Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy xi măng lưu xá thái nguyên lên facebook!
nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy xi măng lưu xá thái nguyên

06/12/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Nhà máy xi măng Lưu Xá Thái Nguyên có công nghệ sản xuất là lò đứng nên vấn để ô nhiễm môi trường cũng như quá trình sản xuất tiêu tốn nguyên, nhiên liệu cao hiện đang được quan tâm của các cấp các ngành và Bộ Xây Dựng. Chính vì vậy Tôi đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho Nhà máy xi măng Lưu Xá Thái Nguyên”

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2009

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHẤT THẢI CHO NHÀ MÁY XI MĂNG LƯU XÁ THÁI NGUYÊN

 

HV NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG - HDKH PGSTS NGÔ THỊ NGA - NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

 

 

Xi măng là ngành không thể thiếu được trong ngành xây dựng, đó là loại vật liệu xây dựng cơ bản và thông dụng nhất được sử dụng rộng rãi với khối lượng lớn trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng công nghiệp, dân dụng và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội khác. Ở Việt Nam, từ ngày thống nhất đất nước và nhất là từ thời kỳ đổi mới

 

1986 đến nay sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng đòi hỏi khối lượng xi măng ngày càng lớn. Tiêu thụ xi măng ở nước ta ngày càng tăng, năm 2008 cả nước đạt 40 triệu tấn/năm, dự báo kế hoạch năm 2009 sẽ là 50 triệu tấn với 105 dây chuyền sản xuất. Dự báo nhu cầu xi măng ở nước ta giai đoạn từ 2010 đến 2020 tăng từ 50 triệu tấn lên 70 triệu tấn.

 

Công nghiệp xi măng có vai trò và vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó là một trong những ngành có tỷ trọng đóng góp cho ngân sách nhà nước cao nhất (khoảng 4 – 5 triệu USD trên mỗi triệu tấn sản phẩm).

 

Số liệu thống kê nhiều năm cho thấy tỷ trọng đóng góp vào GDP của ngành công nghiệp xi măng chiếm khoảng 10-12% GDP của toàn ngành công nghiệp. Công nghiệp xi măng phát triển đã thu hút được một lượng lớn lao động của xã hội. Cho đến nay lao động các loại của ngành công nghiệp xi măng nước ta khoảng 40 nghìn người và đang tiếp tục được tuyển dụngđào tạo để đáp ứng sự phát triển của sản xuất. Phát triển công nghiệp xi măng đã và đang thúc đẩy nhiều ngành công nghiệp khác cùng phát triển như: Giao thông vận tải, năng lượng, cơ khí chế tạo…

 

Tuy nhiên, ngoài các yếu tố tích cực kể trên công nghiệp xi măng còn được xem là một trong những nhóm ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nói chung, đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí do bụi, khí độc hại và tiếng ồn. Trong dây chuyền sản xuất xi măng có nhiều công đoạn mà tại đó vấn đề môi trường cần phải quan tâm như: Qúa trình gia công cơ học nguyên vật liệu do đập, nghiền sàng, phát sinh tiếng ồn rất lớn và một lượng bụi với kich thước rất nhỏ. Qúa trình sấy nguyên liệu đầu vào và nung clanhke ở nhiệt độ cao với nhiên liệu là than hoặc dầu đã tạo ra một lượng lớn khói thải, bụi, khí thải độc hại.

 

Vì vậy, cùng với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp xi măng thì công tác bảo vệ môi trường cũng cần phải quan tâm hơn để đảm bảo môi trường lao động tốt, nâng cao sức khỏe cho người sản xuất và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Việc cải thiện môi trường làm việc đồng thời áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất xi măng là rất cần thiết. Với đặc thù của hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam là khả năng tài chính eo hẹp, tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường còn kém nên việc đầu tư thay đổi công nghệ thiết bị hiện đại để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm ra môi trường là thực sự khó khăn. Trong khi đó, một hướng tiếp cận được đại đa số các doanh nghiệp Việt Nam đón nhận là việc áp dụng sản xuất sạch hơn với mục tiêu là làm tăng khả năng tận dụng các nguồn nguyên, nhiên liệu, giảm thiểu chất thải và phát thải. Như vậy, với cách tiếp cận này, doanh nghiệp cùng một lúc đạt được những thành quả trong việc tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và năng lượng cũng như giảm thiểu lượng chất thải ra môi trường.

