Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
024.62.97.0777
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên các lưu vực sông nhuệ - đáy thuộc thành phố hà nội lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên các lưu vực sông nhuệ - đáy thuộc thành phố hà nội

Ngày đăng: 23/11/2011 Lượt xem: 115 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên các lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội. Trong những năm gần đây, tài nguyên nước trên sông Nhuệ - sông Đáy thay đổi rất rõ rệt cả về chất và lượng nước, điều này ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế, xã hội và môi trường sống trong khu vực mà hai con sông này đi qua. Bên cạnh đó, sông Nhuệ và sông Đáy lại có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với các tỉnh phía Bắc nằm trong lưu vực, đặc biệt các tỉnh ở dưới hạ lưu....

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2010
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI


HV VĂN THỊ HẰNG - HDKH PGSTS. NGUYỄN THANH SƠN

 

 

 

 

Lưu vực sông Nhuệ - Đáy trải dài từ 200 đến 21020' vĩ độ Bắc; 1050 đến 106030' kinh độ Đông. Sông Nhuệ và sông Đáy là hai con sông rất quan trọng trong việc tưới tiêu và điều hoà nước cho một số tỉnh phía Bắc. Lưu vực của hai con sông này đi qua các tỉnh và thành phố: Hoà Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.

 

Trong những năm gần đây, tài nguyên nước trên sông Nhuệ - sông Đáy thay đổi rất rõ rệt cả về chất và lượng nước, điều này ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế, xã hội và môi trường sống trong khu vực mà hai con sông này đi qua. Bên cạnh đó, sông Nhuệ và sông Đáy lại có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với các tỉnh phía Bắc nằm trong lưu vực, đặc biệt các tỉnh ở dưới hạ lưu.

 

Mặt khác, dưới tác động của biến đổi khí hậu, đã được tính toán, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm đã tăng khoảng 0,5 - 0,7oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Biến đổi khí hậu tác động làm cho các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng ác liệt. Biến đổi khí hậu có thể tác động đến nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế - xã hội trong tương lai.

 

Việc tính toán được tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước là một vấn đề cấp thiết đặt ra cho các nhà quản lý tài nguyên nước. Do vậy, “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên các lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội” là một đề tài có tính khoa học và thực tiễn nhằm góp phần giải quyết bài toán trên đối với các nhà quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thủ đô để đưa ra được những quyết định chiến lược phát triển đúng đắn.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN LƯU VỰC NGHIÊN CỨU

1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên lưu vực sông Nhuệ - Đáy

1.1.1. Vị vị trí địa lý

1.1.2. Địa hình, địa mạo

1.1.3. Địa chất thổ nhưỡng

1.1.4. Thảm thực vật

1.1.5 Khí hậu

1.1.6 Thủy văn

1.2. Đặc điểm địa lý tự nhiên lưu vực sông Nhuệ -Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội

1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội

1.4. Hiện trạng tài nguyên nước

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

2.1. Các kịch bản biến dổi khí hậu

2.2. Tình hình nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước

2.3. Tổng quan mô hình mô phỏng mưa - dòng chảy

CHƯƠNG 3. MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU TỚI BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

3.1. Cơ sở lý thuyêt mô hình NAM

3.2. Mô hình thủy lực

3.3. Thiết lập cơ sở dữ liệu

3.4. Hiệu chỉnh mô hình

3.5. Kiểm nghiệm mô hình

3.6. Ứng dụng mô hình nam với kịch bản biến đổi khí hậu

3.7. Chất lượng nước trên lưu vực sông nhuệ đáy

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Bản đồ lưu vực hệ thống sông Nhuệ- Đáy

