Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share thuỷ văn và thuỷ động lực biển đông lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
thuỷ văn và thuỷ động lực biển đông

Ngày đăng: 16/04/2008 Lượt xem: 115 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Giáo trình được biên soạn với việc tham khảo các thông tin cập nhật về các lĩnh vực liên quan cũng như các số liệu mới nhất về Biển Đông nhằm cung cấp các kiến thức mang tính phổ quát đã được công nhận cũng như một số vấn đề cần cần được nghiên cứu và bàn luận thêm trong tương lai. Với tinh thần đó, trong giáo trình chúng tôi chỉ đưa ra các tài liệu tham khảo chủ yếu dễ tiếp cận phục vụ làm tài liệu học tập cho sinh viên. Những tài liệu tham khảo đã được sử dụng trong hai bộ tài liệu chính nêu trên sẽ không đưa vào danh mục các tài liệu tham khảo.

ĐINH VĂN ƯU - NXB ĐHQGHN 2008


SÁCH GIÁO TRÌNH

THUỶ VĂN VÀ THUỶ ĐỘNG LỰC BIỂN ĐÔNG

 

Hải dương học khu vực và Biển Đông cung cấp các kiến thức hải dương học khu vực của đại dương thế giới với trọng tâm là Thái Bình Dương và Biển Đông.
Hải dương học khu vực có mục tiêu mô tả các đặc điểm chế độ của hệ thống đại dương thế giới. Những đặc điểm chế độ này chủ yếu được xác định trên cơ sở tập hợp, xử lý và phân tích các số liệu, dữ liệu và tài liệu hiện có về đại dương và biển. Những kết quả phân tích này làm cơ sở cho việc xây dựng, thử nghiệm và triển khai kiểm chứng các mô hình, công cụ đánh giá và dự báo hải dương học đáp ứng yêu cầu khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đại dương và biển. Đối với những khu vực và những phần của đại dương thế giới chưa có đủ số liệu điều tra khảo sát hiện trường, các mô tả đặc điểm chế độ hiện nay chỉ mới dừng lại ở mức giả thiết được hình thành từ các kết quả nghiên cứu lý thuyết.
Do tính chất liên ngành và đa ngành của hải dương học- một trong những bộ phận cơ bản của các khoa học trái đất, trong khuôn khổ của giáo trình này chúng tôi chỉ tập trung mô tả các đặc điểm chế độ hải dương học vật lý và động lực học biển. Những đặc điểm sâu hơn về địa lý, địa chất hải dương, hoá học đại dương, tài nguyên thiên nhiên và môi trường đại dương, v.v... Được xem xét riêng trong các chuyên khảo hoặc giáo trình tương ứng. Tuy nhiên trong khuôn khổ giáo trình này, chúng tôi cũng dành một phần nội dung liên quan đến những đặc điểm chung của điều kiện tự nhiên và các nhân tố gây ảnh hưởng đến sự hình thành và biến động của chế độ hải dương học vật lý và động lực học đại dương.
Về nguyên lý, nội dung phần hải dương học vật lý phải bao gồm tất cả các đặc trưng vật lý của nước biển, tuy nhiên do mức độ đáp ứng số liệu và tài liệu điều tra khảo sát, chúng ta chỉ dừng lại ở một số đặc trưng thuỷ văn biển chủ yếu như nhiệt độ, độ muối, ô-xy. Những đặc trưng này cũng được phản ảnh trực tiếp qua những đặc điểm hình thành, lan truyền và biến động của các khối nước trong biển và đại dương.
Phần động lực học đại dương hay thuỷ động lực học biển được giới thiệu thông qua các đặc trưng dao động mực nước (sóng và thuỷ triều) Và hoàn lưu quy mô lớn trong đại dương và biển.
Với những nội dung trên, giáo trình hải dương học khu vực và Biển Đông được chia thành hai phần chính:
- Chế độ hải dương học của các đại dương thế giới với trọng tâm là Thái Bình Dương. Trong phần này sẽ trình bày điều kiện tự nhiên, đặc điểm phân bố các đại dương, các nhân tố ảnh hưởng và những nét cơ bản về chế độ thuỷ văn và động lực các đại dương thế giới. Bên cạnh các đặc điểm quy mô toàn cầu sẽ xem 2xét kỹ hơn Thái Bình Dương cũng như các biển chính kề cận nằm trong giới hạn của đại dương lớn nhất thế giới này. Những nội dung đưa ra sẽ góp phần làm sáng tỏ quá trình hình thành và biến đổi đặc điểm hải dương học Biển Đông một trong những biển giữa lục địa lớn trong hệ thống đại dương thế giới.
- Chế độ hải dương học Biển Đông. Trong phần này sẽ đi sâu giới thiệu các đặc điểm tự nhiên bao gồm địa hình, khí tượng thuỷ văn và động lực học biển.
Để biên soạn giáo trình này chúng tôi sử dụng một tập hợp các tập bản đồ, các giáo trình, các chuyên khảo, những cơ sở dữ liệu và tài liệu đã được thu thập tại Bộ môn Hải dương học. Đối với phần Chế độ hải dương học của các đại dương thế giới, tài liệu chủ yếu được tham khoả và sử dụng là bộ giáo trình Hải dương học (Oceanography) Do giáo sư M. Tomczak, Đại học Flinders, úc chủ biên được tổ chức Hải dương học liên chính phủ (IOC) Thuộc UNESCO phát hành (phiên bản 4.4,2002) Đã được GS Tomczak và IOC cung cấp. Tài liệu tham khảo chính cho phần Chế độ hải dương học Biển Đông là bộ sách Biển Đông gồm 4 tập do
Chương trình Khoa học công nghệ biển KHCN06 xuất bản trong các năm 2003 và 2004, giáo sư Đặng Ngọc Thanh là Tổng biên tập, GS TS Lê Đức Tố, cố GS
TSKH Phạm Văn Ninh, GS TSKH Mai Thanh Tân và GS TSKH Đặng Ngọc Thanh là chủ biên của các tập tương ứng. Tác giả chân thành cảm ơn tập thể các giáo sư về những tài liệu quan trọng này.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo các thông tin cập nhật về các lĩnh vực liên quan cũng như các số liệu mới nhất về Biển Đông nhằm cung cấp các kiến thức mang tính phổ quát đã được công nhận cũng như một số vấn đề cần cần được nghiên cứu và bàn luận thêm trong tương lai. Với tinh thần đó, trong giáo trình chúng tôi chỉ đưa ra các tài liệu tham khảo chủ yếu dễ tiếp cận phục vụ làm tài liệu học tập cho sinh viên. Những tài liệu tham khảo đã được sử dụng trong hai bộ tài liệu chính nêu trên sẽ không đưa vào danh mục các tài liệu tham khảo. Tương tự đối với các hình vẽ và biểu bảng, chúng tôi chỉ dẫn nguồn theo trích dẫn gốc của các tài liệu tham khảo chính. Người đọc có thể xem tên các tài liệu tham khảo cụ thể thông qua danh mục có trong các tài liệu chính này.
Đây là kết quả của quá trình tập hợp và tổng hợp các tài liệu hải dương học khu vực và Biển Đông của tập thể nhiều nhà giáo làm việc ở bộ môn Hải dương học trực tiếp giảng dạy các giáo trình Hải dương học khu vực, Hải dương học
Biển Đông. Tuy nhiên do yêu cầu tổng hợp nhiều kiến thức đa ngành và chuyên ngành nên không thể tránh những thiếu sót nhất định, mong nhận được các ý kiến đóng góp của người sử dụng để nâng cao chất lượng của giáo trình.


 

Mục lục


Mở đầu


Chương 1. Hệ thống đại dương thế giới
1.1. Quả Đất và đại dương thế giới
1.1.1. Những phép chiếu sử dụng trong Hải dương học
1.1.2. Đặc điểm chung về địa hình của đại dương thế giới
1.2. Những nguyên lý cơ bản mô tả những đặc điểm khí tượng hải văn củađại dương thế giới
1.3. Các nhân tố hình thành và biến động chế độ khí tượng hải văn
1.4. Các trường nhiệt độ, độ muối, mật độ và áp suất trong đại dương200
1.4.1. Nhiệt độ nước trong đại dương
1.4.2. Độ muối nước đại dương
1.4.3.Áp suất trong đại dương
1.5. Hoàn lưu đại dương thế giới
1.5.1. Những khái niệm chung
1.5.2. Sóng Rossby và dòng chảy biên bờ tây đại dương
1.5.3. Hoàn lưu trong lớp Ekman và cân bằng Sverdrup
1.5.4. Hàm dòng và dòng vận chuyển tích phân theo độ sâu
1.6. Chế độ thủy văn và khối nước đại dương thế giới
1.6.1. Những khái niệm chung
1.6.2. Nêm nhiệt mùa và nêm nhiệt cố định
1.6.3. Hiện tượng nước chìm
1.6.4. Lớp barie
1.7. Thái Bình Dương
1.7.1. Khái quát về Thái Bình Dương
1.7.2. Chế độ khí tượng hải văn Thái Bình Dương
1.7.3. Các biển kề cận Thái Bình Dương


Chương 2. Các đặc điểm khí tượng-thủy văn Biển Đông
2.1. Khái quát về Biển Đông và công tác điều tra nghiên cứu khoa học côngnghệ biển Việt Nam
2.2. Bờ biển và phân vùng bờ biển Việt Nam
2.3. Hệ thống đảo ven bờ Việt Nam, các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vàvùng biển chủ quyền tài phán quốc gia của Việt Nam
2.4. Lịch sử nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam
2.5. Đặc điểm khí tương-khí hậu Biển Đông và các vùng biển Việt Nam
2.5.1. Trường áp suất khí quyển và trường gió trên khu vực Biển Đông và kề cận
2.5.2. Chế độ nhiệt, ẩm trên khu vực Biển Đông
2.6. Chế độ thủy văn Biển Đông
2.6.1. Chế độ nhiệt nước Biển Đông
2.6.2. Độ muối nước Biển Đông
2.6.3. Hàm lượng ô-xy hòa tan
2.6.4. Các khối nước Biển Đông


Chương 3. Các đặc điểm thủy động lực Biển Đông
3.1. Thủy triều và mực nước Biển Đông
3.1.1. Tình hình nghiên cứu
3.1.2. Các kết quả phân tích hằng số điều hòa và đánh giá vai trò các
201 202yếu tố hình thành triều Biển Đông
3.1.3. Đặc điểm phân bố thủy triều và dòng triều, phân vùng chế độ triều và nguyên nhân hình thành hiện tượng triều đa dạng và đặc sắc ở Biển Đông
3.1.4. Những nhận xét về đặc điểm triều Biển Đông và ven bờ ViệtNam
3.1.5. Đặc điểm biến động của mực nước tổng hợp ven bờ biển ViệtNam
3.2. Đặc điểm sóng gió trên Biển Đông
3.2.1. Tình hình nghiên cứu sóng ở Việt Nam
3.2.2. Các đặc trưng chế độ sóng Biển Đông và ven bờ Việt Nam
3.3. Hoàn lưu Biển Đông
3.3.1. Các nhân tố chủ yếu hình thành chế độ hoàn lưu Biển Đông
3.3.2. Các đặc điểm cơ bản của hoàn lưu Biển Đông


Tài liệu tham khảo


A. Các tập bản đồ và sổ tay tra cứu
1. Atlas quốc gia, Hà Nội,1995.
2. Atlas Khí tượng Thủy văn Việt Nam. Phần III: Khí tượng thủy văn biển. Hà Nội 1994.
3. Atlas các đại dương. Thái Bình Dương (Tiếng Nga), NXB Hải quân Liên Xô, 1974
4. Climatic summaries for major seventh fleet ports and waters. US Naval Weather Service, Asheville 1973.
5. Đề tài KC 09.03, Đinh Văn Ưu chủ nhiệm, Phụ lục: Tập bản đồ niên giám cá và môi trường nghề cá xa bờ Việt Nam trong Báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004.
6. La Violette P. And Frontenac T., Temperature, salinity and density of the World's seas, South China Sea and adjacent gulfs, US Naval ocean office, Washington 1967.
7. Levitus S., Climatological atlas of the World Ocean, NOAA Prof. Paper 13, US Government Printing Office, Washington DC 1982.
8. Oberhuber J. M., An atlas based on the 'CODAS' data set, Rep. 15, Max-Planck-Inst. Fir Meteorol., Hamburg, Germany 1988.
9. Sổ tay tra cứu các đặc trưng KTTV vùng thềm lục địa Việt Nam, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển, Tổng cục KTTV, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 2000
10. US Navy 1945. Currents in the South China Sea, Java, Celebes and Sulu Seas, Washington, 1945.
11. Đinh Văn Ưu (chủ biên), Tập bản đồ số dòng chảy hàng tháng tầng mặt Biển Đông, Tài liệu lưu hành nội bộ Trung tâm Động lực và Môi Trường biển và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Hà Nội 2006.
12. World Ocean Atlas, CD-ROM data sets 1994,1998,2001, NODC
13. World Ocean Circulation Experiment (WOCE) Global Data, version 2.0 2000, version 3.0 2002, CD-ROM and DVD.
14. Surface Ocean Current Data Set, CD-ROM, JODC, 1995

 

B. Báo cáo các đề tài, chương trình nghiên cứu
15. Báo cáo điều tra tổng hợp vịnh Bắc Bộ, Tài liệu lưu hành nội bộ tại Viện Hải dương học, 1965
16. Đề tài 48-06, Báo cáo tổng kết: Các đặc trưng nhiệt muối thềm lục địa nam Việt Nam, tác giả Lã Văn Bài, Nha Trang, 1985.
17. Đề tài 48 B 01-01, Báo cáo tổng kết: Cấu trúc thủy văn và động lực Biển Đông và các vùng kề cận, chủ trì Võ Văn Lành, Nha Trang 1991.
18. Đề tài 48B. 01.02, Báo cáo: Ứng dụng lý thuyết nhận dạng vào phân loại trường khí áp và các trường gió trên biển, chủ trì Nguyễn Vũ Thi, Hà Nội 1990.
19. Đề tài 48B. 02.02, Báo cáo tổng kết: Nước dâng do bão và gió mùa, chủ 198trì Phạm Văn Ninh, Hà Nội 1991.
20. Đề tài KT. 03-01, Báo cáo tổng kết: Điều tra nghiên cứu vùng biển ven bờ miền Trung, Chủ trì: Đặng Ngọc Thanh, Hà Nội 1995.
21. Đề tài KT. 03.03, Báo cáo tổng kết: Thuỷ triều Biển Đông và sự dâng lên của mực nước biển ven bờ Việt Nam, chủ trì Nguyễn Ngọc Thụy, Hà Nội 1995.
22. Đề tài KT. 03.04, Báo cáo tổng kết: Công nghệ dự báo sóng và thử nghiệm dự báo sương mù, nhiệt độ nước tầng mặt vùng ven bờ Biển Đông, chủ trì Nguyễn Mạnh Hùng, Hà Nội 1995
23. Đề tài KT. 03-05, Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu vùng hoạt động nước trồi mạnh Nam Trung Bộ, Chủ trì: Võ Văn Lành, Nha Trang 1995.
24. Đề tài KT. 03.06, Báo cáo tổng kết: Công nghệ dự báo nước dâng do bão ven bờ biển Việt Nam, Chủ trì: Đỗ Ngọc Quỳnh, Hà Nội, 1996.
25. Đề tài KT. 03-10, Báo cáo tổng kết: Cơ sở khoa học cho việc dự báo phân bố và biến động nguồn lợi cá biển, Chủ trì: Lê Đức Tố, Hà Nội 1995.
26. Đề tài KHCN. 06-02, Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu cấu trúc ba chiều (3D) Thủy nhiệt động lực học Biển Đông và ứng dụng của chúng, Chủ trì: Đinh Văn Ưu Hà Nội 2000.
27. Đề tài KHCN. 06.10, Báo cáo tổng kết: Cơ sở khoa học và các đặc trưng kỹ thuật đới bờ phục vụ yêu cầu xây dựng công trình ven biển, Chủ trì: Phạm Văn Ninh, Hà Nội 2000.
28. Đề tài KHCN. 06.13, Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu đánh giá quy luật biến động một số trường khí tượng cơ bản Biển Đông, Chủ trì: Bùi Xuân Thông, Hà Nội 2000.
29. Đề tài KC. 09.02, Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kề cận, Chủ trì: Bùi Công Quế, trong Tuyển tập các kết quả chủ yếu của Chương trình KC. 09, Quyển I, Hà Nội 2006.
30. Đề tài KC. 09.03, Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác và các cấu trúc hải dương học có liên quan phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển Việt Nam, Chủ trì: Đinh Văn Ưu, trong Tuyển tập các kết quả chủ yếu của Chương trình KC. 09, Quyển I, Hà Nội 2006.

 

C. Các giáo trình, chuyên khảo và bài báo
31. Chương trình KHCN06, Biển Đông, Tập I: Khái quát về Biển Đông (Chủ biên: GS. TS Lê Đức Tố), NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2003
32. Chương trình KHCN06, Biển Đông, Tập II: Khí tượng, Thủy văn, Động lực biển (Chủ biên: GS. TSKH Phạm Văn Ninh), NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004
33. Chương trình KHCN06, Biển Đông, Tập III: Địa chất-Địa Vật lý biển, (Chủ biên: GS. TSKH Mai Thanh Tân), NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004
34. Chương trình KHCN06, Biển Đông, Tập IV: Sinh vật và Sinh thái 199biển, (Chủ biên: GS. TSKH Đặng Ngọc Thanh), NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004
35. Helleman, S., and Rosenstein M., Normal monthly windstress over the world ocean with error estimates, J. Phys. Oceanogr., 13,. 1983.
36. Lê Xuân Hồng và Lê Thị Kim Thoa, Địa mạo bờ biển Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội 2007.
37. Phạm Văn Huấn, Nguyễn Tài Hợi, Dao động mực nước biển ven bờ Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, N 556,4-2007
37. Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1993: Khí hậu Việt Nam. NXB KHKT, Hà Nội 1993.
38. Tomczak M. (editor), Oceanography: An Introduction to Physical Oceanography by Robert Stewart (Texas A&M University), CD-ROM, Flinders University/IOC, Adelaide-Paris 2002
39. Tomczak M. (editor), Oceanography: Shelf and Estuarine Oceanography, CD-ROM, Flinders University/IOC, Adelaide-Paris 2002
40. Tomczak M. (editor), Oceanography: Regional Oceanography: An Introduction by M. Tomczak and J. S. Godfrey, CD-ROM, Flinders University/IOC, Adelaide-Paris 2002
41. Uda M., Nakao T., Water masses and currents in the South China Sea and their seasonal changer. The Kuroshio III, Proc. Of the 3rd -CSK symposium, Bangkok, Thailand 1970.
42. Wyrtki K., Physical Oceanography of Southeast Asian Waters. Scientific Result of Marine Investigation of South China Sea and Gulf of Thai Land 1959-1961. NAGA Report 2, California 1962.

 

Keywords:dinh van uu,nxbdhqghn 2008,sach giao trinh,thuy van va thuy dong luc bien dong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 thuy van va thuy dong luc bien dong NXB DHQGHN 2008 DinhVanUu 202 Trang Download file thuỷ văn và thuỷ động lực biển đông 271
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

thuỷ văn và thuỷ động lực biển đông

thuỷ văn và thuỷ động lực biển đông

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 484
Hôm nay:133792
Hôm qua: 98574
Trong tháng 1442000
Tháng trước1648941
Số lượt truy cập: 119105721