Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share phân lập vi khuẩn khử sulphate (srb) để ứng dụng trong xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
phân lập vi khuẩn khử sulphate (srb) để ứng dụng trong xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản

Ngày đăng: 20/11/2013 Lượt xem: 113 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Phân lập vi khuẩn khử Sulphate (SRB) để ứng dụng trong xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản. Trong những năm gần đây, ngành khai thác khoáng sản ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp tới 5,6% GDP (Bùi Công Quang, 2011). Tuy nhiên, hậu quả suy thoái môi trường cũng gia tăng nghiêm trọng, đặc biệt ở các vùng mỏ khai thác than, quặng và vật liệu xây dựng. Do ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, AMD cần phải được kiểm soát và xử lý. Từ lâu vi khuẩn khử sulfate (SRB) Đã được biết đến với ứng dụng trong xử lý AMD một cách hiệu quả. Tuy công nghệ xử lý AMD bằng SRB đã được triển khai thành công ở nhiều nước trên thế giới nhưng ở Việt Nam lại chưa được nghiên cứu và áp dụng....

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


PHÂN LẬP VI KHUẨN KHỬ SULPHATE (SRB) ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI AXIT TỪ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN


HV NGUYỄN THỊ HẢI - HDKH TS.ĐINH THÚY HẰNG

 

 

 

 

Trong những năm gần đây, ngành khai thác khoáng sản ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp tới 5,6% GDP (Bùi Công Quang, 2011). Tuy nhiên, hậu quả suy thoái môi trường cũng gia tăng nghiêm trọng, đặc biệt ở các vùng mỏ khai thác than, quặng và vật liệu xây dựng.

 

Nước thải axit (AMD) Được coi là một trong các mối đe dọa lớn nhất của hoạt động khai thác khoáng sản tới môi trường. AMD có ảnh hưởng lâu dài đối với các nguồn nước sông, suối, cũng như sự sống của các sinh vật (động, thực vật và con người) Liên quan đến những nguồn nước này. Do ảnh hưởng của AMD, nước tại nhiều dòng sông, suối quanh khu vực khai thác có pH bằng 4 hoặc thấp hơn, hòa tan nhiều kim loại nặng như sắt, đồng, nhôm, cadmium, arsen, chì, thủy ngân…Các kim loại này, đặc biệt là sắt, có thể phủ lên đáy sông, suối một lớp  bùn màu đỏ cam được gọi là “hạt vàng” và có thể được vận chuyển đi xa theo dòng nước, làm ô nhiễm những dòng sông, suối, và nguồn nước ngầm ở hạ lưu. Đối với cuộc sống ở nước, AMD có thể ngay lập tức làm chết các động thực vật thủy sinh hoặc gây ảnh hưởng tới sinh trưởng, tập tính, hoặc khả năng sinh sản của chúng.

 

Do ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, AMD cần phải được kiểm soát và xử lý. Từ lâu vi khuẩn khử sulfate (SRB) Đã được biết đến với ứng dụng trong xử lý AMD một cách hiệu quả. Tuy công nghệ xử lý AMD bằng SRB đã được triển khai thành công ở nhiều nước trên thế giới nhưng ở Việt Nam lại chưa được nghiên cứu và áp dụng. Trong nghiên cứu của luận văn thạc sỹ này, chúng tôi tiến hành làm giàu và phân lập SRB từ các nguồn khác nhau và thử nghiệm sử dụng chúng để xử lý AMD trên mô hình phòng thí nghiệm. Các kết quả thu được sẽ cung cấp cơ sở cho việc nghiên cứu ứng dụng thực tế công nghệ này ở Việt Nam.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1 – TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. AMD (Acid Mine Drainage) Và các vấn đề môi trường liên quan

