Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share tuyển dụng công viên chức tại đại học sân khấu điện ảnh hồ chí minh năm 2017 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

tuyển dụng công viên chức tại đại học sân khấu điện ảnh hồ chí minh năm 2017


Lượt xem: 675 Tin đăng ngày: 11/02/2017 Bởi:

Nhà trường tuyển 20 nhân sự như sau: Phòng Tổ chức cán bộ và Đối ngoại: 02 chỉ tiêu: Chuyên viên chế độ lao động tiền lương, Thi đua khen thưởng và quản lý hồ sơ cán bộ. Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học: 01 chỉ tiêu: Chuyên viên tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học. Phòng Hành chính quản trị: 01 chỉ tiêu: Chuyên viên quản trị thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất. Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục:...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH TP. HỒ CHÍ MINH - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

 

 

I. Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

 

1. Điều kiện chung:

 

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Ưu tiên cho những người có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tuyển dụng.

 

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng:

 

2.1. Vị trí Chuyên viên: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; Chứng chỉ `ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) Theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương; Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng; Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

 

a) Phòng Tổ chức cán bộ và Đối ngoại: 02 chỉ tiêu: Chuyên viên chế độ lao động tiền lương, Thi đua khen thưởng và quản lý hồ sơ cán bộ.

 

b) Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học: 01 chỉ tiêu: Chuyên viên tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học.

 

c) Phòng Hành chính quản trị: 01 chỉ tiêu: Chuyên viên quản trị thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất.

 

d) Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục: 02 chỉ tiêu: Chuyên viên làm công tác kiểm định chất lượng.

 

e) Xưởng phim Lê Quí Đôn: 01 chỉ tiêu: Chuyên viên chuyên khai thác, bảo hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật số của sân khấu – Điện ảnh.

 

f) Nhà hát Thế giới Trẻ: 01 chỉ tiêu: Chuyên viên tổ chức thực hành nghệ thuật, tổ chức biểu diễn.

 

2.2. Vị trí Cán sự: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch cán sự; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A; Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương; Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng; Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

 

a. Phòng Đào tạo và NCKH 01 chỉ tiêu: Cán sự quản lý hồ sơ sổ sách giáo vụ và kết quả học tập của HSSV.

 

b. Phòng Công tác Chính trị và quản lý học sinh, sinh viên: 01 chỉ tiêu: Cán sự làm công tác quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên và thông tin tuyên truyền: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý Văn hóa hoặc chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu- Điện ảnh.

 

2.3. Vị trí Kế toán viên: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B; Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương; Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng; Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

 

Phòng Tài vụ: 03 chỉ tiêu: Kế toán tổng hợp: 01 người; Kế toán theo dõi vật tư, tài sản: 01 người; Kế toán lương, học bổng: 01 người.

 

2.4. Vị trí Giảng viên: Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo quy định; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) Theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương; Người có kinh nghiệm giảng dạy từ 02 năm trở lên; Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

 

a) Khoa Đạo diễn Sân khấu – Điện ảnh: 04 chỉ tiêu: Giảng viên nghiệp vụ đạo diễn.

 

b) Khoa Kịch hát và nhạc dân tộc: 02 chỉ tiêu: Giảng viên nhạc cụ dân tộc.

 

c) Khoa Mác Lênin và Kiến thức cơ bản: 04 chỉ tiêu: 01 giảng viên Chính trị; 01 giảng viên Tâm lý học; 01 giảng viên tiếng Anh; 01 giảng viên giáo dục thể chất.

 

d) Khoa Biên kịch và lý luận phê bình: 02 chỉ tiêu: Giảng viên Biên kịch và lý luận phê bình Điện ảnh.

 

e) Khoa Kỹ thuật Âm thanh, ánh sáng và Khoa Truyền hình, truyền thông: 02 chỉ tiêu: Giảng viên Tin học cơ bản và giảng viên thiết kế phần mềm, ứng dụng.

 

f) Khoa Nhiếp ảnh: 01 chỉ tiêu: Giảng viên nhiếp ảnh nghệ thuật.

 

g) Khoa Diễn viên sân khấu – Điện ảnh: 02 chỉ tiêu: Giảng viên Kỹ thuật biểu diễn.

 

h) Khoa Quay phim: 02 chỉ tiêu: Giảng viên kỹ thuật quay phim, nghệ thuật quay phim, nghiệp vụ ứng dụng, hậu kỳ.

 

i) Khoa Tại chức: 01 Chỉ tiêu: Giảng viên, xây dựng các chương trình theo khóa học, tổ chức liên kết đào tạo, quản lý các khóa học.

 

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức; Nội dung và hình thức thi; Thời gian thi tuyển; Chi tiết về tiêu chuẩn: Truy cập vào website: Skdahcm. Edu. Vn hoặc liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ - Đối ngoại – Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM, 125 Cống Quỳnh – Quận 1; SĐT: (08)39203970 (Trong giờ hành chính)

 

III. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ, địa điểm thi:

 

1. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10 tháng 2 năm 2017 đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2017.

 

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Đối ngoại – Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh; 125 Cống Quỳnh – Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh; SĐT: (08)39203970

 

3. Địa điểm thi: Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM.

 

 

Keywords:tuyen dung vien chuc,cong chuc,lam viec tai thanh pho ho chi minh,giang vien giao vien truong dai hoc san khau dien anh,kiem dinh khao thi chat luong,quan ly hanh chinh

 

Bình luận
Liên hệ
Tìm kiếm
Tương tự
Viết bình luận về: tuyển dụng công viên chức tại đại học sân khấu điện ảnh hồ chí minh năm 2017
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting

tuyển dụng công viên chức tại đại học sân khấu điện ảnh hồ chí minh năm 2017

tuyển dụng công viên chức tại đại học sân khấu điện ảnh hồ chí minh năm 2017

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting

Đăng nhập tài khoản
Các mục liên quan
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 355
Hôm nay:63355
Hôm qua: 62237
Trong tháng 2065631
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103390808