Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ 555 Câu trắc nghiệm Hoá học luyện thị Đại học, Cao đẳng lên facebook!
555 Câu trắc nghiệm Hoá học luyện thị Đại học, Cao đẳng

27/09/2013 Uploader: Tao Xanh Loại file: pdf

555 Câu trắc nghiệm Hoá học luyện thị Đại học, Cao đẳng.Thông tin sách; NXB: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Số trang: 242

555 Câu trắc nghiệm Hoá học luyện thị Đại học, Cao đẳng

 

 

Thông tin sách:

 

NXB: Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Số trang: 242

 

Lời Giới Thiệu

 

Kiểm tra, đánh giá có vai trò, chức năng rất quan trọng trong dạy học Hoá học. Nó giúp thầy và trò điều chỉnh việc dạy và học nhằm đạt kết quả dạy học cao hơn, đồng thời xác nhận thành quả dạy học của thầy và trò. Có nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học, trong đó kiểm tra trắc nghiệm khách quan đang được quan tâm sử dụng.

Trắc nghiệm khách quan được quan tâm bởi một số lí do sau:

- Việc chấm và cho điểm tương đối dễ dàng và khách quan hơn so với bài luận đề.

- Trong các câu hỏi trắc nghiệm, nhiệm vụ của người học được phát biểu rõ ràng hơn là trong các bài luận đề.

- Khi làm một bài thi trắc nghiệm, hầu hết thời gian học sinh dùng để đọc và suy nghĩ. Có thể tự kiểm tra, đánh giá kiến thức.

- Tránh được việc học tủ, học lệch. Cung cấp một lượng thông tin phản hồi lớn, làm cơ sở cho việc điều chỉnh kế hoạch dạy học.

- Dễ dàng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để tổ chức thi, chấm bài một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Để phục vụ cho việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học hoá học ở trường phổ thông nhằm đạt các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng tôi biên soạn bộ sách Trắc nghiệm hoá học gồm 6 cuốn, từ lớp 8 đến lớp 12 và luyện thi đại học theo chương trình và sách giáo khoa mới.

Nội dung mỗi cuốn gồm hai phần:

Phần thứ nhất : Gồm các câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn theo nhiều hình thức như: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm ghép đôi, trắc nghiệm đúng, sai, trắc nghiệm điền khuyết. Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm bao trùm các kiến thức cơ bản về hoá học ở phổ thông có mở rộng nâng cao và gắn với thực tiễn.

Phần thứ hai: Hướng dẫn giải và đáp số.

Chúng tôi hy vọng rằng bộ sách sẽ bổ ích cho các em học sinh và các thầy, cô giáo dạy học hoá học.

 

Keywords: 555 cau trac nghiem hoa hoc, luyen thi dai hoc cao dang hoa hoc, giao trinh, sach giao khoa hoa hoc, tai lieu nang cao hoa hoc, on tap hoa hoc trac nghiem, on hoa

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 555 Câu trắc nghiệm Hoá học luyện thị Đại học, Cao đẳng Đại học... Đại học quốc... 242 trang; 2.14MB Download file 555 Câu trắc nghiệm Hoá học luyện thị Đại học, Cao đẳng 100
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

555 Câu trắc nghiệm Hoá học luyện thị Đại học, Cao đẳng

555 Câu trắc nghiệm Hoá học luyện thị Đại học, Cao đẳng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN