Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share tuyển sinh hệ vừa học vừa làm đại học y tế công cộng năm 2017 lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace

tuyển sinh hệ vừa học vừa làm đại học y tế công cộng năm 2017


Lượt xem: 1431 Tin đăng ngày: 17/02/2017 Bởi:

Thông báo tuyển sinh hệ tại chức cũ hay Hệ VHVL trường ĐH Y Tế Công Cộng. Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2017-2018, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 chuyên ngành Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng. Thời gian ông tập từ 1 tháng 6 năm 2017 đến 31 tháng 7 năm 2017. Thời gian ôn thi từ 14-16 tháng 8 năm 2017.

Bộ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Số: 53/TB-ĐHYTCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngay 16 tháng 1năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

(Hệ VHVL - Hay hệ Tại chức cũ)

 

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế Các bệnh viện Trung ương Các Sở Y tế;

- Các Bệnh viện tỉnh/thành phố;

- Các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/ thành phố, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố, Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh/thành phố;

- Các Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm;

- Các Phòng Y tể, Trung tâm Y tế, Bệnh viện quận/ huyện/ thị xã;

- Các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình;

- Các Trung tâm Y tế, Bệnh viện ngành;

- Các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học Y - Dược;

- Các Viện Nghiên cứu Y học;

Các tổ chức, đơn vị làm công tác quản lý, nghiên cứu và chăm sóc sức khoẻ.

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinhđào tạo năm học 2017-2018, Trường Đại học Y tế công cộng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2017 chuyên ngành Cử nhân Y tế công cộng và Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng.

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

 

1.1. Cử nhân Y tế công cộng

 

- Công dân Việt Nam đang thực hiện công việc có liên quan đến chăm sóc sức khỏe, có bằng tốt nghiệp Trung học hoặc Cao đẳng được đào tạo theo chương trình Khối ngành Khoa học sức khỏe của Bộ Y tế.

 

- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ, Bộ Y tế - Bộ Đại học, THCN và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) Số 10/TT-LB ngày 18 tháng 8 năm 1989.

 

1.2. Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng

 

- Công dân Việt Nam đang thực hiện công việc có liên quan đến chăm sóc sức khỏe, có bằng tốt nghiệp tốt nghiệp các chương trình trung cấp/cao đẳng các ngành y học, dược, kỹ thuật xét nghiệm y học.

 

- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ, Bộ Y tế - Bộ Đại học, THCN và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sô 10/TT-LB ngày 18 tháng 8 năm 1989.

 

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

2.1. Cử nhân Y tế công cộng

 

- Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ

 

- Chuyên ngành: Cừ nhân Y tế công cộng

 

- Thời gian đào tạo: 4 năm, học tập trang 02 kỳ/ 01 năm

 

2.2. Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng

 

- Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ

 

- Chuyên ngành: Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng

 

- Thời gian đào tạo: 3 năm, học tập trang 02 kỳ/ 01 năm

 

III. THỦ TỤC TUYỂN SINH

 

3.1. Các môn tuyển sinh

 

3.1.1. Cử nhăn Y tế công cộng

 

- Môn cơ bản: Toán (theo chương trình lớp 12);

 

- Môn cơ sở: Sinh học (theo chương trình lớp 12);

 

- Môn chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Y tế.

 

3.1.2. Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng

 

- Môn cơ bản: Hóa học (theo chương trình lớp 12);

 

- Môn cơ sờ: Sinh học (theo chương trình lớp 12);

 

- Môn chuyên ngành: Lý thuyết xét nghiệm chuyên ngành (gồm tổ hợp 2 môn: Hóa sinh, vi sinh)

 

3.2. Thời gian ôn tập

 

- Dự kiến từ 1 tháng 6 năm 2017 đến 31 tháng 7 năm 2017

 

3.3. Kinh phí ôn tập và tuyển sinh

 

- Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng/ 1 hồ sơ

 

- Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/ 1 thí sinh

 

- Lệ phí thi: 120.000 đồng/ 1 môn

 

- Học phí ôn tập: 1.100.000 đồng/ 1 môn/1 học viên.

 

* Ghi chú: Học phí và lệ phí được nộp tại phòng Tài chính — Kế toán (phòng A206 — nhà A) Khi nộp hồ sơ.

 

3.4. Thời gian và đia điểm thi

 

-Thời gian: Dự kiến từ 14-16 tháng 8 năm 2017.

 

- Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng.

 

3.5. Hồ sơ tuyển sinh

 

Hồ sơ đăng ký dự thi đựng trong phong bì hồ sơ A4 gồm các giấy tờ xếp theo thứ tự dưới đây:

 

3.5.1. Phiếu đăng ký dự thi đại học.

 

3.5.2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ có liên quan tới quá trình học tập:

 

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các môn học Cao đẳng hoặc THCN y tế;

 

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bố túc văn hóa tương đương.

 

3.5.3. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh;

 

3.5.4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do đơn vị y tế từ tuyến huyện trở lên cấp;

 

3.5.5. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có;

 

3.5.6. Bán sao hợp pháp các giấy tờ có liên quan tới quá trình làm việc (một trong những giấy tờ sau: Hợp đồng lao động, sô bảo hiêm xã hội, giấy chứng nhận thời gian làm việc);

 

3.5.7. 03 ảnh 3 X 4 cm (chụp trong vòng 6 tháng gần đây). Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh.

 

3.5.8. 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (nếu người nhận không phải là thí sinh thì phải đề thêm tên của thí sinh).

 

Lưu ý:

 

- Khi trúng tuyển học viên phải xuất trình các văn bản gốc, các tài liệu có hên quan;

 

- Học viên trong thời gian học tập được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

 

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

 

4.1. Thời hạn nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi: Từngày 1 tháng 3 năm 2017 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017.

 

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ:

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62 66 23 42.

 

Kính đề nghị các cơ quan thông báo nội dung tuyển sinh này tới các cơ sở trực thuộc, các cán bộ y tế có nguyện vọng dự thi chương trình nói trên để thí sinh kịp thời đăng ký và hoàn tất thủ tục dự thi.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế;

- Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (đê báo cáo);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Hiệu trường (để báo cáo);

- Lưu VT, ĐTĐH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Keywords:tuyen sinh vua hoc vua lam,he tai chuc cu vhvl,dai hoc y te cong cong,cu nhan xet nghiem,nam 2017

Bình luận
Liên hệ
Tìm kiếm
Tương tự
Viết bình luận về: tuyển sinh hệ vừa học vừa làm đại học y tế công cộng năm 2017
Họ tên*:
Email*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*:
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting

tuyển sinh hệ vừa học vừa làm đại học y tế công cộng năm 2017

tuyển sinh hệ vừa học vừa làm đại học y tế công cộng năm 2017

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting

Đăng nhập tài khoản
Các mục liên quan
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 492
Hôm nay:32999
Hôm qua: 62548
Trong tháng 2339011
Tháng trước2605503
Số lượt truy cập: 103664188