Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan

Ngày đăng: 22/12/2016 Lượt xem: 219 Người Upload: Thai Van
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực Phan Thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan. Cát đỏ Phan Thiết, một thực thể trầm tích phức tạp và kỳ vĩ, gây ấn tượng mạnh, đã và đang lôi cuốn sự chú ý đổi với các nhà địa chất trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do mức độ tài liệu còn nhiều hạn chế các tác giả khác nhau có những nhìn nhận khác nhau về nguồn gốc và tuổi của các thành tạo này. Cát đỏ Phan Thiết phân bố rộng rãi khu vực dải ven biển từ Tuy Phong kéo dài về phía sân bay Phan Thiết, bị các sông chia cắt tạo ra các vùng Tuy Phong, vùng Lương Sơn và vùng sân bay Phan Thiết. Trên bề mặt, chúng bị các hoạt động của gió chi phối, tạo nên các thành tạo cát gió sinh có tuổi Pleistocen muộn và Holocen sớm-giữa. Trên ảnh hàng không, chúng tạo các dạng địa hình hơi gợn sóng tôn ảnh xám, xám tối, cấu trúc ô mạng.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


NGHIÊN CỨU ĐỊA TẦNG VÀ TRẦM TÍCH CỦA CÁT ĐỎ KHU VỰC PHAN THIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN LIÊN QUAN

 

 

 

 

Hệ tầng Phan Thiết đã được đề cập từ lâu trong các văn liệu địa chất ở Việt Nam [5,7,19] với cái tên gọi “cát đỏ Phan Thiết”, “cao nguyên cát đỏ Phan Thiết”, tầng Phan Thiết, tầng Lương Sơn. Cát đỏ Phan Thiết, một thực thể trầm tích phức tạp và kỳ vĩ, gây ấn tượng mạnh, đã và đang lôi cuốn sự chú ý đổi với các nhà địa chất trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do mức độ tài liệu còn nhiều hạn chế các tác giả khác nhau có những nhìn nhận khác nhau về nguồn gốc và tuổi của các thành tạo này. Cát đỏ Phan Thiết phân bố rộng rãi khu vực dải ven biển từ Tuy Phong kéo dài về phía sân bay Phan Thiết, bị các sông chia cắt tạo ra các vùng Tuy Phong, vùng Lương Sơn và vùng sân bay Phan Thiết. Trên bề mặt, chúng bị các hoạt động của gió chi phối, tạo nên các thành tạo cát gió sinh có tuổi Pleistocen muộn và Holocen sớm-giữa. Trên ảnh hàng không, chúng tạo các dạng địa hình hơi gợn sóng tôn ảnh xám, xám tối, cấu trúc ô mạng.


Từ năm 1935 Saurin đã mô tả cát đỏ. Năm 1970 cũng chính Saurin đã tìm thấy Trùng lỗ và sò ốc biển trong cát đỏ ở đảo Phú Quý. Từ năm 1975 đến nay nhiều nhà địa chất Việt nam đã quan tâm nghiên cứu cát đỏ từ nhiều góc độ khác nhau nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc, vị trí địa tầng và cơ chế thành tạo phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chất ở các tỷ lệ khác nhau. Lê Đức An và nnk (1976-1980), Vũ Văn Vĩnh và nnk (1978-1988), Nguyễn Ngọc Hoa và nnk (1994) đã phân cát đỏ ra một hệ tầng có tuổi Q12-3 hoặc Q12. Trần Nghi và nnk (1996) cho rằng cát đỏ được thành tạo liên quan đến 3 đợt biển tiến Q11, Q12-3a và Q13b
Cho đến nay việc nghiên cứu đặc điểm các thành tạo trầm tích thuộc hệ tầng cát đỏ Phan Thiết đã được quan tâm một cách đúng đắn và kết quả nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu trong nghiên cứu tìm kiếm khoáng sản. Chúng ta đã phát hiện tầng cát đỏ thuộc hệ tầng Phan Thiết chứa sa khoáng titan - zircon có quy mô rất lớn.


Trên cơ sở phân tích và tổng hợp tài liệu hiện có về đo vẽ bản đồ địa chất, địa vật lý, các nghiên cứu chuyên đề về kiến tạo và các tài liệu địa chất, địa vật lý và khoan ở khu vực Phan Thiết đã khoanh định chính xác hóa ranh giới các thành tạo địa chất; khoanh định chính xác hóa diện tích phân bố trầm tích cát đỏ trên mặt và tồn tại dưới sâu có chứa sa khoáng titan-zircon, khống chế được chiều dày của chúng. Xác định quy mô và chất lượng của các thân quặng sa khoáng. Trong khuôn khổ luận án này học viên chỉ xin trình bày dựa vào 8 phương pháp:
- Phương pháp phân tích độ hạt và xử lý số liệu
- Phương pháp phân tích lát mỏng thạch học bở rời
- Phương pháp tính hệ số mài tròn (Ro)
- Phương pháp phân tích rơnghen tính thành phần khoáng vật chứa sắt
- Phương pháp xác định khoáng vật nặng và khoáng vật nhẹ bằng dung dịch nặng, kính hai mắt và kính hiển vi phân cực.
- Phương pháp phân tích tuổi tuyệt đối bằng phương pháp nhiệt huỳnh quang thạch anh.
- Phương pháp phân tích tướng trầm tích
- Phương pháp phân chia địa tầng cát đỏ Phan Thiết
- Phương pháp tính toán trữ lượng sa khoáng và khảo sát thực địa chi tiết một số mặt cắt tiêu biểu, nhằm làm rõ hơn về các đặc điểm thành phần vật chất, điều kiện thành tạo và đánh giá tiềm năng khoáng sản cho hệ tầng này.

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương I ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KINH TẾ, NHÂN VĂN

I. 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

I. 1.1. Khu vực Tuy Phong - Bắc Phan Thiết

I. 1.2. Khu vực Hàm Thuận Nam

I. 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

I. 2.1. Đặc điểm địa hình

I. 2.2. Mạng sông, suối, bàu nước và bờ biển

I. 2.3. Thảm thực vật

I. 2.4. Khí hậu, hải văn

I. 3. KINH TẾ, NHÂN VĂN

I. 3.1. Giao thông

I. 3.2. Dân cư

I. 3.3. Các hoạt động kinh tế - xã hội trong vùng

I. 4. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

I. 4.1. Giai đoạn trước năm 1975

I. 4.2. Giai đoạn sau năm 1975

I. 5. ĐỊA TẦNG CÁT ĐỎ PHAN THIẾT

I. 5.1. Khu vực Tuy Phong - Bắc Phan Thiết

I. 5.2. Khu vực Hàm Thuận Nam

Chương II ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH VÀ TƯỚNG TRẦM TÍCH

II. 1. ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH

II. 1.1 Đặc điểm thành phần vật chất

II. 1.2. Chu kỳ trầm tích

II. 2. TƯỚNG TRÂM TÍCH

II. 2.1. Tướng trầm tích

II. 2.2. Màu sắc của trầm tích

Chương III ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN

III. 1. ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO

III. 1.1. Thành phần vật chất và quy luật phân bố

III. 1.2. Tổ hợp cộng sinh tướng

III. 2. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN

III. 2.1. Công thức tính tài nguyên

III. 2.2. Các thông số tính tài nguyên

III. 2.3. Kết quả dự tính và dự báo tài nguyên

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.    Lê Đức An, 1978. Những phát hiện mới về tectit và ý nghĩa của chúng trong việc nghiên cứu địa chất – địa mạo lãnh thổ phía Nam Việt Nam.
2.    Đào Thanh Bình, Phạm Văn Hát, 1983. Báo cáo địa chất kết quả tìm kiếm tỷ mỷ ilmenit Chùm Găng - Thuận Hải. Lưu trữ địa chất.
3.    Nguyễn Thanh Bình, 1988. Báo cáo kết quả công tác thăm dò sơ bộ mỏ sa khoáng ilmenit - ziricon Hàm Tân - Thuận Hải. Lưu trữ địa chất.
4.    Nguyễn Biểu và n.n.k, 1995. Báo cáo điều tra địa chất và khoáng sản ven bờ (0 - 30n nước) miền trung (Nga Sơn - Vũng Tàu). Lưu trữ địa chất.
5.    Nguyễn Xuân Bao và n.n.k, 1996. Báo cáo thuyết minh bản đồ địa chất hiệu đính tỷ lệ 1:200.000 loạt tờ Bến Khế - Đồng Nai. Lưu trữ địa chất
6.    Nguyễn Văn Cường và n.n.k. 2001; Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hàm Tân - Côn Đảo. Lưu trữ địa chất.
7.    Fontaine H., 1972. Nhận xét về các thành tạo Đệ tứ Miền duyên hải Nam trung bộ. Arch. Geol Viet Nam, N-15. Bản dịch của Nguyễn Anh Tuấn.
8.    Nguyễn Kim Hoàn và n.n.k, 1985. Báo cáo đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản titan sa khoáng ven biển Việt Nam. Lưu trữ địa chất.
9.    Đinh Thanh Hoàng, 2010. Báo cáo thăm dò mỏ sa khoáng titan -zircon khu Long Sơn-Suối Nước, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, Bình Thuận. Lưu trữ địa chất.
10.    Trương Công Hữu, 1996. Báo cáo kết quả điều tra địa chất bổ sung khu mỏ ilmenit Gò Đình - Hàm Tân - Bình Thuận. Lưu trữ địa chất.
11.    Trần Nghi, Nguyễn Biểu, Bùi Công Quế, 1996. Quy luật phân bố sa khoáng biển trong trầm tích Đệ tứ ở Việt Nam. Tạp chí địa chất, A/237:18-24, Hà Nội.
12.    Trần Nghi, Nguyễn Địch Dỹ, Đinh Văn Thuận, Vũ Văn Vĩnh, Ma Kông Cọ, Trịnh Nguyên Tính, 1998. Môi trường và cơ chế thành tao cát đỏ Phan Thiết. Tạp chí địa chất, A/245 : 10-20. Hà Nội.
13.    Trần Nghi, 2003. Trầm tích luận. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
14.    Trần Nghi, 2005. Trầm tích biển. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
15.    Trần Nghi, 2010. Trầm tích luận trong địa chất biển và dầu khí. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
16.    Hoàng Phương và n.n.k, 1997. Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Phan Thiết. Lưu trữ địa chất.
17.    Trần Văn Thảo, 2008. Báo cáo điều tra, đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Lưu trữ địa chất.
18.    Nguyễn Viết Thắm, 1984. Báo cáo kết quả tìm kiếm đánh giá triển vọng cát trắng và sa khoáng ven biển từ Hòn Gốm đến Vũng Tàu. Lưu trữ địa chất.
19.    Nguyễn Đức Thắng và n.n.k, 1988. Báo cáo công tác lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ 1/200.000. Lưu trữ địa chất.
20.    Đào Mạnh Tiến và n.n.k, 2005. Báo cáo điều tra địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung Bộ từ 0 - 30 m nước ở tỷ lệ 1:100.000 và một số vùng ở tỷ lệ 1:50.000. Lưu trữ địa chất.

 

 

 

Keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,nghien cuu dia tang va tram tich cua cat do khu vuc phan thiet va danh gia tiem nang khoang san lien quan,cao hoc,sy,khtn,dhqghn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan DHKHTN AMBN(St) 62trang Download file nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan 678
 • nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình thuỷ văn thuỷ lực để thành lập bản đồ ngập lụt lưu vực sông kôn – hà thanh, tỉnh bình định

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng

 • nghiên cứu đặc điểm địa hóa phóng xạ các nguyên tố u, th và k khu vực xã đông cửu, huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ

 • nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố việt trì- tỉnh phú thọ

 • giao thông vận tải tỉnh an giang: hiện trạng và định hướng phát triển

 • phát triển các khu công nghiệp tỉnh bà rịa – vũng tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

 • nghiên cứu hiện trạng phát triển và phân bố đô thị ở tỉnh bà rịa – vũng tàu

 • tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh phú yên

 • Nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội tỉnh sóc trăng phục vụ giảng dạy địa lí địa phương

 • Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

  nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan

  nghiên cứu địa tầng và trầm tích của cát đỏ khu vực phan thiết và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan

  Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

  Đăng nhập tài khoản
  Các mục quảng cáo
  Thống kê truy cập
  Đang Online: 236
  Hôm nay:12431
  Hôm qua: 57796
  Trong tháng 825498
  Tháng trước1750591
  Số lượt truy cập: 115216339