Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn lên facebook!
đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn

17/12/2017 Uploader: Thai Van Loại file: doc

Luận văn cao học: Đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở Việt Nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn. Việc sử dụng năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng tại chỗ để thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống, đáp ứng nhu cầu của dân cư các đảo là một giải pháp có ý nghĩa về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, việc ứng dụng năng lượng mặt trời ở Việt Nam cho đến nay còn có nhiều hạn chế, cho dù giải pháp này có tác dụng giảm nhẹ hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong các khó khăn hạn chế khả năng sử dụng rộng rãi năng lượng mặt trời trong cuộc sống người dân là: Giá thành đầu tư và chi phí sản xuất điện mặt trời còn khá cao, trang thiết bị sử dụng còn chưa phổ biến ở Việt Nam; Hơn thế nữa đó là thiếu các thông tin khoa học cần thiết để đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời....

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ


ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Ở VIỆT NAM THEO SỐ LIỆU QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

 

 

 

Con người đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng về năng lượng do các nguồn năng lượng truyền thống như than đá, dầu mỏ đang dần cạn kiệt, giá thành cao, nguồn cung không ổn định, nhiều nguồn năng lượng thay thế đang được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm. Khai thác năng lượng tái tạo là chiến lược của cả thế giới, là giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết vấn đề an ninh năng lượng.

 

Theo ước tính đến năm 2015, Việt Nam sẽ thiếu nguồn cung cấp năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch truyền thống, cần được bổ sung từ nguồn năng lượng tái tạo. Theo kế hoạch, đến năm 2020, Việt Nam sẽ sản xuất 5% điện năng từ năng lượng tái tạo. Cho dù đến nay, cả nước mới chỉ có 20 turbine gió với công suất 1.5 MW/ turbine đặt tại Ninh Thuận, còn nguồn năng lượng mặt trời vẫn còn là tiềm năng bị bỏ ngỏ ở Việt Nam.

 

Tiềm năng năng lượng mặt trời được phản ánh qua số giờ nắng. Trung bình năm ở nước ta có khoảng 1400 – 3000 giờ nắng. Việt Nam với lợi thế là một trong những nước nằm trong giải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản đồ bức xạ mặt trời của thế giới. Với dải bờ biển dài hơn 3.000km, có hàng nghìn đảo hiện có cư dân sinh sống nhưng nhiều nơi không thể đưa điện lưới đến được. Việc sử dụng năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng tại chỗ để thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống, đáp ứng nhu cầu của dân cư các đảo là một giải pháp có ý nghĩa về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, việc ứng dụng năng lượng mặt trời ở Việt Nam cho đến nay còn có nhiều hạn chế, cho dù giải pháp này có tác dụng giảm nhẹ hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong các khó khăn hạn chế khả năng sử dụng rộng rãi năng lượng mặt trời trong cuộc sống người dân là: Giá thành đầu tư và chi phí sản xuất điện mặt trời còn khá cao, trang thiết bị sử dụng còn chưa phổ biến ở Việt Nam; Hơn thế nữa đó là thiếu các thông tin khoa học cần thiết để đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời.

 

Với mục đích góp phần vào việc cung cấp thông tin khoa học cho việc nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ khai thác và sử dụng năng lượng mặt trời, tôi đã chọn đề tài theo tiêu đề: “Đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở Việt Nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn”. Số liệu đặc trưng nhất có thể phản ánh được tiềm năng năng lượng mặt trời là số liệu về số giờ nắng và số ngày có nắng. Trong phạm vi luận văn thạc sỹ tôi tập trung đánh giá theo số liệu số giờ nắng và số ngày có nắng trong hai năm 2009 và 2010. Nhiệm vụ đầu tiên của đề tài là xử lý các số liệu hiện có thu được từ các trạm khí tượng trong phạm vi toàn quốc để đánh giá và xây dựng bản đồ về số giờ nắng chi tiết cho từng vùng ở Việt Nam. Hy vọng rằng, luận văn sẽ là đóng góp nhỏ cho phương hướng phát triển năng lượng mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung ở Việt Nam.

 

 

 

 

MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. Tổng quan về năng lượng mặt trời

1.1.1. Khái niệm chung

1.1.2. Các nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trên thế giới

1.1.3. Các nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời ở Việt Nam

1.1.3.1. Cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời

1.1.3.2. Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời

1.1.3.3. Các ứng dụng khác

1.2. Tổng quan về các khu vực nghiên cứu

1.2.1. Tổng quan vùng Tây Bắc

1.2.2. Tổng quan vùng Việt Bắc

1.2.3. Tổng quan vùng Đông Bắc

1.2.4. Tổng quan vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

1.2.5. Tổng quan vùng Bắc Trung Bộ

1.2.6. Tổng quan vùng Trung Trung Bộ

1.2.7. Tổng quan vùng Nam Trung Bộ

1.2.8. Tổng quan vùng Nam Bộ

1.2.9. Tổng quan vùng Tây Nguyên

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng

2.1.1.1. Tổng quát chung về quan trắc khí tượng

2.1.1.2. Các cơ sở phát triển mạng lưới trạm quan trắc trong quy hoạch từng giai đoạn

2.1.1.3. Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng hiện tại2.1.2. Thời gian nắng

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp đo thời gian nắng

2.2.2. Phương pháp thu thập, chiết xuất, thống kê, tổng hợp số liệu

2.2.3. Phương pháp xây dựng bản đồ bằng ArcView GIS 3.

2.2.3.1. Khái niệm

2.2.3.2. Cấu trúc dữ liệu trong ArcView

2.2.3.3. Lập bản đồ

2.2.4. Phương pháp đánh giá tiềm năng

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Tiềm năng năng lượng mặt trời theo từng khu vực trên lãnh thổ Việt Nam

3.1.1. Khu vực Tây Bắc

3.1.1.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.1.1.2. Đánh giá tiềm năng

3.1.2. Khu vực Việt Bắc

3.1.2.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.1.2.2. Đánh giá tiềm năng

3.1.3. Khu vực Đông Bắc

3.1.3.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.1.3.2. Thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng năng lượng mặt trời

3.1.4. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

3.1.4.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.1.4.2. Đánh giá tiềm năng

3.1.5. Khu vực Bắc Trung Bộ

3.1.5.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.1.5.2. Đánh giá tiềm năng

3.1.6. Khu vực Trung Trung Bộ

3.1.6.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.1.6.2. Đánh giá tiềm năng

3.1.7. Khu vực Nam Trung Bộ

3.1.7.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.1.7.2. Đánh giá tiềm năng

3.1.8. Khu vực Nam Bộ

3.1.8.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.1.8.2. Đánh giá tiềm năng

3.1.9. Khu vực Tây Nguyên

3.1.9.1. Đặc điểm phân bố nắng

3.2. Đánh giá tổng hợp tiềm năng năng lượng mặt trời trên lãnh thổ Việt Nam

3.2.1. Số giờ nắng trong năm

3.2.1.1. Đánh giá, so sánh các khu vực trên toàn quốc

3.2.1.2 Bản đồ số giờ nắng

3.2.2. Số ngày có nắng

3.2.2.1. Đánh giá, so sánh các khu vực trên toàn quốc

3.2.2.2 Bản đồ số ngày nắng

3.2.4. Chênh lệch số giờ nắng giữa các tháng trong năm

3.2.5. Đánh giá tổng hợp

3.2.5.1. Đánh giá, so sánh tiềm năng

3.2.5.2. Bản đồ đánh giá tổng hợp tiềm năng năng lượng mặt trời Việt Nam

KẾT LUẬN

KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các số liệu về nước nóng mặt trời đã lắp đặt (cho đến cuối năm 2005)

Bảng 1.2. Các số liệu về công suất pin mặt trời đã lắp đặt

Bảng 1.3. Lộ trình phát triến nước nóng mặt trời

Bảng 3.1. Phân chia các mức giờ nắng năm

Bảng 3.2. Điểm đánh giá số giờ nắng

Bảng 3.3. Điểm đánh giá số ngày có nắng

Bảng 3.4. Đánh giá độ chênh số giờ nắng giữa các trạm

Bảng 3.5. Đánh giá độ chênh số giờ nắng giữa các tháng

Bảng 3.6. Đánh giá tổng hợp

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Hệ thống cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời theo kiểu đối lưu tự nhiên

Biểu đồ 3.1. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Tây Bắc

Biểu đồ 3.2. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Tây Bắc

Biểu đồ 3.3. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 trạm Sơn La

Biểu đồ 3.4. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Kim Bôi

Biểu đồ 3.5. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Tây Bắc

Biểu đồ 3.6. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Tây Bắc

Biểu đồ 3.7. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Việt Bắc

Biểu đồ 3.8. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Việt Bắc

Biểu đồ 3.9. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Lào Cai

Biểu đồ 3.10. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Thái Nguyên

Biểu đồ 3.11. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Việt Bắc

Biểu đồ 3.12. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Việt Bắc

Biểu đồ 3.13. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Đông Bắc

Biểu đồ 3.14. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Đông Bắc

Biểu đồ 3.15. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 trạm Bạch Long Vĩ

Biểu đồ 3.16. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Đình Lập

Biểu đồ 3.17. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Đông Bắc

Biểu đồ 3.18. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Đông Bắc

Biểu đồ 3.19. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Biểu đồ 3.20. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Biểu đồ 3.21. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 trạm Sơn Tây

Biểu đồ 3.22. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Láng

Biểu đồ 3.23. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Biểu đồ 3.24. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Biểu đồ 3.25. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Bắc Trung Bộ

Biểu đồ 3.26. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Bắc Trung Bộ

Biểu đồ 3.27. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 trạm Hà Tĩnh

Biểu đồ 3.28. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Hương Khê

Biểu đồ 3.30. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Bắc Trung Bộ

Biểu đồ 3.31. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Trung Trung Bộ

Biểu đồ 3.32. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Trung Trung Bộ

Biểu đồ 3.33. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 trạm Lý Sơn

Biểu đồ 3.34. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Tuyên Hóa

Biểu đồ 3.35. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Trung Trung Bộ

Biểu đồ 3.36. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Trung Trung Bộ

Biểu đồ 3.37. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Nam Trung Bộ

Biểu đồ 3.38. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Nam Trung Bộ

Biểu đồ 3.39. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Phan Thiết

Biểu đồ 3.40. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Hoài Nhơn

Biểu đồ 3.41. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Nam Trung Bộ

Biểu đồ 3.42. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Nam Trung Bộ

Biểu đồ 3.43. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Nam Bộ

Biểu đồ 3.44. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Nam Bộ

Biểu đồ 4.45. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Mộc Hóa

Biểu đồ 3.46. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Cà Mau

Biểu đồ 3.47. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Nam Bộ

Biểu đồ 3.48. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Nam Bộ

Biểu đồ 3.49. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2009 khu vực Tây Nguyên

Biểuđồ 3.50. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 khu vực Tây Nguyên

Biểu đồ 3.51. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Kon Tum

Biểu đồ 3.52. Phân bố số giờ nắng các tháng trong năm 2010 trạm Đà Lạt

Biểu đồ 3.53. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2009 khu vực Tây Nguyên

Biểu đồ 3.54. Phân bố số giờ nắng các trạm trong năm 2010 khu vực Tây Nguyên

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Cục Mạng lưới và trang thiết bị kỹ thuật KTTV (2001), “Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt”, Hà Nội.

2. Cục kỹ thuật điều tra cơ bản – Tổng cục Khí tượng thủy văn (1990), “Quy phạm quan trắc bức xạ”, Hà Nội.

3. Nguyễn Xuân Cự, Lưu Đức Hải, Trần Thanh Lâm, Trần Văn Quy (2008), “Tiềm năng và phương hướng khai thác các dạng năng lượng tái tạo ở Việt Nam”, chương trình nghị sự 21, Hà Nội.

4. Đài Khí tượng thủy văn TP. HCM (1983), “Tuyển tập nghiên cứu khí tượng thủy văn – Tập I”, TP. Hồ Chí Minh.

5. Nguyễn Hướng Điền (2002), “Khí tượng vật lý”, Hà Nội.

6. Phạm Ngọc Hồ, Lê Đình Quang (2009), “Giáo trình động lực học môi trường lớp biên khí quyển”, Hà Nội.

7. Phân viện Khí tượng thủy văn TP. HCM (1986), “Thông báo kết quả nghiên cứu – Tập IV”, TP. Hồ Chí Minh.

8. Trần Văn Sáp, Vũ Văn Đĩnh và nnk (2007), “Nghiên cứu, đánh giá hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, các loại máy và thiết bị đo trong hệ thống quan trắc Khí tượng – Thủy văn – Hải văn ở nước ta”, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội, tr 9 – 19.

9. Phan Văn Tân, Trần Công Minh, Phạm Văn Huấn (2002), “Khí hậu vật lý toàn cầu”, Biên dịch tài liệu của Dennis L. Hartmann, Hà Nội.

10. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc (1993), “Khí hậu Việt Nam”, Hà Nội.

11. Tổng cục khí tượng thủy văn (1979), “Hướng dẫn quan trắc bức xạ”, Hà Nội.

12. Viện Khí tượng thủy văn (1986), “Tập Báo cáo công trình nghiên cứu khoa học”, Hội nghị khoa học lần thứ III, Hà Nội.

13. Viện Khí tượng thủy văn (1985), “Phân vùng bức xạ mặt trời trên lãnh thổ Việt Nam”, Hà Nội.

Tiếng Anh

14. WMO (2006) “Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation”, (Preliminary seventh edition) -No. 8

15. Demers M. N (1997), “Fundamentals of geographical information systems”, John Wiley & Sons, New York.

16. Polger, P. D., B. S. Goldsmith, R. C. Przywarty, and J. R. Bocchieri, 1994: National Weather Service warning performance based on the WSR-88D. Bull. Amer. Meteor. Soc

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,danh gia tiem nang nang luong mat troi o viet nam theo so lieu quan trac khi tuong thuy van,cao hoc,sy,khtn,dhqghn,vn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn DHKHTN hanthingan 72trang Download file đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn 744
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn

đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN