Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu giải pháp thoát nước cho thành phố quy nhơn, tỉnh bình định trong điều kiện biến đổi khí hậu lên facebook!
nghiên cứu giải pháp thoát nước cho thành phố quy nhơn, tỉnh bình định trong điều kiện biến đổi khí hậu

01/01/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đánh giá hiện trạng thoát nước chung của thành phố Quy Nhơn; Dự báo được khả năng thoát nước trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng; Các giải pháp cho thành phố Quy Nhơn để thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Sử dụng mô hình SWMM 5.1 để đánh giá năng lực hệ thống hiện trạng, và mô phỏng các phương án nhằm xác định được phương án phù hợp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2018


LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC CHO THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


HV NGUYỄN ANH KHOA - CHUYÊN NGÀNH: CẤP THOÁT NƯỚC - MÃ SỐ: 1481580210010 - TS ĐẶNG MINH HẢI


MỤC LỤC


DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Phạm vi nghiên cứu:
4. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện
5. Dự kiến kết quả đạt được


Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thoát nước đô thị
1.1.1. Trên thế giới
1.1.2. Tại Việt Nam
1.2. Đặc điểm vùng nghiên cứu
1.2.1. Đặc điểm khí hậu
1.2.2. Đặc điểm thủy văn
1.2.3. Đặc điểm Hải văn
1.2.4. Đặc điểm địa hình
1.3. Hiện trạng thoát nước thành phố
1.4. Hiện trạng ngập của thành phố
1.4.1. Trận mưa tối ngày 03/8/2015
1.4.2. Trận mưa tối ngày 25/8/2016


Chương 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Cơ sở dữ liệu
2.2. Cở sở lý thuyết của mô hình SWMM 5.
2.2.1. Giới thiệu mô hình SWMM
2.2.2. Khả năng mô hình SWMM
2.3. Phương pháp xác định mô hình mưa thiết kế và điều kiện biên trong điềukiện biến đổi khí hậu:
2.3.2. Lựa chọn kịch bản BĐKH – NBD cho nghiên cứu:
2.3.3. Biên mưa tại Quy Nhơn có xem xét tới BĐKH:
2.3.3. Biên triều và biên tại các điểm tiếp nhận nguồn nước


Chương 3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THOÁT NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Ở HIỆN TẠI VÀ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
3.1. Thiết lập mô hình
3.2. Đánh giá kết quả mô phỏng
3.3. Đánh giả khả năng làm việc của hệ thống thoát nước thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong điều kiện biến đổi khí hậu


Chương 4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THOÁT NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BĐKH CHO THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
4.1. Đề xuất áp dụng các giải pháp thoát nước bền vững cho thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
4.1.1. Phân tích các nguyên nhân ngập úng:
4.1.2. Lựa chọn các giải pháp giảm ngập cho thành phố Quy Nhơn:
4.2. Mô phỏng số học để đánh giá hiệu quả của các giải pháp đề xuất
4.2.1. Phương án chỉ giải pháp BMP
4.2.2. Phương án chỉ giải pháp công trình:
4.2.3. Phương án kết hợp
4.3. Phân tích lựa chọn phương pháp hợp lý


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
PHẦN PHỤ LỤC


DANH MỤC HÌNH
Hình 1 Công trình tường chắn nước di dộng tại ÁOHình 2 Tường chống lũ tại Áo
Hình 3 Hồ điều hòa tại Sigapore
Hình 4 Độ sâu ngập gia tăng dưới tác động BĐKH ở Đan Mạch kết quả môhình 1D-2D
Hình 5 Mạng hạ tầng thoát nước thành phố Vancouver
Hình 6 Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên
Hình 7 Khu vực lập quy hoạch thành phố Sóc Trăng
Hình 8 Pham vi vùng nghiên cứu
Hình 9 Lưu vực sông Kon – Hà Thanh
Hình 10 Lưu vực tiêu khu vực nghiên cứu
Hình 11 Vịnh Quy Nhơn (bên trái), Đầm Thị Nại (bên phải)
Hình 12 Hồ Đống Đa
Hình 13 Hồ Bàu Sen
Hình 14 Hồ Phú Hòa
Hình 15 Sơ họa hệ thống và kết nối của hệ thống ra các khu vực xả
Hình 16 Khu vực chịu ngập úng chính (màu vàng)
Hình 17 Đường Hùng Vương ngập sâu sau cơn mưa tối 03/08/2015
Hình 18 Đường Hùng Vương, đoạn từ ngã ba Ông Thọ về cầu chợ Dinh, ngập sâu trong nước sau trận mưa vào chiều tối 25/8/2016
Hình 19 Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn nạo vét, thugom bùn đất tại các cống thoát nước (ảnh chụp trên đường Hùng Vương, trước câyxăng Trung Hậu)
Hình 20 Giao diện và các quá trình mô phỏng trong mô hình SWMM
Hình 21 Quá trình vật lí và các thành phần mô phỏng trong mô hình SWMM
Hình 22 Nguyên tắc thu nước của hệ thống BMP (trái), nguyên tắc kết nốicủa hệ thống BMP với hệt thống cống chính (phải)
Hình 23 Giải pháp mương khô (trái) Và giải pháp mương ướt (phải)
Hình 24 Giải pháp hệ thống thu nước mưa, mái nhà xanh, hệ thống thấm và hệ thống xử lý độc lập (từ trái qua phải)
Hình 25 Dải đất lọc, mương lọc, mương lọc sinh học, và hệ thống trữ sinhhọc (từ trái qua phải)
Hình 26 Mô phỏng mương khô trong khu vực công viên
Hình 27 Mô phỏng thảm cỏ hay bãi cỏ
Hình 28 Biểu đồ IDF cho các chu kỳ lặp khác nhau
Hình 29 Phân bố mưa thiết kế chu kỳ lặp lại 2 năm (trái) Và 5 năm (phải)
Hình 30 Phân bố mưa thiết kế chu kỳ lặp lại 5 năm hiện trạng và có xemxét BĐKH kịch bản 2016
Hình 31 Các bước xây dựng mô hình trong nghiên cứu
Hình 32 Mô hình đường ống SWMM khu vực nghiên cứu trên GIS
Hình 33 Số hóa lưu vực và khai báo thông tin cho lưu vực các cống tiêumưa
Hình 34 Số hóa hố ga và khai báo thông tin cho hố ga trong mô hình
Hình 35 Số hóa hố ga và khai báo thông tin cho cống trong mô hình
Hình 36 Số hóa cửa xả và khai báo thông tin cho cửa xả trong mô hình
Hình 37 Trạm mưa và khai báo thông tin cho trạm mưa trong mô hình
Hình 38 Mô hình SWMM thành phố Quy Nhơn trong nghiên cứu
Hình 39 So sánh vị trí ngập mô phỏng và hiện trạng ngập (nguồn: GIZ)
Hình 40 Vị trí ngập hiện trạng mô hình MIKE mouse dự án GIZ
Hình 41 So sánh dòng chảy sinh ra trên 1 tiểu lưu vực trong khu vựcnghiên cứu.
Hình 42 So sánh tổng lượng dòng chảy sinh ra trên khu vực nghiên cứutrận mưa thiết kế khác nhau
Hình 43 Phân bố dòng chảy tại các tiểu lưu vực trường hợp trận mưa thiếtkế 2 năm/ lần
Hình 44 Phân bố dòng chảy các tiểu lưu vực trường hợp trận mưa thiết kế 5năm/ lần
Hình 45 Phân bố dòng chảy các tiểu lưu vực trường hợp trận mưa thiết kế 5năm/ lần- BĐKH
Hình 46 Vị trí điểm ngập trường hợp mô phỏng với trận mưa thiết kế 2năm/ lần
Hình 47 Vị trí điểm ngập trường hợp mô phỏng với trận mưa thiết kế 5năm/ lần
Hình 48 Vị trí điểm ngập trường hợp mô phỏng với trận mưa thiết kế 5năm/ lần có xem xét tới BĐKH
Hình 49 Khu vực ngập do ảnh hưởng BĐKH khu vực nghiên cứu
Hình 50 Khu vực đề xuất ứng dụng BMP Đặc điểm các khu vực ứng dụng BMP
Hình 51 Phương án đề xuất mô nâng cấp và làm mới một số tuyến
Hình 52 So sánh tổng lượng dòng chảy trường hợp trận mưa 5 năm –
BĐKH so với giải pháp kết hợp BMP trong trận mưa 5 năm có xem xét tới BĐKH
Hình 53 Thay đổi đỉnh dòng chảy trên tiêu lưu vực trường hợp chưa có
BMP (trái) Và áp dụng BMP (phải) Tiểu lưu vực
Hình 54 Thay đổi đỉnh dòng chảy trên tiêu lưu vực trường hợp chưa cóBMP (trái) Và áp dụng BMP (phải) Tiểu lưu vực
Hình 55 Phân bố dòng chảy trên toàn khu vực nghiên cứu trường hợp ápdụng BMP
Hình 56 Các điểm ngập trong phương án áp dụng giái pháp BMP
Hình 57 Phân bố dòng chảy trên khu vực nghiên cứu phương án giải phápcông trình
Hình 58 So sánh lưu lượng qua cống số 330 phía ra Đầm Nại
Hình 59 So sánh mực nước ở hố ga số 226 trường hợp hiện trạng (trái) Vàphương án công trình (phải)
Hình 60 Vị trí ngập phương án công trình
Hình 61 So sánh mực nước ở hố ga số 190 trường hợp hiện trạng (trái) Vàphương án kết hợp (phải)
Hình 62 So sánh mực nước ở hố ga số 226 trường hợp hiện trạng (trái) Vàphương án kết hợp (phải)
Hình 63 Vị trí điểm ngập phương án kết hợp
Hình 64 So sánh mực nước ở hố ga số 226 trường hợp hiện trạng (trái) Phương án kết hợp (giữa) Và phương án công trình (phải)


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP4.5 (đơn vị: Cm)
Bảng 2. Các hệ số - Biểu đồ IDF (Nguồn TCVN-7957-2008)
Bảng 3. Tính lượng mưa với chu kỳ lặp lại 2 năm dựa trên TCVN 7957 (2008)
Bảng 4. Tính lượng mưa với chu kỳ lặp lại 5 năm dựa trên TCVN 7957 (2008)
Bảng 5. Bảng tính đường IDF
Bảng 6. Mô hình mưa và tính toán ảnh hưởng của BĐKH
Bảng 7. Mực nước thiết kế theo chu kỳ lặp lại tại biên có xem xét tới BĐKH-NBD
Bảng 8. Trường hợp tính đánh giá khả năng hệ thống
Bảng 9. So ánh thời gian ngập và độ sâu ngập lớn nhất trường hợp hiện trạng, thiết kế và xem xét tới BĐKH
Bảng 10. Phân loại BMP
Bảng 11. Yêu cầu BMP theo từng khu vực ngập khu trung tâm thành phố
Bảng 12. Danh mục các cống được đề xuất làm mới và nâng cấp
Bảng 13. So sánh độ sâu ngập, thời gian ngập ở một số hố ga ở các phương án
Bảng 14. So sánh thời gian ngập, độ sâu ngập và số điểm ngập trung bình giữacác phương án


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ADB: Ngân hàng phát triển Châu Á
BĐKH: Biến đổi khí hậu
BMP: Best Management Practice
CSO: Combined Sewer Overflow
IDF: Intensity – Duration – Frequency
HSDC: Hệ số dòng chảy
IPCC: Ủy ban liên chính phủ về BĐKH
MNBD: Mực nước biển dân
NNPTNT: Nông nghiệp Phát triền Nông thôn
PA: Phương án
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
SWMM: Storm Water Management Model
Tp: Thành phố
UBND: Uỷ ban nhân dân
VNC-IHP: Uỷ ban QG về chương trình thủy văn quốc tế
VSMTNT: Vệ sinh môi trường nông thôn
WMO: Tổ chức khí tượng thế giới
WB: Ngân hàng thế giới

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, Báo cáo tổng kết công tác PCLB và TKCN (2003 – 2010), từ năm 2003 đến năm 2010
[2]. Trung bộ (2004), Đề tài Đặc điểm khí hậu và thủy văn Bình Định.
[3]. Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (VIWASE 2004), Nghiên cứu khả thi, Thiết kế cuối cùng (VIWASE 2006, 2009), bản vẽ hoàn công Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải, Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn – Giai đoạn I và Giai đoạn II (Dự án VSMT TP. Quy Nhơn 2014
[4]. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. 2008-2009. Đề tài: Nghiên cứu biện pháp sử dụng hệ thực vật trong xử lý nước thải, thí nghiệm lựa chọn một số loại thực vật bản địa trong xử lý nước thải nông thôn
[5]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu
[6]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2011), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dân cho Việt Nam
[7]. Biến đổi khí hậu tỉnh Bình Định (2013), Bài học từ cơn bão Mirinae: Biến đổi khí hậu và Đô thị hóa tại thành phố Quy Nhơn, Việt Nam, 5/2013.
[8]. Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định – Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam
[9]. Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội-Việt Nam và Văn phòng Điều phối về Biến
[10]. O. Mark, G. Svensson, A Konig, J.J. Linde, Analyses and Adaptation of Climate Change Impacts on Urban Drainage System.
[11]. Kerr wood leidal consulting engineers. Vulnerability of Vancouver Sewerage area infrastructure to climate change
[12]. Storm Water Management Model Reference Manual I, II.
[13]. SWMM User manual.

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,nghien cuu giai phap thoat nuoc cho thanh pho quy nhon, tinh binh dinh trong dieu kien bien doi khi hau DHTL 2018 nguyen anh khoa 105 Trang Download file nghiên cứu giải pháp thoát nước cho thành phố quy nhơn, tỉnh bình định trong điều kiện biến đổi khí hậu 1000
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu giải pháp thoát nước cho thành phố quy nhơn, tỉnh bình định trong điều kiện biến đổi khí hậu

nghiên cứu giải pháp thoát nước cho thành phố quy nhơn, tỉnh bình định trong điều kiện biến đổi khí hậu

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN