Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung

Ngày đăng: 22/12/2016 Lượt xem: 204 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền Trung. Để phân tích cấu trúc các trường hải dương một chi tiết và chính xác thì cần phải có một chuỗi số liệu liên tục và đủ dầy về mật độ số liệu. Nhằm giải quyết vấn đề trên, bài luận văn này đã sử dụng số liệu môi trường (số liệu nhiệt độ nước mặt biển, hàm lượng chlorophyll a tầng mặt) từ nguồn viễn thám phân tích cấu trúc nhiệt và sự biến động của hàm lượng chlorophyll a tầng mặt, đồng thời luận văn cũng sử dụng nguồn số liệu này đồng bộ với nguồn số liệu cá ngừ (số liệu thu thập từ các chuyến điều tra khảo sát do viện nghiên cứu hải sản chủ trì thực hiện từ năm 2000-2008) từ đó phân tích mối quan hệ giữa cá với trường nhiệt độ và chlorophyll a nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương tại vùng biển xa bờ miền trung Việt Nam.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN TRUNG

 

 

 

 

Nghiên cứu về nguồn lợi hải sản ở vùng biển Việt Nam đã được tiến hành trong nhiều năm trở lại đây. Đối tượng nghiên cứu đa dạng, bao gồm các loài hải sản sống ở tầng đáy, các loài nổi nhỏ và cả cá nổi lớn. Trong thành phần nhóm cá nổi lớn thì cá ngừ được quan tâm nhiều bởi chúng là đối tượng khai thác có giá trị kinh tế cao đối với các nghề khai thác xa bờ như câu vàng cá ngừ đại dương, lưới rê khơi, và gần đây là nghề lưới vây khơi. Trong nhiều năm trở lại đây, trong bối cảnh mà nguồn lợi hải sản ở vùng biển gần bờ đang ngày một suy giảm nghiêm trọng thì việc phát triển nghề khai thác xa bờ ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, công tác dự báo ngư trường cho nghề khai thác xa bờ ở nước ta còn khá hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành thủy sản. Hiện nay, đã có nhiều kết quả nghiên cứu cấu trúc các trường hải dương và mối quan hệ của chúng với sự tập trung và di cư của cá nhằm phục vụ cho việc dự báo ngư trường khai thác ngày càng hiệu quả hơn. Đây là cách làm đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển kinh tế của nước ta hiện nay.
  

 Để  phân tích cấu trúc các trường hải dương một chi tiết và chính xác thì cần phải có một chuỗi số liệu liên tục và đủ dầy về mật độ số liệu. Nhằm giải quyết vấn đề trên, bài luận văn này đã sử dụng số liệu môi trường (số liệu nhiệt độ nước mặt biển, hàm lượng chlorophyll a tầng mặt) từ nguồn viễn thám phân tích cấu trúc nhiệt và sự biến động của hàm lượng chlorophyll a tầng mặt, đồng thời luận văn cũng sử dụng nguồn số liệu này đồng bộ với nguồn số liệu cá ngừ (số liệu thu thập từ các chuyến điều tra khảo sát do viện nghiên cứu hải sản chủ trì thực hiện từ năm 2000-2008) từ đó phân tích mối quan hệ giữa cá với trường nhiệt độ và chlorophyll a nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương tại vùng biển xa bờ miền trung Việt Nam.

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NGUỒN SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Khu vực biển nghiên cứu

1.2. Nguồn số liệu số liệu môi trường (nhiệt độ nước biển tầng mặt, hàm lượng chlorophyll a tầng mặt)

1.3. Nguồn số liệu cá ngừ đại dương

1.4. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN TẦNG MẶT VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN TRUNG

2.1. Điều kiện hình thành chế độ khí hậu Việt Nam

2.2. Đặc điểm khí tượng vùng biển Việt Nam

2.2.2. Nhiệt độ không khí

2.2.3. Chế độ gió

2.2.4. Chế độ sóng

2.3. Biến động và phân bố nhiệt độ

2.4. Biến đổi dị thường nhiệt nước biển tầng mặt

2.4. Biến đổi građient ngang nhiệt độ nước biển tầng mặt

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL A TẦNG MẶT VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN

3.1. Hàm lượng chlorophyll a

3.2. Phân bố mặt rộng

CHƯƠNG 4: NĂNG SUẤT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN TRUNG

4.1 Thành phần loài và sản lượng

4.2 Năng suất khai thác

4.3. Xu hướng biến động năng suất khai thác

4.3. Phân tích mối liên quan của nhiệt độ và Hàm lượng chlorophyll a và năng suất khai thác cá ngừ đại dương tại vùng biển miền Trung

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Tài liệu tham khảo

tiếng Việt

1.    Đinh Văn Ưu & cs, 2000. Báo cáo chuyên đề 7 đề tài KHCN 06-02: Cácđặc trưng chế độ hải dương học nghề cá Biển Đông.
2.    Đinh Văn Ưu, 2004. Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác và cấu trúc hải dương có liên quan phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển Việt Nam, báo cáo tổng kết đề tài KC.09.03
3.    Lê Đức Tố, 1995. Cơ sở khoa học cho việc dự báo phân bố và biến động nguồn lợi cá biển , Báo cáo Tổng kết đề tài KT 03-10.
4.    Nguyễn Công Rương, Đào Mạnh Muộn, Nguyễn Văn Việt và nnk, 1989. Đặc điểm khí tượng hải văn và một số yếu tố hải dương học Việt Nam.
5.    Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Công Rương, 2001. Đặc điểm cơ bản về khí tượng, thuỷ văn, sinh vật phù du và động vật đáy biển Việt Nam.
6.    Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc (1993). Khí hậu Việt Nam, NXB KH&KT, Hà Nội

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

7.    Belkin I.M, Cornillon P. (2003). SST fronts of the Pacific coastal and marginal seas, Physical Oceanography, Vol. 1, No. 2,
8.    Belkin I.M , John E. O'Reilly (2009). An algorithm for oceanic front detection in chlorophyll and SST satellite imagery, Journal of Marine Systems, doi:10.1016/j.jmarsys.2008.11.018
9.    Belkin I.M., Cornillon P. and Ullman D. (2003). Ocean fronts around Alaska from satellite SST data, Proceedings of the Amer. Met. Soc. 7th Conf. on the Polar Meteorology and Oceanography, Hyannis, MA, Paper 12.7, 15pp
10.    Wyrtki K. Phisical Oceanography of the Southeast Asian WWater by Klaus Wyrtki, NAGA Report, Vol. 2, 1961

 

 

 

Keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,nghien cuu cac yeu to anh huong va danh gia nang suat khai thac ca ngu dai duong o vung bien xa bo mien trung,cao hoc,sy,khtn,dhqghn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung DHKHTN AMBN(St) 55trang Download file nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung 658
Tài liệu cùng nội dung
Trang    1   2   3   4   5       
 • nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ mbr

 • đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời ở việt nam theo số liệu quan trắc khí tượng thủy văn

 • nghiên cứu đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải cho nhà máy xi măng lưu xá thái nguyên

 • định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020

 • nghiên cứu quy trình xử lý và tái sử dụng chất thải từ quá trình mài đá trong sản xuất đá nhân tạo

 • đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài bạch đàn (eucalyptus) trồng ở việt nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình

 • nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

 • nghiên cứu phương pháp xác định nhanh ion amoni và ứng dụng để đánh giá hiện trạng ô nhiễm amoni trong một số nguồn nước sinh hoạt ở hà nội

 • đánh giá thực trạng dữ liệu địa chính và đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện phú xuyên, thành phố hà nội

 • nghiên cứu ảnh hưởng nước thải khu công nghiệp sông công đến chất lượng nước suối văn dương, tỉnh thái nguyên

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung

  nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 274
  Hôm nay:92219
  Hôm qua: 167893
  Trong tháng 2072772
  Tháng trước1648941
  Số lượt truy cập: 119736506