1.1.1. Sự hình thành AMD

1.1.2. Ảnh hưởng của AMD tới môi trường

1.1.2.1. Ô nhiễm nguồn nước do AMD

1.1.2.2. Ô nhiễm đất do AMD

1.1.2.3. Tình trạng ô nhiễm do AMD ở Việt Nam

1.1.2.4. Hiện trạng quản lý và xử lý AMD ở Việt Nam

1.2. Xử lý AMD

1.2.1. Xử lý AMD bằng phương pháp hóa học

1.2.2. Xử lý AMD bằng phương pháp sinh học

1.2.2.1. Cơ sở khoa học của công nghệ

1.2.2.2. Một số quy trình công nghệ xử lý AMD nhờ SRB

1.2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xử lý AMD bằng SRB

1.3. Đặc tính sinh học của SRB

1.3.1. Phân bố của SRB trong tự nhiên

1.3.2. Đa dạng về di truyền của SRB

1.3.3. Đặc điểm sinh lý của SRB

1.3.3.1. Nhu cầu dinh dưỡng của SRB

1.3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của SRB

1.3.3.3. Cạnh tranh của SRB với các nhóm vi khuẩn khác trong môi trường

Chương 2 – NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên vật liệu

2.1.1. Các mẫu nước thải

2.1.2. Hóa chất

2.1.3. Thiết bị, dụng cụ

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Làm giàu và phân lập SRB

2.2.2. Xác định điều kiện sinh trưởng tối ưu

2.2.3. Tách DNA tổng số từ mẫu môi trường và chủng thuần khiết

2.2.4. Phương pháp điện di biến tính DGGE

2.2.5. Giải trình tự gen 16S rDNA và dựng cây phân loại

2.2.6. Phân tích hóa học

2.2.6.1. Định lượng Fe (II) Bằng thuốc thử phenanthrolin

2.2.6.2. Định lượng sulfate

2.2.6.3. Xác định nồng độ sulfide

2.2.7. Thiết kế mô hình xử lý AMD

Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Làm giàu và phân lập vi khuẩn khử sulfate (SRB) Từ các mẫu nước thải

3.2. Vị trí phân loại của ba chủng SRB dựa trên trình tự gen 16S rDNA

3.3. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng SRB mới phân lập

3.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ muối trong môi trường

3.3.2. Ảnh hưởng của pH trong môi trường

3.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy

3.3.4. Chất cho điện tử và chất nhận điện tử

3.4. Thử nghiệm xử lý AMD trên mô hình phòng thí nghiệm

3.4.1. Xử lý AMD trong điều kiện bổ sung methanol (10 mM) Làm cơ chất

3.4.2. Xử lý AMD trong điều kiện bổ sung nước thải giàu hữu cơ làm cơ chất

3.4.3. Biến động về thành phần quần xã vi sinh vật trong quá trình xử lý AMD trên mô hình phòng thí nghiệm

KẾT LUẬN

HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AMD Acid Mine Drainagebp Base pair

BSA Bovin serum albumin

DNA Deoxyribonucleic acid

CI Chloroform-isoamyl alcohol

DGGE Denaturing gradient gel electrophoresisdNTP Deoxyribonucleotide triphosphate

EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid

MQ Mili-Q

OD Optical density

PBS Phosphate-buffered saline

PCI Phenol-Chloroform-isoamyl alcohol

PCR Polymerase chain reactionrDNA Ribosomal deoxyribonucleic acid

SDS Sodium dodecyl sulfate

SRB Sulfate reducing bacteria

TAE Tris-Acetic-EDTA (đệm)

TE Tris-EDTA (đệm)

Taq Thermus aquaticus DNA

UV Ultraviolet

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

1. Công ty cổ phần tin học, công nghệ, môi trường, TCT Than & Khoáng sản Việt Nam (2012), Kết quả phân tích nước thải mỏ than.

2. Hồ Sỹ Giao, Mai Thế Toản (2010), “Những điểm nóng môi trường trong hoạt động khai thác mỏ ở Việt Nam”, Hội nghị khoa học kĩ thuật mỏ quốc tế 2010.

3. Bùi Công Quang (2011), “Tác động của các hoạt động khai thác mỏ đến nguồn nước và hệ sinh thái”, Chuyên đề bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, ĐH Thủy Lợi.

4. Nguyễn Danh Sơn (2011), “Môi trường và phát triển bền vững trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam”, Chuyên đề bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiếng Anh

5. Bahr M, Crump BC, Ceraj VK, Teske A, Sogin ML, Hobbie JE (2005), “Molecular chacterization of sulfate-reducing bacteria in a New England salt marsh”, Environ. Microbiol., 7, pp. 1175–1185.

6. Ben-Dov E, Brenner A, Kushmaro (2007), “Quantification of sulfate-reducing bacteria in industrial wastewater by real-time polymerase chain reaction (PCR) Using dsrA and apsA genes”, Microbiol. Ecol.,54, pp. 439–451.

7. Brenner FJ (2001), “Use of constructed wetlands for acid mine drainage abatement and stream restoration”, Water Sci. Technol., 44, pp. 449-454.

8. Benner SG, Blowes DW, Ptacek CJ (1997), “A full-scale porous reactive wall for prevention of acid mine drainage”, Ground Water Monit. Remed., 17, pp. 99-107.

9. Bharathi PAL, Sathe V, Chandramohan D (1990), “Effect of lead, mercury and cadmium on a Sulphate-reducing bacterium”, Environ. Pollut., 67, pp. 361–374.

10. Boetius A, Ravenschlag K, Schubert KJ, Rickert D, Widdel F, Gieseke A, Amann R, Jùrgensen BB, Witte U, Pfannkuche O (2000), “A marine microbial consortium apparently mediating anaerobic oxidation of methane”, Nature, 407, pp. 623–626.

11. Boschker HTS, Nold SC, Wellsbury P, Bos D, de Graaf W, Pel R, Parkes RJ, Cappenberg (1998), “Direct linking of microbial populations to specific biogeochemical processes by 13CƯlabelling of biomarkers”, Nature, 392, pp. 801–804.

12. Boularbah A, Schwartz C, Bitton G, Morel JL (2006), “Heavy metal contamination from mining sites in South Morocco: 1. Use of a biotest to assess metal toxicity of tailings and soils”, Chemosphere, 63, pp. 802-810.

13. Brookens AM, Schmidt WT, Branch WL (2000), The effectiveness of utilizing passive treatment systems for leachate discharges in Western Maryland, Presented at the American Society for Surface Mining and Reclamation 17th Annual Meeting, Tampa, Florida, June 11-15,2000.

14. Brown M, Barley B, Wood H (2002), Minewater treatment: Technology, application and policy, IWA Publishing, London.

15. Brysch K, Schneider C, Fuchs G, Widdel F (1987), “Lithoautotrophic growth of sulphate-reducing bacteria, and description of Desulfobacterium autotrophicum gen. Nov., sp. Nov.”, Arch. Microbiol.,148, pp. 264–274.

16. Cabrera G, Pérez RJM, Gómez, Ábalos A, Cantero D (2006), “Toxic effects of dissolved heavy metals on Desulfovibrio vulgaris and Desulfovibrio sp. Strains”, J. Hazar. Mater., 135, pp. 40-46.

17. Chaney RL, Brown SL, Angle JS, Stuczynski TI, Daniels WL, Henry CL, Siebielec G, Li YM, Malik M, Ryan JA, Compton H (2000), In situ Remediation/ Reclamation/Restoration of Metals Contaminated Soils using Tailor-Made Biosolids Mixtures, Symposium on Mining, Forest and Land Restoration: The Successful Use of Residuals/Biosolids/Organic Matter for Reclamation Activities, Denver, CO.

18. Cooper EL, Wagner CC (1973), “The effects of acid mine drainage on fish populations”, Fish and Food Organisms in Acid Waters of Pennsylvania, US Environmental Protection, EPA, pp. 32-114.

19. Cord-Ruwisch R (1985), “A quick method for the determination of dissolved and precipitated sulfides in cultures of sulfate-reducing bacteria”, J. Microbiol. Meth. 4, pp. 33-36.

20. Dar SA., Kuenen JG, Muyzer G (2005), “Nested PCR-denaturing gradient gel electrophoresis approach to determine the diversity of sulfate-reducing bacteria in complex microbial communities”, Appl. Environ. Microbiol., 71, pp. 2325–2330.

21. Dar SA, Stams AJ, Kuenen JG, Muyzer G (2007), “Co-existence of physiologically similar sulphate-reducing bacteria in a full-scale sulfidogenic bioreactor fed with a single organic electron donor”, Appl. Microbiol. Biotechnol., 75, pp. 1463–1472.

22. DIN 38406-E1-1 (1983), German standard methods for the examination of water, waste water and sludge, cation (group E), determination of iron (E1).

23. Doshi SM (2006), Bioremediation of Acid Mine Drainage Using Sulfate-Reducing Bacteria, Report for U. S. Environmental Protection Agency.

24. Dubilier N, Mülders C, Ferdelman T, de Beer D, Pernthaler A, Klein M, Wagner M, Erséus C, Thiermann F, Krieger J, Giere O, Amann R (2001), “Endosymbiontic sulphate-reducing and sulphide-oxidizing bacteria in an oligochaete worm”, Nature, 411, pp. 298–302.

25. Duffield S, Lucia AC, Mitchison N, Kasamas H, (2000), “Land recovery and man-made risks: A perspective from the EU accession countries”, J. Hazard. Mater.,78, pp. 91-103.

26. Elferink OSJWH, Visser A, Hulshoff-Pol LW, Stams AJM (1994), “Sulphate reduction in methanogenic bioreactors”, FEMS Microbiol. Rev., 15, pp. 119–136.

27. EPA (1995), Human Health and Environmental Damages from Mining and Mineral Processing Wastes, Washington DC, Office of Solid Waste, U. S. Environmental Protection Agency.

28. Farag, A. M., D. Skaar, D. A. Nimick, E. MacConnell, and C. Hogstrand (2003), "Characterizing aquatic health using salmonids mortality, physiology, and biomass estimates in streams with elevated concentrations of arsenic, cadmium, copper, lead, and zinc in the Boulder River Watershed, Montana", Transac. Amer. Fisher. Soc., 132, pp. 450-457.

29. Felsenstein J (1985), “Confidence limits on phylogenies: An approach using the bootstrap”, Evolution, 39, pp. 783-791.

30. Figueroa L (2005), Microbial ecology of anaerobic biosystems treating mining influenced waters, Presented at the Mine Water Treatment Technology Conference, Pittsburgh, PA.

31. Frauque, G., J. LeGall, and L. L. Barton (1991), “Sulphate-reducing and sulphur-reducing bacteria”, Variation in Autotrophic Life, pp. 271-337.

32. Fromm, P. O. (1980), "A review of some physiological and toxicological responses of freshwater fish to acid stress", Environ. Biol. Fishes, 5, pp. 79-93.

33. Gadd G (2004), “Microbial influence on metal mobility and application for bioremediation”, Geoderma, 122, pp. 109-119.

34. Gusek JJ, Wildeman TR (2002), Passive treatment of aluminum-bearing acid rock drainage, Proceedings of the 23rd Annual West Virginia Surface Mine Drainage Task Force Symposium, Morgantown, West Virginia, April 16-17,2002.

35. Dinh TH, Kuever J, MABmann M, Hassel AW, Martin Stratmann and Friedrich Weddel, “Iron corrosion by novel anaerobic microorganism”, Nature, 427, pp. 829-832.

36. Hao OJ, Chen JM, Huang L, Buglass RL (1996), “Sulphate reducing bacteria”, Crit. Rev. Enviro. Sci. Technol., 26, pp. 155-187.

37. Hao OJ, Huang L, Chen JM, Buglass RL (1994), “Effects of metal additions on sulphate reduction activity in wastewaters”, Toxicology and Environmental Chemistyi, 46, pp. 197-212.

38. Higgins JP, Hard BC, Mattes A (2003), Bioremediation of rock drainage using sulphate-reducing bacteria, Proceedings of Sudbury 2003: Mining and Environment, Sudbury, Ontario, May 25-28,2003.

39. Hill RD (1974), Mining impacts on trout habitat, Proceedings of a Symposium on Trout Habitat, Research, and Management, Boone, NC, Appalachian Consortium Press.

40. Hilton BL, Oleszkiewiez JA (1988), “Sulfide induced inhibition of anaerobic digestion”, J. Environ. Eng., 114, pp. 1377–1391.

41. Hines ME, Evans RS, Genthner BRS, Willis SG, Friedman S, Rooney-Varga JN, Devereux R (1999), “Molecular phylogenetic and biogeochemical studies of sulfate-reducing bacteria in the rhizosphere of Spartina alterniflora”, Appl. Environ. Microbiol., 65,2209–2216.

42. Howells GD, Brown DJA, Sadler K (1983), "Effects of acidity, calcium, and aluminum on fish survival and productivity-a review", J. Sci. Food Agr., 34 (6), pp. 559-570.

43. Itoh T, Suzuki KI, Nakase T (1998), “Thermocladium modestius gen. Nov., sp. Nov. A new genus of rod-shaped, extremely thermophilic crenarchaeote”, Int. J. Syst. Bacteriol., 48, pp. 879–887.

44. Itoh T, Suzuki KI, Sanches PC, Nakase T (1999), “Caldivirga maquilingensis gen. Nov., sp. Nov. A new genus of rod-shaped crenarchaeote isolated from a hot spring in the Philippines”, Int. J. Syst. Bacteriol., 49, pp. 1157–1163.

45. Jage CR, Zipper CE, Hendricks AC (2000), Factors affecting performance of Successive Alkalinity-Producing Systems, Presented at the American Society for Surface Mining and Reclamation 17th Annual Meeting, Tampa, Florida, June 11-15,2000.

46. Jennings SR, Neuman DR, Blicker PS (2008), Acid Mine Drainage and Effects on Fish Health and Ecology: A Review, Reclamation Research Group Publication, Bozeman MT.

47. Jeanthon C, Haridon SL, Cueff V, Banta A, Reysenbach AL, Prieur D (2002), “Thermodesulfobacterium hydrogeniphilum sp. Nov., a thermophilic, chemolithoautotrophic sulfate-reducing bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent at Guaymas Basin and emendation of the genus Thermodesulfobacterium”, Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 52, pp. 765–772.

48. Jong T, Parry DL (2006), “Microbial sulfate reduction under sequentially acidic conditions in an upflow anaerobic packed bed bioreactor”, Water Res., 40, pp. 2561-2571.

49. Kaksonen AH, Plumb JJ, Franzmann PD, Puhakaka JA (2004a), “Simple organic electron donors support diverse sulphate-reducing communities in fluidized-bed reactors treating acid metalư and sulphate-containing wastewater”, FEMS Microbiol. Ecol., 47, pp. 279–289.

50. Kaksonen AH, Plumb JJ, Franzmann PD, Puhakaka JA (2004b), “Effects of hydraulic retention time and sulphide toxicity on ethanol and acetate oxidation in sulphate reducing metal-precipitating fluidized-bed reactor”, Biotechnol. Bioeng., 86, pp. 332–343.

51. Kepler DA, McCleary EC (1994), “Successive alkalinity-producing systems (SAPS) For the treatment of acidic mine drainage”, Proceedings of the International Land Reclamation and Mine Drainage Conference and the Third International Conference on the Abatement of Acidic Drainage, Pittsburgh, PA, April 24-29,1994, pp. 195-204.

52. Kniemeyer O, Musat F, Sievert SM, Knittel K, Wilkes H, Blumenberg M, Michaelis W, Classen A, Bolm C, Joye SB, Widdel F (2007), “Anaerobic oxidation of short-chain hydrocarbons by marine sulphate-reducing bacteria”, Nature, 449, pp. 898–901.

53. Kovacik WPJ (2006), “Molecular analysis of deep subsurface Cretaceous rock indicates abundant Fe (III) -and S°-reducing bacteria in a sulfate-rich environment”, Environ. Microbiol., 8,141–155.

54. Kremer DR, Hansen TA (1988), “Pathway of propionate degradation in Desulfobulbus propionicus”, FEMS Microbiol. Lett., 49, pp. 273-277.

55. Laanbroek HJ, Geerligs HJ, Sijtsma L, Veldkamp H (1984), “Competition for sulfate and ethanol among Desulfobacter, Desulfobulbus, and Desulfovibrio species isolated from intertidal sediments”, Appl. Environ. Microbiol., 47, pp. 329–334.

56. Logan MV, Reardon KF, Figueroa LA, McLain JET, Ahmann DM (2005), “Microbial community activities during establishment, performance, and decline of bench-scale passive treatment systems for mine drainage”, Water Res., 39, pp. 4537-4551.

57. Lopez IFR, Larrea L, Cocolin E, Orr T, Phister M, Marshall J, Gheynst V, Mills DA (2003), “Design and evaluation of PCR primers for analysis of bacterial populations in wine by denaturing gradient gel electrophoresis”, Appl. Environ. Microbiol., 69, pp. 6801–6807.

58. Maillacheruvu KY, Parkin GF (1996), “Kinetics of growth, substrate utilization and sulphide toxicity for propionate, acetate and hydrogen utilisers in anaerobic systems”, Water Environ. Res., 68, pp. 1099–1106.

59. Marmur J (1961), “A procedure for the isolation of deoxyribonucleic acid from microorganisms”, J Mol Biol, 3, pp. 208-218.

60. McCartney DM, Oleszkiewicz JA. (1991), “Sulphide inhibition of anaerobic degradation of lactate and acetate”, Water Res., 25, pp. 203–209.

61. McCartney DM, Oleszkiewicz JA (1993), “Competition between methanogens and sulphate reducers: Effect of COD: Sulphate ratio and acclimation”, Water Environ. Res., 65, pp. 655–664.

62. Menendez R (1978), “Effects of acid water on Shavers Fork – a case history”, Surface mining and fish/wildlife needs in the Eastern United States., U. S. DOI, Fish and Wildlife Service, pp. 160-169.

63. Minz D, Flax JL, Green SJ, Muyzer G, Cohen Y, Wagner M, Rittmann EB, Stahl DA (1999), “Diversity of sulfate-reducing bacteria in oxic and anoxic regions of a microbial mat characterized by comparative analysis of dissimilatory sulfite reductase genes”, Appl. Environ. Microbiol. 65, pp. 4666–4671.

64. Munshower FF, Neuman DR, Jennings SR, Phillips GR (1997), “Effects of land reclamation techniques on runoff water quality from the Clark Fork River floodplain, Montana”, Washington, DC, EPA Office of Research and Development, pp. 199-208.

65. Mussmann M, Ishii K, Rabus R, Amann R (2005), “Diversity and vertical distribution of cultured and uncultured Deltaproteobacteria in an intertidal mud flat of the Wadden Sea”, Environ. Microbiol., 7, pp. 405–418.

66. Muyzer G, Stams AJM (2008), “The ecology and biotechnology of sulphate-reducing bacteria”, Nature, 6, pp. 441-454.

67. Nilsen RK, Beeder J, Thostenson T, Torsvik T (1996), “Distribution of thermophilic marine sulfate reducers in North Sea oil field waters and oil reservoirs”, Appl. Environ. Microbiol., 62, pp. 1793–1798.

68. Nordstrom DK, Alpers CN (1999), “Negative pH, efflorescent mineralogy, and consequences for environmental restoration at the Iron Mountain Superfund site, California”, National Acad. Sci., 96, pp. 3455-3462.

69. Nordstrom DK, Jenne EA, Averett RC (1977), “Heavy metal discharges into Shasta Lake and Keswick Reservoir on the Sacramento River, California – a reconnaissance during low flow”, U. S. Geological Survey. Open-File Report, pp. 76-49

70. Nordwick S, Zaluski M, Park B, Bless D (2006), “Advances in development of bioreactors applicable to the treatment of ARD”, Proceedings, 7th Int. Conf. On Acid Rcok Drainage, St. Louis, MO, March 26-30,2006, ed. By R. I. Barnhisel, pp. 1410-1420.

71. O’Flaherty V, Colleran E (1998), “Effect of sulphate addition on volatile fatty acid and ethanol degradation in an anaerobic hybrid reactor. I: Process disturbance and remediation”, Biores. Technol., 68, pp. 101–107.

72. Ollivier B, Caumette P, Garcia JL, Mah RA (1994), “Anearobic bacteria from hypersaline enviroments”, Microbiol. Rev., 58, pp. 27-38.

74. Peck HD, Lissolo T (1988), “Assimilatory and dissimilatorymsulphate reduction: Enzymology and bio energentics”, The Ntrogen and Sulphur Cycles, pp. 99-132.

75. Perry RH, Green D (1984), Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 6th Ed. McGraw-Hill Book Company, Singapore.

76. Pfennig N, Widdel F, Truper HG (1981), “The dissimilatory sulphate reducing bacteria”, in The Prokaryotes, 2, pp. 926-940.

77. Postage JR (1984), The sulphate reducing bacteria, 2nd ed, Cambridge Univertsity Press, Cambridge.

78. Ramsing NB, Kühl M, Jứrgensen BB (1993), “Distribution of sulfate-reducing bacteria, O2, and H2S in photosynthetic biofilms determined by oligonucleotide probes and microelectrodes”, Appl. Environ. Microbiol., 59, pp. 3840–3849.

79. Ravenschlag K, Sahm K, Knoblauch C, Jứrgensen BB, Amann R. (2000), “Community structure, cellular rRNA content, and activity of sulfate-reducing bacteria in marine Arctic sediments”, Appl. Environ. Microbiol., 66, pp. 3592–3602.

80. Reis MAM, Almeida JS, Lemos PC, Carrondo MJT (1992), “Effect of hydrogen sulphide on growth of sulphate-reducing bacteria”, Biotechnol. Bioeng., 40, pp. 593–600.

81. Rissati JB, Capman WC, Stahl DA (1994), “Community structure of a microbial mat: The phylogenetic dimension”, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 91, pp. 10173–10177.

82. Rodríguez L, Ruiz E, Alonso-Azcárate J, Rincón, J (2009), “Heavy metal distribution and chemical speciation in tailings and soils around a Pb–Zn mine in Spain”, J. Environ. Manag., 90, pp. 1106-1116.

83. Rose AW, Alcorn GS, Phelps LB, Bower PR (2001), Case study of Pot Ridge Passive Treatment Systems, Cambria County, Pennsylvania, Presented at the American Society for Surface Mining and Reclamation 18th Annual National Meeting, Albuquerque, New Mexico, June 3-7,2001.

84. Saitou N, Nei M (1987), “The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees”, Mol. Biol. Evol., 4, pp. 406-425.

85. Sass H, Wieringa E, Cypionka H, Babenzien HD, Overmann J (1998), “High genetic and physiological diversity of sulfate-reducing bacteria isolated from an oligotrophic lake sediment”, Arch. Microbiol., 170, pp. 243–251.

86. Schink B, Stams AJM (2006), “The Prokaryotes”, Springer Verlag, New York, pp. 309–335.

87. Schönheit P, Kristjansson JK, Thauer RK (1982), “Kinetic mechanism for the ability of sulphate reducers to out-compete methanogens for acetate”, Arch. Microbiol., 132, pp. 285–288.

88. Sen AM (2001), Acidophilic Sulphate Reducing Bacteria: Candidates for Bioremediation of Acid Mine Drainage Pollution, Thesis, Univ. Wales.

89. Singer P, Stumm W (1970), “Acid mine drainage: The rate determining step”, Science, 167, pp. 1121-1123.

90. Skousen J, Sextone A, Cliff J, Sterner P, Calabrese J, Ziemkiewicz P (1999), Acid mine drainage treatment with a combined wetland/anoxic limestone drain: Greenhouse and field systems, Presented at the American Society for Surface Mining and Reclamation 16th Annual National Meeting, Scottsdale, Arizona, August 13-19,1999.

91. Skousen J, Ziemkiewicz P (1996), Acid Mine Drainage Control and Treatment, 2nd Ed. National Research Center for Coal and Energy, National Mine Land Reclamation Center, West Virginia University, Morgantown, WV, pp. 362.

92. Spear JR, Figueroa LA, Honeyman BD (2000), “Modeling the removal of uranium U (VI) From aqueous solution in the presence of sulfate reducing bacteria”, Environ. Sci. Technol., 66, pp. 3711-3721.

93. Speece RE (1983), “Anaerobic biotechnology of industrial wastewaters”, Environ. Sci. Technol., 17, pp. 416A–427A.

94. Stadnitskaia A, Muyzer G, Abbas B, Coolena MJL, Hopmans EC, Baas M, van Weeringa TCE, Ivanovb MK, Poludetkina E, Sinninghe Damste JS (2005), “Biomarker and 16S rDNA evidence for anaerobic oxidation of methane and related carbonate precipitation in deep-sea mud volcanoes of the Sorokin Trough, Black Sea”, Mar. Geol., 217, pp. 67–96.

95. Stams AJ, Elferink OS, Westermann P (2003), “Metabolic interactions between methanogenic consortia and anaerobic respiring bacteria”, Adv. Biochem. Eng. Biotechnol., 81, pp. 31–56.

96. Stephenson SL, Studiar SM, McQuattie CJ (1995), “Effects of acidification on bryophyte communities in West Viginia moutain streams”, J. Environ. Qual., 24, pp. 116 – 125.

97. Teitzel GM, Parsek MR (2003), “Heavy metal resistance of biofilm and planktonic Pseudomonas aeruginosa”, Appl. Environ. Microbiol., 69, pp. 2313–2320.

98. Thauer RK, Jungermann K, Decker K (1977), “Energy conservation in chemotrophic anaerobic bacteria”, Bacteriol. Rev., 41, pp. 100-180.

99. Tsukamoto TK, Killion HA, Miller GC (2004), “Column experiments for microbial treatment of acid mine drainage: Low-temperature, low-pH and matrix investigations”, Water Res., 38, pp. 1405-1418.

100. U. S. Department of Agriculture (USDA) And EPA Region III (2000), A Handbook of Constructed Wetlands, Report# 843F00003.

101. U. S. Department of Energy (US DOE) (1998), Research and Application of Permeable Reactive Barriers, Document# K0002000.

102. US EPA (2004a), Nationwide Identification of Hardrock Mining Sites, Report #2004-P-00005, Office of the Inspector General.

103. US EPA (2004b), Abandoned Mine Lands Team Reference Notebook.

104. Vega FA, Covelo EF, Andrade ML (2006), “Competitive sorption and desorption of heavy metals in mine soils: Influence of mine soil characteristics”, J. Colloid Interface Sci., 298, pp. 582-592.

105. Warner RW (1971), "Distribution of biota in a stream polluted by acid mine drainage", Ohio J. Sci., 71, pp. 202-215.

106. Watzlaf G, Schroeder K, Kleinmann R, Kairies C, Nairn R (2003), “The passive treatment of coal mine drainage”, US Department of Energy NETL, pp. 72.

107. Wawer C, Jetten MS, Muyzer G (1997), “Genetic diversity and expression of the NIFe hydrogenase large-subunit gene of Desulfovibrio spp. In environmental sample”, Appl. Environ. Microbiol., 61, pp. 4360–4369.

108. Webster G, Watt LC, Rinna J, Fry JC, Evershed RP, Parkes RJ, Weightman AJ (2006), “A comparison of stable isotope probing of DNA and phospholipids fatty acids to study prokaryotic functional diversity in sulfate-reducing marine sediment enrichment slurries”, Environ. Microbiol., 8, pp. 1575–1589.

109. Weisburg WG, Barns SM, Pelletier DA, Lane DJ (1991). "16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study". J. Bacteriol., 173: 697–703.

110. Weijma J, Gubbels F, Hulshoff Pol LW, Stams AJM, Lens P, Lettinga G (2002), “Competition for H2 between sulphate reducers, methanogens and homoacetogens in a gas-lift reactor”, Water Sci. Technol., 45, pp. 75–80.

111. Widdel F (1988), “Microbiology and ecology of sulphate-and sulphur-reducing bacteria”, in Biology of Anaerobic Microorganism, pp. 469-585.

112. Widdel F, Bak F (1992), “Gram-negative mesophilic sulfate-reducing bacteria”, in The Prokaryotes, 2nd ed. Spinger, Berlin Heidelberg New York, pp. 3352-3378.

113. Widdel F, Pfennig N (1984), “Dissimilatory sulfate-and sulfur-reducing bacteria”, Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 1, pp. 663-679.

114. Widdel F, Hansen TA (1991), “The dissimilatory sulphate and sulphur reducing bacteria”, in The prokaryotes, pp. 583-624.

115. Younger PL, Banwart SA, Hedin RS (2002b), Mine water: Hydrology, pollution, remediation, Dordrecht; Boston, Kluwer Academic Publishers. 16, pp. 442.

116. Zeikus JG, Dawson MA, Thompson TE, Lugvorsen K, Hatchikian EC (1983), “Microbial ecology of volcanic sulphidogenesis: Isolation and characterization of Thermodesulfobacteria commune gen. Nov. And sp. Nov. J. Gen. Microbiol., 129, pp. 1159-1169.

117. Zhou J, Bruns MA, Tiedje JM (1996), “DNA recovery from soils of diverse composition”, Appl. Environ. Microbiol., 62, pp. 316-322.

 

 

 

 

Keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi 2012,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,phan lap vi khuan khu sulphate srb de ung dung trong xu ly nuoc thai axit tu hoat dong khai thac khoang san,hv nguyen thi hai,ts dinh thuy hang,cao hoc,sy,khtn,dhqghn,hd,vk,xl

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 phân lập vi khuẩn khử sulphate (srb) để ứng dụng trong xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản DHKHTN nguyenthihai 81trang Download file phân lập vi khuẩn khử sulphate (srb) để ứng dụng trong xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản 924
Tài liệu cùng nội dung
 • nghiên cứu đặc điểm sinh học và tính kháng kháng sinh của neisseria meningitidis tại các ổ dịch lưu hành trong quân đội

 • nâng cao khả năng sinh tổng hợp và tinh sạch hoạt chất acarbose từ chủng actinoplanes sp. kctc 9161

 • nghiên cứu ứng dụng chiếu xạ nhằm tạo ra các dòng cà chua đột biến cho năng suất cao từ nguồn vật liệu của cuba

 • ứng dụng bộ kít nhuộm hóa học tế bào để phân loại bệnh bạch cầu cấp theo tiêu chuẩn fab

 • nghiên cứu các điều kiện tách và xác định đồng thời chất kháng sinh metronidazole và các sulfamit bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (hplc) ghép nối detector uv – vis

 • nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosulfonat từ nước thải công nghiệp giấy ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật

 • nghiên cứu khả năng ức chế quá trình sinh khí amoni và hydrosunfua bằng một số khoáng chất tự nhiên

 • sử dụng chế phẩm sinh học lên men sản xuất tiêu trắng

 • nghiên cứu hấp phụ thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải ngành dệt nhuộm bằng chitosan khâu mạch bức xạ có nguồn gốc từ vỏ tôm

 • một số đặc tính của các chủng acinetobacter baumannii gây nhiễm khuẩn bệnh viện mang gen ndm-1 kháng carbapenem

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  phân lập vi khuẩn khử sulphate (srb) để ứng dụng trong xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản

  phân lập vi khuẩn khử sulphate (srb) để ứng dụng trong xử lý nước thải axit từ hoạt động khai thác khoáng sản

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 532
  Hôm nay:9869
  Hôm qua: 63627
  Trong tháng 1068861
  Tháng trước1685751
  Số lượt truy cập: 111915673