Hình 1.2. Bản đồ lưu vực hệ thống sông Nhuệ- Đáy khu vực Hà Nội

Hình 2.1. Diễn biến của nhiệt độ

         Hình 2.2 Diễn biến mực nước biển tại trạm hải văn Hòn Dấu

Hình 2.3. Sơ đồ biểu thị 4 kich bản gốc về phát thải khí nhà kín

Hình 3.1: Sơ đồ sai phân hữu hạn 6 điểm ẩn Abbott

Hình 3.2: Sơ đồ sai phân 6 điểm ẩn Abbott trong mặt phẳng x~t

Hình 3.3: Sơ đồ quá trình hiệu chỉnh bộ thông số mô hình

Hình 3.4: So sánh kết quả tính toán hiệu chỉnh mô hình Nam, trạm Ba Thá năm 1972-1973

Hình 3.5: So sánh kết quả tính toán hiệu chỉnh mô hình Nam trạm Hưng Thi, năm 1972-1973

Hình 3.6: So sánh kết quả tính toán hiệu chỉnh mô hình trạm Phủ Lý, 1 tháng 1 năm 1972 đến tháng 12/1973

Hình 3.7: So sánh kết quả tính toán hiệu chỉnh mô hình trạm Gián Khẩu, tháng 1/1972 đến tháng 12/1973

Hình 3.8: So sánh kết quả tính toán kiểm nghiệm mô hình Nam trạm Ba Thá, năm 1977

Hình 3.9: So sánh kết quả tính toán kiểm nghiệm mô hình trạm Hưng Thi, năm 1977

Hình 3.10: So sánh kết quả tính toán kiểm nghiệm mô hình trạm Phủ Lý năm 1977

Hình 3.11: So sánh kết quả tính toán kiểm nghiệm mô hình trạm Gián Khẩu năm 1977

Hình 3.12: Biến động dòng chảy trong các thời kỳ kịch bản A1B

Hình 3.13: Biến động dòng chảy trong các thời kỳ kịch bản A

Hình 3.14: Biến động dòng chảy giữa 2 kịch bản

Hình 3.15: Thay đổi dòng chảy năm giữa 2 kịch bản A2 và B

Hình 3.15 (tiếp): Biến đổi dòng chảy theo thời kỳ của các kịch bản A1B và A2

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Lượng mưa bình quân năm lưu vực sông Nhuệ - Đáy từ 1971-1997

Bảng 1.2: Tình hình phát triển dân số giai đoạn 1990-2009 (1000 người)

Bảng 1.3: Tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Đáy

Bảng 1.4: Phân phối dòng chảy năm các trạm thuộc lưu vực sông Đáy

Bảng 2.1. Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (oC) So với thời kỳ 1980 - 1999 theo các kịch bản phát thải

Bảng 2.2: Mức tăng lượng mưa trung bình năm (%) So với thời kỳ 1980 - 1999 theo các kịch bản phát thải

Bảng 2.3: Mức thay đổi lượng mưa và bốc hơi (%) So với thời kỳ 1970 – 1999 kịch bản phát thải A1B

Bảng 2.3: Mức thay đổi lượng mưa và bốc hơi (%) So với thời kỳ 1970 – 1999 kịch bản phát thải A1B (tiếp)

Bảng 2.4: Mức thay đổi lượng mưa (%) So với thời kỳ 1970 – 1999 kịch bản A

Bảng 3.1: Các thông số cơ bản của NAM

Bảng 3.2: Các trạm mưa sử dụng để tính toán cho lưu vực Nhuệ - Đáy

Bảng 3.3: Các trạm đo lưu lượng hiệu chỉnh mô hình NAM

Bảng 3.4: Các trạm đo mực nước hiệu chỉnh mô hình MIKE

Bảng 3.5: Kết quả hiệu chỉnh các mô hình thủy văn, thủy lực

Bảng 3.6: Kết quả kiểm định các mô hình thủy văn, thủy lực

Bảng 3.7: Thay đổi dòng chảy năm theo kịch bản biến đổi khí hậu A1B

Bảng 3.8: Thay đổi dòng chảy mùa lũ trung bình nhiều năm theo kịch bản biến đổi khí hậu A1B

Bảng 3.9: Thay đổi dòng chảy năm theo kịch bản biến đổi khí hậu A

Bảng 3.10: Thay đổi dòng chảy mùa lũ trung bình nhiều năm theo kịch bản biến đổi khí hậu A2

Bảng 3.11: Thay đổi dòng chảy nhiều năm theo kịch bản biến đổi khí hậu và các thời kỳ

Bảng 3.12: Biến đổi dòng chảy năm 2020 và 2050 so với hiện trạng

Bảng 3.13: Lưu lượng trung bình tháng các thời kỳ kịch bản A1B tại các lưu vực

Bảng 3.14: Lưu lượng trung bình tháng các kịch bản A2 tại các lưu vực

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khung Chương chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2008-2020.2008

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. Hà Nội tháng 6-2009.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự án: “Việt Nam: Chuẩn bị thông báo quốc gia lần thứ hai cho UNFCCC”. Báo cáo Đánh giá chiến lược và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực tài nguyên nước ở Việt Nam. Hà Nội, tháng 1 năm 2009.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chương trình mục tiêu quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu. Hà Nội, 2008.

5. Lê Thị Hường, Nguyễn Thanh Sơn, 2010. Ứng dụng mô hình NAM khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ-Đáy. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa hoc lần thứ XIII. Tập 2. Thủy văn-Tài nguyên nước và Biển, Môi trường và Đa dạng sinh học. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Thác Bà-10/2010, tr. 87-94

6. Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn (2003), Mô hình toán thuỷ văn, Nxb ĐHQGHN.

7. Lê Văn Linh, Nguyễn Thanh Sơn, 2010 Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa hoc lần thứ XIII. Tập 2. Thủy văn-Tài nguyên nước và Biển, Môi trường và Đa dạng sinh học. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Thác Bà-10/2010, tr. 95-101

8. Lê Vũ Việt Phong (2006), ‘’Nghiên cứu áp dụng mô hình toán MIKE 11 tính toán chất lượng nước sông Nhuệ và sông Đáy”. Viện Khí tượng Thủy văn và trường Đại học Thủy Lợi.

9. Tống Khánh Thượng (2005), ‘’ứng dụng mô hình đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ phục vụ công tác quản lý môi trường”, luận văn tốt nghiệp, trường ĐHKHTN.

10. Trung tâm Tư vấn Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Viện KH KTTV&MT. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng-Lưu vực sông Hồng-Thái Bình. 2010

11. Trung tâm Tư vấn Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Viện KH KTTV&MT. “Ứng dụng mô hình toán đánh giá một số tác động của Biến đổi khí hậu lên chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ-Đáy” 2010.

12. DHI – MIKE 11 Reference Manual – DHI software 2004.

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia 2010,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,danh gia tac dong cua bien doi khi hau den bien dong tai nguyen nuoc tren cac luu vuc song nhue day thuoc thanh pho ha noi,van thi hang,pgsts nguyen thanh son,cao hoc,sy,khtn,dhqghn

 • thử nghiệm dự báo tổ hợp quỹ đạo và cường độ bão hạn 5 ngày trên khu vực biển đông bằng wrf sử dụng sản phẩm tổ hợp toàn cầu

 • nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình wrf-chem vào khu vực việt nam

 • nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hạn hán khu vực nam trung bộ

 • nghiên cứu sự biến đổi mùa khí hậu vùng đông bắc việt nam

 • nghiên cứu ảnh hưởng của số liệu thám không giả lập trên quần đảo trường sa và hoàng sa đến dự báo bão trên biển đông

 • nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển vùng vịnh bắc bộ

 • đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông lô

 • nghiên cứu ảnh hưởng của enso tới mưa gió mùa mùa hè trên lãnh thổ việt nam

 • nghiên cứu ứng dụng mô hình mike từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông hồng – thái bình

 • nghiên cứu biến động lượng mưa giữa các năm cho các khu vực ở việt nam

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên các lưu vực sông nhuệ - đáy thuộc thành phố hà nội

  đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên các lưu vực sông nhuệ - đáy thuộc thành phố hà nội

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 617
  Hôm nay:4706
  Hôm qua: 63627
  Trong tháng 1063698
  Tháng trước1685751
  Số lượt truy cập: 111910510