Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng

Ngày đăng: 23/11/2016 Lượt xem: 107 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng. Đề tài đã nghiên cứu các nội dung sau: Tổng hợp một số aurone với các nhóm thế khác nhau; Xác định cấu trúc phân tử các chất tổng hợp được bằng phương pháp phổ hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H NMR và 13C NMR) Kết hợp kĩ thuật phổ hai chiều (COSY, HSQC và HMBC) Và phổ MS; Khảo sát hoạt tính sinh học của các aurone đã tổng hợp được với 4 dòng tế bào ung thư là ung thư gan HePG2, ung thư phổi SK- LU-1, ung thư biểu mô KB, ung thư vú MCF7 và với tế bào thường NIHư T3....

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ AURONE VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG


HV PHẠM THỊ HẰNG - HDKH TS.NGUYỄN QUỐC VƯỢNG; PGSTS.NGUYỄN VĂN ĐẬU

 

 

 

 

Cùng với sự phát triển của xã hội loài người là sự phát sinh các bệnh nan y như ung thư, HIV, tiểu đường.. . Nền y học hiện đại của nhân loại đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn, và nó chỉ có thể được giải quyết triệt để khi các nhà khoa học tìm ra các loại thuốc mới có khả năng chữa trị những căn bệnh nguy hiểm trên. Vì vậy, trong những năm gần đây việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cao và ứng dụng chúng vào thực tế đang là một trong những hướng phát triển mạnh mẽ của hóa học hữu cơ hiện đại.

 

Các aurone, với khung (2-benzylidenebenzofuran-3 (2h) -one) Tạo thành một lớp chất của các hợp chất flavonoid, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành sắc tố màu sáng của hoa, rau quả trong tự nhiên. Mặc dù những nghiên cứu về hoạt tính sinh học của lớp chất này còn hạn chế nhưng những sản phẩm tự nhiên và những hợp chất tổng hợp tương tự của chúng đã được chứng minh là các hợp chất có triển vọng về hoạt tính sinh học cao với phổ rộng bao gồm: Hoạt tính chống ung thư, hoạt tính kháng khuẩn, chống oxi hóa, và chống bệnh tiểu đường.. .. . Các hợp chất aurone đã trở thành đối tượng cho các nhà khoa học nghiên cứu tổng hợp hay phân lập nhằm tìm kiếm các hợp chất có giá trị điều trị bệnh các bệnh hiểm nghèo hiệu quả.

 

Để góp phần vào việc tìm kiếm các hợp chất aurones có hoạt tính sinh học cao, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng”, mục tiêu của đề tài là tổng hợp một số aurone và đánh giá hoạt tính sinh học của chúng.

 

Nội dung nghiên cứu là:

 

+ Tổng hợp một số aurone với các nhóm thế khác nhau.

 

+ Xác định cấu trúc phân tử các chất tổng hợp được bằng phương pháp phổ hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H NMR và 13C NMR) Kết hợp kĩ thuật phổ hai chiều (COSY, HSQC và HMBC) Và phổ MS.

 

+ Khảo sát hoạt tính sinh học của các aurone đã tổng hợp được với 4 dòng tế bào ung thư là ung thư gan HePG2, ung thư phổi SK- LU-1, ung thư biểu mô KB, ung thư vú MCF7 và với tế bào thường NIHư T3.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN

1.1. CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID

1.1.1. Hợp chất flavonoid

1.1.2. Các hợp chất aurone

1.2. HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA AURONE

1.2.1. Aurone trong hóa học trị liệu ung thư

1.2.1.1. Aurone như là chất điều chỉnh sự kháng đa thuốc qua protein Pgp

1.2.1.2. Sự ức chế của Cyclin-Dependent Kinases (CDK)

1.2.1.3. Tương tác của các aurone với thụ thể adenosine

1.2.1.4. Aurone chống ung thư thông qua sự phân chia DNA

1.2.1.5. Aurones ức chế hình thành mạch máu khối u

1.2.1.6. Aurones như những tác nhân chống oxi hóa

1.2.2. Aurones kháng kí sinh trùng

1.2.3. Aurone như là tác nhân kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm

1.2.4. Aurone như tác nhân chống virus

1.2.5. Aurone trong điều trị bệnh về da

1.2.6. Aurone trong điều trị bệnh tiểu đường

1.3. TỔNG HỢP AURONE

1.3.1. Cơ sở phương pháp tổng hợp aurone

1.3.1.1. Phản ứng Houben - Hoesch

1.3.1.2. Phản ứng theo Friedel - Crafts

1.3.1.3. Phản ứng ngưng tụ Claisen - Schmidt

1.3.2. Tổng hợp aurone từ benzofuranone

1.3.2.1. Tổng hợp tiền chất benzofuranone

1.3.2.2. Các phương pháp tổng hợp aurone từ benzofuranone

1.3.3. Tổng hợp aurone từ chalcone

1.3.3.1. Tổng hợp tiền chất chalcone

1.3.3.2. Các phương pháp tổng hợp aurone từ chalcone

CHƯƠNG 2- VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1.1. Phương pháp phân lập các hợp chất

2.1.2. Phương pháp tổng hợp và tinh chế sản phẩm

2.1.3. Phương pháp xác định cấu trúc hóa học

2.1.4. Khảo sát hoạt tính độc tế bào của các chất tổng hợp được

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM

3.1. TỔNG HỢP MỘT SỐ AURONE

3.1.1. Tổng hợp chất trung gian chìa khóa 4,6-dihyroxybenzofuran-3 (2H) -one (5b)

3.1.2. Tổng hợp các hydroxyaurone (Z) [(3,4-dihydroxyphenyl) Methylene] -4,6-dihydroxybenzofuran-3 (2H) -one (56) Và (Z) [(4-hydroxyphenyl) Methylene] -4,6-dihydroxybenzofuran-3 (2H) -one (76)

3.1.3. Tổng hợp các methoxyaurone (Z) [(3,4-dimethoxyphenyl) Methylene] -4,6-dimethoxy-benzofuran-3 (2H) -one (55) Và (Z) [(4-methoxyphenyl) Methylene] -4,6-dimethoxybenzofuran-3 (2H) -one (77)

3.1.4. Tổng hợp các aurone có nhóm thế OMe ở vòng A và nhóm thế hydroxyl ở vòng B

3.1.5. Tổng hợp các aurone có nhóm thế nhóm thế hydroxyl ở vòng A và nhóm thế OMe ở vòng B (chất 78, chất 79)

3.2. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ĐỘC TẾ BÀO CỦA NHỮNG AURONE ĐÃ TỔNG HỢP ĐƯỢC

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÁC AURONE

4.1.1. Điều chế chất trung gian chìa khóa benzofuranone

4.1.2. Phản ứng methyl hóa tổng hợp methoxybenzofuranone (18)

4.1.3. Phản ứng ngưng tụ benzofuranone với các benzaldehyde

4.2. KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH ĐỘC TẾ BÀO

KẾT LUẬN

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1 Ái lực liên kết với NBD2 của Pgp của dẫn xuất aurone

Bảng 2 Sự ức chế Cyclin-dependent kinases CDK1, CDK2 và CDK4 bởi aurone mimic và flavopiridol

Bảng 3 Ái lực của các aurone trong liên kết với thụ thể adenosine (Ki, àM)

Bảng 4 Sự phân cắt DNA và độc tế bào của các hợp chất

Bảng 5 Khả năng ức chế thình thành mạch của một số dẫn xuất aurone

Bảng 6 Khả năng ức chế virus cúm của một số aurone

Bảng 7 Khả năng ức chế virus viêm gan C của các aurone

Bảng 8 Kết quả thử hoạt tính

 

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1 Khung cơ bản của flavonoid

Hình 2 Cấu trúc chung của chalcone

Hình 3 Cấu trúc chung của flavonoid

Hình 4 Khung của Aurone

Hình 5 Công thức chung của các phân nhóm trong lớp major flavonoid

Hình 6 Công thức chung của các phân nhóm trong lớp isoflavonoid

Hình 7 Công thức chung của các phân nhóm trong lớp neoflavonoid

Hình 8 Công thức chung của các phân nhóm trong lớp minor flavonoid

Hình 9 Hai đồng phân cấu hình (Z), (E) Của aurone

Hình 10 Cấu trúc của các hydroxy aurones

Hình 11 Ái lực liên kết của các flavonoid với P-glycoprotein (Pgp)

Hình 12 Hoạt tính sàng lọc gốc tự do DPPH của các aurone và acid ascorbis

Hình 13 Một số aurone và auronol hoạt động ức chế kí sinh trùng

Hình 14 Các aurone có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm

Hình 15 Các aurone và auronol có khả năng chống viêm

Hình 16 Sơ đồ chung tổng hợp aurone

Hình 17 Sơ đồ tổng hợp benzofuran-3 (2H) -one theo Houben - Hoesch

Hình 18 Sơ đồ tổng hợp benzofuran-3 (2H) -one theo Friedel - Crafts

Hình 19 Sơ đồ tổng hợp chalcone theo phương pháp Claisen - Schmidt

Hình 20 Sơ đồ tổng hợp 5b theo Min Zhang

Hình 21 Sơ đồ tổng hợp các hợp chất 17a và 17b

Hình 22 Sơ đồ tổng hợp các hợp chất 18,19,20 là sản phẩm O- alkyl hóa 5b

Hình 23 Sơ đồ tổng hợp hợp chất 23 theo Hamid Nadri

Hình 24 Sơ đồ tổng hợp hợp chất 28 theo Walter M. B

Hình 25 Sơ đồ tổng hợp hợp chất 31 và

Hình 26 Các con đường tổng hợp aurone qua ngưng tụ giữa benzofuranone và benzaldehyde

Hình 27 Sơ đồ tổng hợp một số hydroxyaurone theo Sabrina Okombi

Hình 28 Sơ đồ tổng hợp 6,7-dihydroxyaurone theo S. Venkateswarlu

Hình 29 Sơ đồ tổng hợp dẫn xuất dimethoxyaurone theo C. Beney

Hình 30 Sơ đồ tổng hợp dẫn xuất trimethoxyaurone theo Nicholas J. Lawrence

Hình 31 Sơ đồ tổng hợp aureusidin theo David Bolek

Hình 32 Sơ đồ tổng hợp aureusidin theo Zhao X

Hình 33 Sơ đồ tổng hợp aureusidin theo Jun Nishida

Hình 34 Sơ đồ tổng hợp các dẫn xuất aurone theo Hai Chen

Hình 35 Sơ đồ tổng hợp các dẫn xuất aurone theo Suresh Kumar

Hình 36 Cơ chế tổng hợp chalcone theo phương pháp thông thường

Hình 37 Dạng anion delocalized của hợp phần benzaldehyde

Hình 38 Sơ đồ tổng hợp dẫn xuất chalcone thế 4-hydroxy theo M. R. Jayapal

Hình 39 Sơ đồ tổng hợp chalcone 71 theo Xiaoming Zeng

Hình 40 Sơ đồ tổng hợp aureusidin theo Anastasia Detsi

Hình 41 Sơ đồ tổng hợp aurone từ chalcone sử dụng TTN/ MeOH

Hình 42 Sơ đồ tổng hợp aurone theo Gopal Bose

Hình 43: Sơ đồ tổng hợp các aurone có các nhóm thế khác nhau

Hình 44 Sơ đồ tổng hợp chất trung gian 5b

Hình 45 Sơ đồ cơ chế hình thành muối

Hình 46 Sơ đồ phản ứng thủy phân muối 3 và đóng vòng benzofuranone

Hình 47 Cơ chế phản ứng ngưng tụ tạo aurone với xúc tác base

Hình 48 Cơ chế phản ứng ngưng tụ tạo aurone với xúc tác acid

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN

ABCG2 ATP binding cassette sub-family G member

Ac Nhóm acetyl

AIDS Acquired immunodeficiency syndrome

ATP Adenosin triphosphat

Bn Nhóm benzyln-Bu Nhóm n-butylt-Bu Nhóm tert-butyl

CC Column chromatography (Sắc ký cột)

CDK Cyclin-dependent kinases

CL Cutaneous leishmaniasis

COSY Correlated Spectroscopym-CPBA m-Chloroperbenzoic acid

DCM Diclometan

DEPT Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer (phổ DEPT)

DME Dimethoxyethane

DMF N, N-Dimethylformamit

DNA Deoxyribonucleic acid

DPPH 1,1-diphenylpicryl-hydrazyl

EC50 Effective concentration 50% (nồng độ có hiệu quả 50%)

ESI-MS Electrospray Ionization Mass Spectrometry (Phổ khối lượng phun mù điện tử)

Et Nhóm ethyl

FDA Food and Drug Administration (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ)

HCV Hepatitis C virus (virus viêm gan C)

Hep G2 Human hepatocellular carcinoma cell line (dòng tế bào ung thư gan)

HIV Human immunodeficiency virus

HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation

HPLC High Performance Liquid Chromatography

HSQC Heteronuclear Single Quantum Coherence

IC50 Imhibitory Concentration 50% (nồng độ ức chế 50%)

IR Infrared spectroscopy (phổ hồng ngoại)

K562 Chronic myelogenous leukemic cell line (dòng tế bào ung thư máu cấp)

KB Human epidemoid carcinoma cell line (dòng tế bào ung thư biểu mô)

LDA Lithium diisopropylamide

LPS Lipopolysaccharide

LU Lung carcinoma cell lines (dòng tế bào ung thư phổi)

MCF-7 Human breast adenocarcinoma cell line (dòng tế bào ung thư vú)

MDR Multiple drug resistance

Me Nhóm methyl

MEM methoxyethoxymethyl

MIC Minimal inhibitory concentration (nồng độ ức chế tối thiểu)

MOMCl Methylchloromethyl ether

NBD2 Nucleotide binding domain

NMR Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân)

Pgp P-glycoprotein

PGE2 Prostaglandin E

Ph Nhóm phenyl

PPA Polyphosphoric axit

PTT Tribromide trimethylphenylammonium

RNA Ribonucleic acid

TBAF Tetra n-butylammonium fluoride

TBATB n-tetrabutylammonium tribromide

TBDMS tert-butyldimethylsilyl

TLC Thin layer chromatography (Sắc ký lớp mỏng)

THF Tetrahydrofuran

TMS Trimethylsilan

TTN Thallium (III) Nitrate

VL Visceral leishmaniasis

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Fraser F. Fleming, Lihua Yao, P. C. Ravikumar, Lee Funk, and Brian C. Shook, “Nitrile-Containing Pharmaceuticals: Efficacious Roles of the Nitrile Pharmacophore”, J. Med. Chem., 2010,53,7902–7917.

2. Jianbo Xiao, Tingting Chen, Hui Cao, “Flavonoid glycosylation and biological benefits”, Biotechnology Advances, 2014.

3. Attaur Rahman, Muhammad Iqbal Choudhary, Safdar Hayat, Abdul Majeed Khan, and Aftab Ahmed, “Two New Aurones from Marine Brown Alga Spatoglossum variabile”, Chem. Pharm. Bull., 2001,49 (1) 105-107.

4. Qyvind M. Andersen and Kenneth R. Markhan, “Flavonoids, chemistry, biochemistry and application”, CRC Press, 2006.

5. Bruce A. Bohn, “Introduction to flavonoids”, Chemistry and biochemistry of organic natural products, CRC Press, 1999.

6. Tsukasa lwashina, “The Structure and Distribution of the Flavonoids in plants”, Journal of Plant Research, 2000,113,287-299.

7. Jingjun Tan, “Dietary Isoflavones: Aglycones and Glycosides, Chapter 1. General Introduction”, School of Food Science and Nutrition, 2011,1-24.

8. Pedro F. Pinheiro and Gonçalo C. Justino, “Structural Analysis of Flavonoids and Related Compounds – A Review of Spectroscopic Applications”, Phytochemicals, 2012, p. 33-56 (538 pages).

9. Filippos Ververidis, Emmanouil Trantas, Carl Douglas, Guenter Vollmer, Georg Kretzschmar, and Nickolas Panopoulos, “Biotechnology of flavonoids and other phenylpropanoid-derived natural products. Part I: Chemical diversity, impacts on plant biology and human health”, Biotechnology Jounal, 2007,2,1214–1234.

10. Pier-Giorgio Pietta, “Flavonoids as Antioxidants”, Journal Natural Products, 2000,63,1035-1042.

11. Kelly E. Heim, Anthony R. Tagliaferro, Dennis J. Bobilya, “Flavonoid antioxidants: Chemistry, metabolism and structure-activity relationships”, Journal of Nutritional Biochemistry, 2002,13,572-584.

12. Alan Crozier, Indu B. Jaganath and Michael N. Clifford, “Plant Secondary Metabolites, Chapter 1 Phenols, Polyphenols and Tannins: An Overview”, Blackwell, 2006,1-24.

13. Jin-Yi Han, Jin-Tae Hong, Sang-Yoon Nam, Ki-Wan Oh, “Flavonoids and their free radical reactions”, Journal of Biomedical Research, 2009,10 (2), 45-52.

14. Shashank Kumar and Abhay K. Pandey, “Chemistry and Biological Activities of Flavonoids: An Overview”, The Scientific World Journal, 2013, Article ID 162750,16 pages.

15. J. B. Harborne and C. A. Williams, “Anthocyanins and Other Flavonoids”, Natural Product Reports, 1995,12,639-657.

16. J. B. Harborne and C. A. Williams, “Anthocyanins and Other Flavonoids”, Natural Product Reports, 1998,15,631-652.

17. J. B. Harborne and C. A. Williams, “Anthocyanins and Other Flavonoids”, Natural Product Reports, 2001,18,310-333.

18. Christine A. Williams and Renée J. Grayer, “Anthocyanins and other flavonoids”, Natural Product Reports, 2004,21,539-573.

19. Nigel C. Veitch and Rene´e J. Grayer, “Flavonoids and their glycosides, including anthocyanins”, Natural Product Reports, 2008,25,555–611.

20. Nigel C. Veitch and Rene´e J. Grayer, “Flavonoids and their glycosides, including anthocyanins”, Natural Product Reports, 2011,28,1626–1695.

21. Amélia P. Rauter, Rui G. Lopes and Alice Martins, “CƯGlycosylflavonoids: Identification, Bioactivity and Synthesis”, Natural Product Communications, 2007,2 (11), 1175-1196.

22. Ahcène Boumendjel, Frédéric Bois, Anne-Marie Mariotte, Gwenaởlle Conseil, and Attilio Di Petro, “Synthesis and Biological Activity of 4-Alkoxy Chalcones: Potential Hydrophobic Modulators of P-Glycoprotein-Mediated Multidrug Resistance”, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 1999,7,2691-2695.

23. Ahcène Boumendjel, Frédéric Bois, Chantal Beney, Anne-Marie Mariotte, a Gwenaởlle Conseil and Attilio Di Pietro, “B-ring Substituted 5,7-Dihydroxyflavonols with High-Affinity Binding to P-Glycoprotein Responsible for Cell Multidrug Resistance”, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2001,11,75-77.

24. Ahcène Boumendjel, Attilio Di Pietro, Charles Dumontet, Denis Barron, “Recent advances in the discovery of flavonoids and analogs with high-affinity binding to P-glycoprotein responsible for cancer cell multidrug resistance”, Medicinal Research Reviews, 2002,22,512–529.

25. Ahcène Boumendjel, “Aurones: A subclass of flavones with promising biological potential, Curr Med Chem, 2003,10,2621-30.

26. Ahcène Boumendjel, Mohamed Hadjeri, Magali Barbier, Xavier Ronot, Anne-Marie Mariotte and Jean Boutonnat, “Modulation of P-Glycoprotein-Mediated Multidrug Resistance by Flavonoid Derivatives and Analogues”, J. Med. Chem., 2003,46,2125-213.

27. Radka Václavíková, Ahcene Boumendjel, Marie Ehrlichová, Jan Ková and Ivan Gut, “Modulation of paclitaxel transport by flavonoid derivatives in human breast cancer cells. Is there a correlation between binding affinity to NBD of P-gp and modulation of transport?”, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2006,14 (13), 4519–4525.

28. Gilles Comte, Jean-Baptiste Daskiewicz, Christine Bayet, Gwenae¨lle Conseil, Armelle Viornery-Vanier, Charles Dumontet, Attilio Di Pietro, and Denis Barron, “CƯIsoprenylation of Flavonoids Enhances Binding Affinity toward P-Glycoprotein and Modulation of Cancer Cell Chemoresistance”, J. Med. Chem., 2001,44,763-768.

29. Frédéric Bois, Chantal Beney, Ahcène Boumendjel, Anne-Marie Mariotte, Gwenaởlle Conseil, and Attilio Di Pietro, “Halogenated Chalcones with High-affinity Binding to P-Glycoprotein: Potential Modulators of Multidrug Resistance”, J. Med. Chem., 1998,41,4161-4164

30. Ahcène Boumendjel, Chantal Beney, Nabajyoti Deka, Anne-Marie Mariotte, Martin Ata Lawson, Doriane Trompier, Hélène Baubichoncortay, and Attilio Di Pietro, “4-Hydroxy-6-methoxyaurones with High-Affinity Binding to Cytosolic Domain of P-Glycoprotein”, Chem. Pharm. Bull., 2002,50 (6), 854—856.

31. Sridhar Mani, Chenguang Wang, Kongming Wu, Richard Francis and Richard Pestell, “Cyclin-dependent kinase inhibitors: Novel anticancer agents”, Exp. Opin. Invest. Drugs, 2000,9 (8), 1849-1870.

32. Marcos Malumbres and Mariano Barbacid, “Cell cycle, CDKs and cancer: A changing paradigm”, Nature Reviews Cancer, 2009,9,153-166.

33. Romain Haudecoeur, “Pharmacochimie des aurones pour la modulation d′enzymes”, Thèse cotutelle internationale, Université de Genève, 2011,293 papes.

34. Joseph Schoepfer, Heinz Fretz, Bhabatosh Chaudhuri, Lionel Muller, Egge Seeber, Laurent Meijer, Olivier Lozach, Eric Vangrevelinghe, and Pascal Furet, “Structure-Based Design and Synthesis of 2-Benzylidene-benzofuran-3-ones as Flavopiridol Mimics”, J. Med. Chem., 2002,45,1741-1747.

35. Kenneth A. Jacobson and Zhan-Guo Gao, “Adenosine receptors as therapeutic targets”, Nature reviews, 2006,5,247-264.

36. Kenneth A. Jacobson, Stefano Moro, John A. Manthey, Patrick L. West and Xiao-duo Ji, “Interaction of flavones and other phytochemiscals with adenosine receptors”, Adv Exp Med Biol., 2002,505,163–171.

37. Li Huang, Monroe E. Wall, Mansukh C. Wani, Hernán Navarro, Thawatchai Santisuk, Vichai Reutrakul, Eun-Kyoung Seo, Norman R. Farnsworth, and A. Douglas Kinghorn, “New Compounds with DNA Strand-Scission Activity from the Combined Leaf and Stem of Uvaria hamiltonii”, J. Nat. Prod., 1998,61,446-450.

38. A. Douglas Kinghorn, Norman R. Farnsworth, D. Doel Soejarto Geoffrey A. Cordell1, John M. Pezzuto1, George O. Udeani, Mansukh C. Wani, Monroe E. Wall, Hernán A. Navarro, Rob A. Kramer, Ana T. Menendez, Craig R. Fairchild, Kate E. Lane, Salvatore Forenza, Dolotrai M. Vyas, Kin S. Lam and Yue-Zhong Shu, “Novel strategies for the discovery of plantderived anticancer agents”, Pure Appl. Chem., 1999,71,1611-1618.

39. Robert S. Kerbel, “Tumor angiogenesis: Past, present and near future”, Carcinogenesis, 2000,21 (3), 505-515.

40. Cheng H, Zhang L, Liu Y, Chen S, Cheng H, Lu X, Zheng Z, Zhou GC, “Design, synthesis and discovery of 5-hydroxyaurone derivatives as growth inhibitors against HUVEC and some cancer cell lines”. European Journal of Medicinal Chemistry, 2010,45,5950-5957.

41. Douglas Hanahan and Judah Folkman, “Patterns and Emerging Mechanisms of the Angiogenic Switch during Tumorigenesis”, Cell, 1996,86,353–364.

42. Judah Folkman, “Angiogenesis”, Annu. Rev. Med., 2006,57,1–18.

43. T. Browder, C. E. Butterfield, B. M. Kräling, B. Shi, B. Marshall, M. S. O′Reilly, J. Folkman, “Antiangiogenic Scheduling of Chemotherapy Improves Efficacy against Experimental Drug-resistant Cancer”, Cancer Res.. 2000,60,1878-1886.

44. Judah Folkman, “Angiogenesis: An organizing principle for drug discovery?”, Nat. Rev. Drug Discov., 2007,6,273-286.

45. Martin E. Eichhorn, Sebastian Strieth, Marc Dellian, “Anti-vascular tumor therapy: Recent advances, pitfalls and clinical perspectives”, Drug Resistance Updates, 2004,7,125–138.

46. Hong-May Sim, Chong-Yew Lee, Pui Lai Rachel Ee, Mei-Lin Go, “Dimethoxyaurones: Potent inhibitors of ABCG2 (breast cancer resistance protein)”, European journal of pharmaceutical sciences, 2008,35,293-306.

47. Hong May Sim, Ker Yun Loh, Wee Kiang Yeo, Chong Yew Lee, and Mei Lin Go, “Aurones as Modulators of ABCG2 and ABCB1: Synthesis, and Structure–Activity Relationships”, Chem. Med. Chem., 2011,6,713 – 724

48. Hans E. Westenburg, Kon-Joo Lee, Sang Kook Lee, Harry H. S. Fong, Richard B. Van Breemen, John M. Pezzuto, and A. Douglas Kinghorn, “Activity-Guided Isolation of Antioxidative Constituents of Cotinus coggygria”, J. Nat. Prod., 2000,63,1696-1698.

49. Anastasia Detsi, Maya Majdalani, Christos A. Kontogiorgis, Dimitra Hadjipavlou-Litina, Panagiotis Kefalas, “Natural and synthetic 2′-hydroxy-chalcones and aurones: Synthesis, characterization and evaluation of the antioxidant and soybean lipoxygenase inhibitory activity”, Bioorg. Med. Chem., 2009,17,8073–8085.

50. Somepalli Venkteswarlu, Gopala K. Panchagnula & Gottumukkala V. Subbaraju, “Synthesis and Antioxidative Activity of 3′,4′,6,7-Tetrahydroxyaurone, a Metabolite of Bidens frondosa”, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2004,68 (10), 2183-2185.

51. Oliver Kayser and Albrecht F. Kiderlen, “Leishmanicidal Activity of Aurones”, Tokai J Exp Clin Med., 1999,23 (6), 423-426.

52. Oliver Kaysera, Ming Chenb, Arsalan Kharazmib and Albrecht F. Kiderlen, “Aurones Interfere with Leishmania major Mitochondrial Fumarate Reductase”, Z. Naturforsch., 2002,57c, 717-720.

53. Oliver Kayser, Albrecht F. Kiderlen, Folkens U. And Kolodziej H. “In vitro leishmanicidal activity of aurones”, Planta Med., 1999,65,316-319.

54. Oliver Kayser, Albrecht F. Kiderlen, Brun R., “In vitro activity of aurones against Plasmodium falciparum strains K1 and NF54”, Planta Med., 2001,67 (8), 718-721.

55. Oliver Kayser, Albrecht F. Kiderlen, S. L. Croft, “Natural products as antiparasitic drugs”, Parasitol Res, 2003,90, S55–S62.

56. Florence Souard, Sabrina Okombi, Chantal Beney, Séverine Chevalley, Alexis Valentin, Ahcène Boumendjel, “1-Azaaurones derived from the naturally ccurring aurones as potential antimalarial drugs”, Bioorg. Med. Chem., 2010,18,5724–5731.

57. Patent Evaluation, “Antifungal-antimicrobial aurone derivatives”, Exp. Opin. Ther. Patents, 1998,8 (2), 191-193.

58. Babasaheb P. Bandgar, Sachin A. Patil, Balaji L. Korbad, Satish C. Biradar, Shivraj N. Nile, Chandrahasya N. Khobragade, “Synthesis and biological evaluation of a novel series of 2,2-bisaminom ethylated aurone analogu es as anti-inflammatory and antimicrobial agents”, European Journal of Medicinal Chemistry, 2010,45,3223-3227.

59. Seo Young Shin, Min Cheol Shin, Ji-Sun Shin, Kyung-Tae Lee, Yong Sup Lee, “Synthesis of aurones and their inhibitory effects on nitric oxide and PGE2 productions in LPS-induced RAW 264.7 cells”, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2011,21,4520–4523

60. Chwan-Fwu Lin, Yi-Ju Chen, Yu-Ling Huang, Wen-Fei Chiou, Jen-Hwey Chiu and Chien-Chih Chen, “A new auronol from Cudrania cochinchinensis”, Journal of Asian Natural Products Research, 2012,14 (7), 704–707.

61. Ai-Lin Liu, Hai-Di Wang, Simon MingYuen Lee, Yi-Tao Wang, Guan-Hua Du, “Structure–activity relationship of flavonoids as influenza virus neuraminidase inhibitors and their in vitro anti-viral activities”, Bioorg. Med. Chem., 2008,16,7141–7147.

62. Romain Haudecoeur, Abdelhakim Ahmed-Belkacem, Wei Yi, Antoine Fortune, Rozenn Brillet, Catherine Belle, Edwige Nicolle, Coralie Pallier, Jean-Michel Pawlotsky, and Ahcene Boumendjel, “Discovery of Naturally Occur ring Aurones That Are Potent Allosteric Inhibitors of Hepatitis C Virus RNA-Depe ndent RNA Polymerase”, J. Med. Chem., 2011,54,5395–5402.

63. Carole Dubois, Romain Haudecoeur, Maylis Orio, Catherine Belle, Constance Bochot, Ahcène Boumendjel, Renaud Hardré, Hélène Jamet, Marius Réglier, “Versatile effects of aurone structure on mushroom tyrosinase activity”, Chem. Bio. Chem., 2012,13,559 – 565.

64. Sabrina Okombi, Delphine Rival, Se´bastien Bonnet, Anne-Marie Mariotte, Eric Perrier, and Ahcène Boumendjel, “Discovery of Benzylidenebenzofuran-3 (2H) -one (Aurones) As Inhibitors of Tyrosinase Derived from Human Melanocytes”, J. Med. Chem., 2006,49,329-333.

65. Barbara MLinar, Janja Marc, Andrej Janež, Marija Pfeifer, “Molecular mechanisms of insulin resistance and associated diseases”, Clinica Chimica Acta, 2007,375,20 – 35.

66. Cristina Coman, Olivia Dumitriţa Rugină, Carmen Socaciu, “Plants and Natural Compounds with Antidiabetic Action”, Not Bot Horti Agrobo, 2012,40 (1), 314-325.

67. Mi-Young Song, Gil-Saeng Jeong, Kang-Beom Kwon, Sun-O Ka, Hyun-Young Jang, Jin-Woo Park, Youn-Chul Kim, and Byung-Hyun Park, “Sulfuretin protects against cytokine-induced β-cell damage and prevents streptozotocin-induced diabetes”, Exp Mol Med., 2010,42 (9), 628–638.

68. L. K. Dung, T. T. Thuy, T. V. Sung, P. T. Ninh, “Phenol glycosides from Vietnamese Artocarpus tonkinensis”, Tạp chí dược liệu, 2004,9 (1), 2-6.

69. Harkat H, Blanc A, Weibel JM, Pale P., “Versatile and expeditious synthesis of aurones via AUI-catalyzed cyclization”, Journal of Organic Chemistry, 2008,73,1620-1623.

70. Jong TT, Leu SJ. “Intramolecular cyclisation catalysed by silver (I) Ion; A convenient synthesis of aurones”. Journal of the Chemical Society, 1990,1,423-424.

71. Changqing Liu, Zhannan Zhang, Jitan Zhang, Xing Liu, and Meihua Xie, “Regioselective Synthesis of Aurone Derivatives via PBu3-Catalyzed Cyclization of 2-Alkynoylphenols”, Chin. J. Chem., 2014,32,1233-1237.

72. Zhong-Wei An, Catellani M, Chiusoli GP. “Palladium-catalyzed synthesis of aurone from salicyloyl chloride and phenylacetylene”, Journal of Organometallic Chemistry, 1990,397,371-373.

73. G. A. Kraus, V. Gupta., “Divergent approach to flavones and aurones via dihaloacrylic acids. Unexpected dependence on the halogen atom”, Org. Lett. 2010,12,5278-5280.

74. Nishida J, Kawataba J., “DPPH radical scavenging reaction of hydroxy-and methoxychalcones”, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2006,70,193-202.

75. Chong-Yew Lee, Eng-Hui Chew, Mei-Lin Go, “Functionalized aurones as inducers of NAD (P) H: Quinone oxidoreductase 1 that activate AhR/XRE and Nrf2/ARE signaling pathways: Synthesis, evaluation and SAR”, European Journal of Medicinal Chemistry, 2010,45,2957-2971.

76. Ahmed Mustafa, “The Chemistry of heterocyclic compounds. Chapter V. Benzofuranone”, John Wiley & Sons. Inc., 1974,210-296.

77. Laszlo Kurti, Barbara Czako, “Strategic Applications of Named Reactions in Organic Synthesis: Background and Detailed Mechanisms”, Academic Press, 2005,758 papes.

78. Eric Perrier, Okombi Sabrina, Rival Delphine, Ahcène Boumendjel, Mariotte Anne-Marie, “A method of cosmetic depigmentation care by applying at least one aurone”, European Patent Application, EP 1 709 964 A2,2006.

79. Zerong Wang, “Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents. 334, Houben-Hoesch Reaction”, John Wiley & Sons. Inc., 2010,1496-1500.

80. Jie Jack Li, “Name Reactions: A Collection of Detailed Mechanisms and Synthetic Appilication, Fifth Edition”, Springer International Publishing Switzerland, 2014,325-326.

81. C. Brehm, P. J. Zimmermann, S. Zemolka, A. Palmer, W. Buhr, S. Postius, W. A. Simon, M. Herrmann, “Pharmaceutically active dihydrobenzofurane-substituted benzimidazole derivatives”, PCT Int. Appl. WO 2008/084067,2008.

82. Bradford P. Mundy, Michael G. Ellerd, Frank G. Favaloro, “Name reactions and reagents in organic synthesis”, A John Wiley & Sons, Inc., 2005.

83. Alka N Choudhary, Vijay Juyal, “Synthesis of chalcone and their derivetives as antimicrobial agents”, Int J Pharm Pharm Sci, 2011,3 (3), 125-128.

84. Sabrina Okombi, “Recherche et etude de molécules à activité antityrosinase et leur utilisation comme agents d´epigmentants en dermo cosmétique”. Organic chemistry. Thèse de Doctorat, Université Joseph Fourier-Grenoble, 2005.

85. Beney C, Mariotte AM and Boumendjel A, “An efficient synthesis of 4,6-dimethoxyaurones”, Heterocycles, 2001,55,967–972.

86. Min Zhang, Xiao-Hua Xu, Yan Cui, Long-Guan Xiea and Chui-Hua Kong, " Synthesis and herbicidal potential of substituted a urones”, Pest Manag Sci, 2012,68 (11), 1512-22.

87. G. Büchi, M. Weinreb, “Total syntheses of aflatoxins M1 and G1 and an improved synthesis of aflatoxin B1”, J. Am. Chem. Soc. 1971,93,746-752.

88. Bolek D, Gütschow M. “Preparation of 4,6,3′,4′-tetrasubstituted aurones via aluminium oxide-catalyzed condensation”, Journal of Heterocyclic Chemistry, 2005,42,1399-1403. Nadri H, Pirali-Hamedani M, Moradi A, Sakhteman A, Vahidi A, Sheibani V, Asadipour A, Hosseinzade

89. N, Abdollahi M, Shafiee A, Foroumadi A., “5,6-Dimethoxybenzofuran-3-one derivatives: A novel series of dual Acetylcholinesterase/Butyrylcholinesterase inhibitors bearing benzyl pyridinium moiety”, Journal of Pharmaceutical Sciences, 2013,21 (1)

90. Chuang Chuang Li, Zhi Xiang Xie, Yan Dong Zhang, Jia Hua Chen, and Zhen Yang, “Total synthesis of wedelolactone”. J. Org Chem, 2003,68,8500–8504.

91. Walter M. Bryant 111, George F. Huhn, “A Practical Preparation of 7-Methoxy-3 (2H) -benzofuranone”, Synthetic communications, 1995,25 (6), 915-920.

92. Varma RS, Varma M., “Alumina-mediated condensation. A simple synthesis of aurones”, Tetrahedron Letters, 1992,33,5937-5940.

93. Venkateswarlu S, Panchagnula GK, Subbaraju GV., “Synthesis and antioxidative activity of 3′,4′,6,7-tetrahydroxyaurone, a metabolite of Bidens frondasa”, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 2004,68,2183-2185.

94. Morimoto M, Fukumoto H, Nozoe T, Hagiwara A, Komai K., “Synthesis and insect antifeedant activity of aurones against Spodoptera litura larvae”, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2007,55,700-705.

95. Manjulatha, K. ; Srinivas, S. ; Mulakayala, N. ; Rambabu, D. ; Prabhakar, M. ; Arunasree, K. M. ; Alvala, M. ; Rao, M. V. B. ; Pal, M., “Ethylenediamine diacetate (EDDA) Mediated synthesis of aurones under ultrasound: Their evaluation as inhibitors of SIRT1”, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2012,22,6160–6165.

96. T. A. Geissman, J. B. Harborne, “Anthochlor pigments. X. Aureusin and cernuoside”. J. Am. Chem. Soc., 1955,77,4622-4624.

97. Didier Villemin, Benoit Martin and Nathalie Bar, “Application of Microwave in Organic Synthesis. Dry Synthesis of 2-Arylmethylene-3 (2) -naphthofuranones”, Molecules, 1998,3,88–93.

98. Wen-Sen Li, Zhenrong Guo, John Thornton, Kishta Katipally, Richard Polniaszek, John Thottathil, Truc Vu and Michael Wong, “Synthesis of substituted 2,3-dihydrobenzofuran in a process involving a facile acyl migration”, Tetrahedron Letters, 2002,43,1923–1925.

99. Andre´ Fougerousse, Emmanuel Gonzalez, and Raymond Brouillard, “A Convenient Method for Synthesizing 2-Aryl-3-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyrans or Flavonols”, J. Org. Chem., 2000,65,583-586.

100. Michael G. Thomas, Chris Lawson, Nigel M. Allanson, Bruce W. Leslie, Joanna R. BottomLey, Andrew McBride and Oyinkan A. Olusanya, “A Series of 2 (Z) -2-Benzylidene-6,7-dihydroxybenzofuran-3 (2H) -ones as Inhibitors of Chorismate Synthase”, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2003,13,423–426.

101. Nicholas J. Lawrence, David Rennison, Alan T. McGown and John A. Hadfield, “The Total Synthesis of an Aurone Isolated from Uvaria hamiltonii: Aurones and Flavones as Anticancer Agents”, Bioorg. Med. Chem. Lett., 2003,13,3759–3763.

102. Zhao X, Liu J, Xie Z, Li Y., “A one-pot synthesis of aurones from substituted acetophenones and benzaldehydes: A concise synthesis of aureusidin”, Synthesis, 2012,44,2217–2224.

103. Hai Chen, Xiao-Dong Qi and Ping Qiu, “A novel synthesis of aurones: Their in vitro anticancer activity against breast cancer cell lines and effect on cell cycle, apoptosis and mitochondrial membrane potential”, Bangladesh J Pharmacol, 2014,9,501-510.

104. Suresh Kumar, “An improved one-pot and eco-friendly synthesis of aurones under solvent-free conditions”, Green Chemistry Letters and Reviews, 2014,7 (1), 95-99.

105. Fang Dong a, b, Cheng Jian, Fei Zhenghao, Gong Kai, Liu Zuliang, “Synthesis of chalcones via Claisen–Schmidt condensation reaction catalyzed by acyclic acidic ionic liquids”, Catalysis Communications, 2008,9,1924–1927

106. Hua Qian and Dabin Liu, “Synthesis of Chalcones via Claisen-Schmidt Reaction Catalyzed by Sulfonic Acid-Functional Ionic Liquids”, Ind. Eng. Chem. Res., 2011,50,1146–1149.

107. Suvitha Syam, Siddig Ibrahim Abdelwahab, Mohammed Ali Al-Mamary and Syam Mohan. “Synthesis of Chalcones with Anticancer Activities”, Molecules 2012,17,6179-6195.

108. Ezzat Rafiee, Farzaneh Rahimi, “A green approach to the synthesis of chalcones via Claisen-Schmidt condensation reaction using cesium salts of 12-tungstophosphoric acid as a reusable nanocatalyst”, Monatsh Chem, 2013,144,361–367.

109. M. R. Jayapal and N. Y. Sreedhar, “Synthesis and characterization of 4-hydroxybchalcone by aldol condensation using SOCl2/EtOH”, Int J Curr Pharm Res, 2010,2 (4), 60-62.

110. Yu Wei, Jinghua Tang, Xuefeng Cong and Xiaoming Zeng, “Practical Metal-free Synthesis of Chalcone Derivatives via a Tandem Cross-Dehydrogenative-Coupling/Elimination Reaction”, Greeen chemistry, 2013, S1-S51

111. K. J. Jarag, D. V. Pinjari, A. B. Pandit, G. S. Shankarling, “Synthesis of chalcone (3- (4-fluorophenyl) (4-methoxyphenyl) Prop en one): Advantage of sonochemical method over conventional method”, Ultrasonics Sonochemistry, 2011,18,617–623.

112. K. L. Ameta, Nitu S. Rathore and Biresh Kumar, “Synthesis of some novel chalcones and their facile one-pot conversion to 2-aminobenzene-1,3-dicarbonitriles using malononitrile”, Analele Universităţii din Bucureşti – Chimie (serie nouă), India, 2011,20 (1),15 – 24.

113. Haruo Sekizaki, “Synthesis of 2-benzylidene-3 (2H) -benzofuran ones (aurones) By oxidation of 2′-hydroxychalcones with mercury (II) Acetate”. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1988,61,1407-1409.

114. N. N. Agrawal, P. A. Soni., “A new process for the synthesis of aurones by using mercury (II) Acetate in pyridine and cupric bromide in dimethyl sulfoxide”, Indian J. Chem., 2006,45B, 1301-1303.

115. Clemens Zwergela, François Gaaschta, b, Sergio Valentea, Marc Diederichb, Denyse Bagrela and Gilbert Kirsch, “Aurones: Interesting Natural and Synthetic Compounds with Emerging Biological Potential”, Natural Product Communications, 2012,7 (3), 389-394.

116. Céu M. Sousa, Jérôme Berthet, Stephanie Delbaere, Paulo J. Coelho, “One pot synthesis of aryl s ubstituted aurones”, Dyes and Pigments., 2011,92,537-541.

117. Marina Roussaki, Sofia Costa Lima, Anna-Maria Kypreou, Panagiotis Kefalas, Anabela Cordeiro da Silva and Anastasia Detsi, “Aurones: A Promising Heterocyclic Scaffold for the Development of Potent Antileishmanial Agents”, International Journal of Medicinal Chemistry, 2012,1-8.

118. Lévai A, Tókés AL., “Synthesis of aurones by the oxidative rearrangement of 2′-hydroxychalcones with thallium (III) Nitrate”, Synthetic Communication, 1982,12,701-707.

119. K. Thakkar, M. Cushman., “A novel oxidative cyclization of 2′-hydroxychalcones to 4-methoxyaurones by thallium (III) Nitrate”, Tetrahedron Lett. 1994,35,6441-6444.

120. K. Thakkar, M. Cushman., “A novel oxidative cyclization of 2′-hydroxychalcones to 4,5-dialkoxyaurones by thallium (III) Nitrate”, J. Org. Chem. 1995,60,6499-6510

121. G. Bose, E. Mondal, A. T. Khan, M. J. Bordoloi, “An environmentally benign synthesis of aurones and flavones from 2′-acetoxychalcones using n-tetrabutylammonium tribromide”, Tetrahedron Lett., 2001,42,8907-8909.

122. Birch, A. J. ; Ritchie, E. ; Speake, R. N., “The Structure of Alphitonin”, J. Chem. Soc, 1960,3593 −3599.

123. Paul W. Elsinghorst, Taner Cavlar, Anna Muller, Annett Braune, Michael Blaut, and Michael Gutschow, "The Thermal and Enzymatic Taxifolin−Alphitonin Rearrangement", J. Nat. Prod., 2011,74,2243−2249.

124. J. G. Sweeny, T. Radford, G. A. Iacobucci, “Sodium-ammonia reduction of flavonols,” J. Org. Chem., 1979,44 (9), 1494-1496.

125. Eberhard Kiehlmann & Edmond P. M. Li, “Isomerization of dihydroquercetin”, J. Nat. Prod., 1995,58 (3), 450-455.

126. Reik Loeser, Marta Chlupacova, Ales Marecek, Veronika Opletalova, Michael Guetschov, “Synthetic studies towards the preparation of 2-benzyl hydroxybenzofuran-3 (2H) -one, the Prototype of Natural Occuring Hydrated Auronols”, Helvetica Chimica Acta, 2004,87,2597-2601.

127. A Srikrishna & M Mathews, “Synthesis of dimethyl ether of marsupsin”, Indian Journal of Chemistry, 2009,48B, 383-385.

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi 2015,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,nghien cuu tong hop mot so aurone va hoat tinh sinh hoc cua chung,hv pham thi hang,ts nguyen quoc vuong;pgsts nguyen van dau,cao hoc,sy,khtn,dhqghn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng DHKHTN phamthihang 123trang Download file nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng 928
 • nghiên cứu quy trình xử lý mẫu nước tiểu để phân tích một số chất ma túy tổng hợp nhóm ats bằng phương pháp ce-c4d

 • tính điều khiển được hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính

 • bài toán cauchy và nửa nhóm n lần tích hợp

 • về một áp dụng của định lý điểm bất động vào bài toán dirichlet đối với hệ phương trình elliptic nửa tuyến tính

 • tổng hợp các dẫn xuất của pichromene

 • một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực

 • tính chất quang của hạt gốm từ chứa mn trong dung môi hữu cơ

 • một số phương pháp chứng minh tính đúng của thuật toán và ứng dụng

 • nghiên cứu biến tính tio2 bằng cacbon và sắt làm chất xúc tác quang hóa trong vùng ánh sáng trông thấy

 • nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend của cao su thiên nhiên với cao su nitril butadien và một số phụ gia nano

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng

  nghiên cứu tổng hợp một số aurone và hoạt tính sinh học của chúng

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 620
  Hôm nay:4759
  Hôm qua: 63627
  Trong tháng 1063751
  Tháng trước1685751
  Số lượt truy cập: 111910563