). Sustainable land use scenario framework: Framework and outcomes from peri-urban South-East Queensland, Australia. Landscape and Urban Planning, Volume 96, Issue 2,30 May 2010, Pages 88-97

27) -Rojas C., Joan Pino, Edilia Jaque (2012). Strategic Environmental Assessment in Latin America: A methodological proposal for urban planning in the Metropolitan Area of Concepción (Chile). Land Use Policy, Volume 30, Issue 1, Pages 519-527

28) -Ryan S., James A Throgmorton (2003). Sustainable transportation and land development on the periphery: A case study of Freiburg, Germany and Chula Vista, California. Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 8, Issue 1, January 2003, Pages 37-52

 

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,phan tich hien trang va danh gia bien dong su dung dat giai doan 2005 2010 phuc vu phat trien ben vung huyen thuy nguyen,thanh pho hai phong,cao hoc,sy,khtn,dhqghn,sd,tphp,gd

  • đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh quảng ninh

  • phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý đầu tư và xây dựng công trình trọng điểm tỉnh quảng ninh

  • nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác thu bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ninh

  • phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng qlvh lưới điện pp

  • biện pháp quản lý giảng viên ở khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học, đại học y dược thành phố hồ chí minh

  • hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa ở huyện kim bảng tỉnh hà nam

  • nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí

  • tăng cường quản lý nhà nườc về đất đai tỉnh bà rịa - vũng tàu

  • hoạch định chiến lược kinh doanh tổng công ty điện lực tp. hà nội đến năm 2015

  • nâng cao chất lượng công chức cấp xã tại huyện gia lâm, thành phố hà nội

  • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

    Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

    phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 phục vụ phát triển bền vững huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

    phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 phục vụ phát triển bền vững huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

    Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

    Đăng nhập tài khoản
    Các mục quảng cáo
    Thống kê truy cập
    Đang Online: 580
    Hôm nay:10446
    Hôm qua: 63627
    Trong tháng 1069438
    Tháng trước1685751
    Số lượt truy cập: 111916250