 

Nhà máy xi măng Lưu Xá Thái Nguyên có công nghệ sản xuất là lò đứng nên vấn để ô nhiễm môi trường cũng như quá trình sản xuất tiêu tốn nguyên, nhiên liệu cao hiện đang được quan tâm của các cấp các ngành và Bộ Xây Dựng. Chính vì vậy Tôi đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho Nhà máy xi măng Lưu Xá Thái Nguyên”

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất xi măng trên thế giới

1.2 Tổng quan ngành công nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

1.3 Phương pháp giảm thiểu chất thải

1.3.1 Các cách tiếp cận giảm thiểu chất thải

1.3.2 Các cách ngăn ngừa ô nhiễm

CHƯƠNG 2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

2.1 Công nghệ sản xuất xi măng Việt Nam hiện nay

2.1.1 Phương pháp và công nghệ sản xuất

2.1.2 Nguyên nhiên liệu trong sản xuất xi măng

2.1.3 Sơ đồ công nghệ sản xuất xi măng kèm theo dòng thải

2.2 Các vấn đề môi trường

2.2.1 Bụi thải

2.2.2 Khí thải phát sinh từ lò nung clanhke

2.2.3 Nước thải

2.2.4 Xỉ than thải

2.2.5 Tiếng ồn

2.2.6 Ô nhiễm nhiệt

CHƯƠNG 3 GIẢM THIỂU CHẤT THẢI TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LƯU XÁ THÁI NGUYÊN

3.1 Khái quát chung về nhà máy xi măng Lưu Xá Thái Nguyên

3.2 Công nghệ sản xuất xi măng tại nhà máy

3.2.1 Quy trình công nghệ

3.2.2 Sơ đồ dòng chi tiết

3.3 Thực hiện giảm thiểu chất thải tại nhà máy xi măng Lưu Xá Thái Nguyên

3.3.1 Cân bằng vật chất

3.3.2 Tính cân bằng nhiệt cho lò nung clanhke

3.3.3 Ứng dụng tính toán cân bằng nhiệt lò nung clanhke nhà máy ximăng Lưu Xá

CHƯƠNG 4 ĐỀ XẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHẤT THẢI VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG LƯU XÁ THÁI NGUYÊN

4.1 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã được áp dụng tại nhàmáy Lưu Xá

4.1.1 Giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải

4.1.2 Chất thải rắn

4.1.3 Nước thải

4.2 Đề xuất một số biện pháp nhằm sử dụng nguyên liệu hiệu quả

4.2.1 Giải pháp thay thế nguyên nhiên liệu

4.2.2 Biện pháp quản lý nội

4.2.3 Các biện pháp cải tiến thay đổi thiết bị

4.3 Đề xuất biện pháp thay đổi công nghệ sản xuất xi măng

4.4 Phân tích lợi ích kinh tế của giải pháp

4.5 Phân tích lợi ích môi trường của giải pháp

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1. BVMT: Bảo vệ môi trường

2. CNSXXM: Công nghệ sản xuất xi măng

3. CNSXXMLĐ: Công nghệ sản xuất xi măng lò đứng

4. CNSXXMLQ: Công nghệ sản xuất xi măng lò quay

5. SXSH: Sản xuất sạch hơn

6. SXXM: Sản xuất xi măng

7. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

8. TCCP: Tiêu chuẩn cho phép

9. UNDP: Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc

10. UNEP: Chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc

11. UNIDO: Tổ chức phát triển Công nghiệp của Liên Hiệp Quốc

12. XM: Xi măng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Năng suất sản xuất xi măng tương ứng với các lò

Bảng 2.1 Chức năng và đặc điểm chính trong sơ đồ công nghệ

Bảng 2.2 Trữ lượng đá vôi xi măng ở các vùng

Bảng 2.3 Thành phần hóa học của đá vôi

Bảng 2.4 Trữ lượng của các mỏ sét

Bảng 2.5 Thành phần hóa học trung bình của các mỏ sét

Bảng 2.6 Thành phần hóa học của các nguyên liệu điều chỉnh

Bảng 2.7 Thành phần hóa học của than dùng trong sản xuất xi măng

Bảng 2.8 Tính chất của than Quảng Ninh

Bảng 2.9 Tính chất của dầu đốt

Bảng 2.10 Nhu cầu tiêu thụ của một số nhà máy xi măng

Bảng 2.11 Quan hệ công nghệ dòng thải trong sản xuất xi măng

Bảng 3.1 Thành phần nguyên vật liệu thô dùng trong sản xuất xi măng nhà máy Lưu Xá

Bảng 3.2 Định mức tiêu thụ nguyên, nhiên liệu

Bảng 3.3 Cân bằng vật liệu tính cho 1 tấn xi măng

Bảng 3.4 Kết quả thẩm định khí thải và bụi tại khu vực nghiền đập đá

Bảng 3.5 Kết quả thẩm định khí thải và bụi tại khu vực nghiền xi măng

Bảng 3.6 Cân bằng nhiệt cho lò nung clanke nhà máy xi măng Lưu Xá

Bảng 4.1 Kết quả quan trắc nồng độ bụi tại lò nung và sấy nguyên liệu

Bảng 4.2 Các biện pháp quản lý nội vi tại nhà máy

Bảng 4.3 Đề xuất các biện pháp cải tiến thiết bị

Bảng 4.4 Lượng bụi thu hồi được sau khi qua lọc bụi túi tại công đoạn sấy

Bảng 4.5 So sánh nguyên, nhiên liệu dùng trong sản xuất xi măng

Bảng 4.6 Dự kiến kinh phí đầu tư thiết bị cho công đoạn sấy

Bảng 4.7 Dự tính định mức tiêu thụ nguyên, nhiên liệu sau khi thực hiện SXSH

Bảng 4.8 Dự tính giảm thiểu chất thải sau khi thực hiện SXSH

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1 Mô tả trình tự các kỹ thuật sản xuất sạch hơn

Hình 1.2 Chương trình đánh giá giảm thiểu chất thải

Hình 2.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất xi măng lò đứng

Hình 2.2 Quy trình sản xuất xi măng bằng lò quay khô

Hình 2.3 Quy trình sản xuất xi măng bằng lò quay ướt

Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ sản xuất xi măng tại nhà máy Lưu Xá – Thái Nguyên

Hình 4.1 Thiết bị lọc túi bụi

Hình 4.2 Bộ phận rũ bụi ở thiết bị lọc túi

Hình 4.3 Sơ đồ thiết bị lọc túi tại công đoạn sấy tại nhà máy

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Bin (2002), Các quá trình thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm, tập 1, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

2. Bộ xây dựng (2002), Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng 2020, Hà Nội. (8)

3. Bộ Xây dựng, Trung tâm tin học (2006), Tổng luận Công nghệ sản xuất xi măng hiện đại trên thế giới, Hà Nội.

4. Bùi Văn Chén (1981), Hướng dẫn Thiết kế đồ án tốt nghiệp Kỹ thuật Sản xuất xi măng và chất dính, Bộ môn Silicat, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Đặng Kim Chi (2007), Bài giảng xử lý ô nhiễm không khí, Viện khoa học và công nghệ môi trường-Đại học Bách khoa, Hà Nội.

6. Nguyễn Văn Chiến (2006), Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà máy xi măng 19/5 công suất 1000 tấn clanke/ngày tại xã Hội Sơn – huyện Anh Sơn – tỉnh Nghệ An, Viện vật liệu xây dựng.

7. Nguyễn Thị Hải Hòa (1997), Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong công nghiệp xi măng, Luận văn Thạc sỹ khoa học kỹ thuật môi trường, Viện Khoa học Công nghệ & Môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

8. Nguyễn Đăng Hùng (1981), Lò Silicat tập III phần lò chuyên dùng, Bộ môn Silicat, Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội.

9. Lương Đức Long (2007), Tình hình phát triển ngành công nghiệp xi măng và một số dự báo, Thông tin Khoa học công nghệ, Viện vật liệu xây dựng.

10. Ngô Thị Nga (2007), Bài giảng sản xuất sạch hơn, Viện khoa học và công nghệ môi trường-Đại học Bách khoa, Hà Nội.

11. Ngô Thị Nga (2002), Kỹ thuật phản ứng, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. Luận văn Thạc sỹ Khoa học

12. Nhà máy xi măng Lưu Xá (2008), Tài liệu kỹ thuật vận hành tại nhà máy xi măng Lưu Xá, Thái Nguyên.

13. Trần Tuấn Nhạc (2003), Kỹ thuật và công nghệ sản xuất xi măng bằng lò đứng, Viện Vật Liệu xây dựng

14. Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Hữu, Nguyễn Văn Tuế. Hoá lý (tập 1). Nhà xuất bản

, Hà Nội – 2001

15. Trần Văn Nhân và tập thể tác giả (2006), Giáo trình lớp tập huấn về sản xuất sạch hơn, Hà Nội, Trung tâm sản xuất sạch hơn-Đại học Bách Khoa Hà Nội.

16. Đào Xuân Phái, Tạ Ngọc Dũng (2006), Các thành tựu đổi mới công nghệ sản xuất xi măng Pooclang bằng lò đứng cải tiến của Trung Quốc đoạn 2001-2006. Hướng ra và phát triển ổn định của công nghiệp xi măng lò đứng Việt Nam tới năm 2020, Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội.

17. Đỗ Trọng Phiến (2002), Sản xuất xi măng Pooclăng bằng công nghệ lò đứng cơ giới hóa, Viện vật liệu xây dựng.

18. Nguyễn Thị Tâm (2007), Đánh giá, lựa chọn công nghệ sản xuất xi măng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, Luận văn Thạc sĩ khoa học kỹ thuật môi trường, Viện Khoa học Công nghệ & Môi trường – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

19. Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam (2007), Báo cáo đánh giá sản xuất sạch giai đoạn 1 nhà máy xi măng Lưu Xá, Thái Nguyên.

20. Viện môi trường và phát triển bền vững (2007), Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy xi măng Trung Sơn, Hòa Bình.

21. P. V. Levchenko (1968), Phương pháp tình lò và hầm sấy trong công nghiệp Silicat, Nhà xuất bản Matxcova.

22. UNIDO (1994), Report Output of a Seminar on Energy Conservation in Cement Industry, Sri Lanka.

23. N. N. Lariko (1975), Nhiệt kỹ thuật, Nhà xuất bản xây dựng Matxcova.

 

Keywords:dai hoc bach khoa ha noi 2009,luan van thac si khoa hoc,nghien cuu de xuat cac bien phap giam thieu chat thai cho nha may xi mang luu xa thai nguyen,nguyen thi phuong dung,pgsts ngo thi nga,ky thuat moi truong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghien cuu de xuat cac bien phap giam thieu chat thai cho nha may xi mang luu xa thai nguyen DHBKHN 2009 PhuongDung 105 Trang Download file nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy xi măng lưu xá thái nguyên 711
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy xi măng lưu xá thái nguyên

nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy xi măng lưu xá thái nguyên

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN