Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 891
Hôm nay20602
Hôm qua 76012
Trong tháng 347749
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184908668
MỤC LIÊN QUAN
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ tuyển dụng nhân sự viên chức và hợp đồng tại bệnh viện mắt thanh hóa

tuyển dụng nhân sự viên chức và hợp đồng tại bệnh viện mắt thanh hóa


View:409 Ngày: Người up:

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2019 như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu, trong đó: Khối Chuyên môn, nghiệp vụ: 51 chỉ tiêu. Khối Hành chính: 08 chỉ tiêu. Lao động hợp đồng: 01 chỉ tiêu. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Thời gian: Từ ngày 30/08/2019 đến hết ngày 28/09/2019. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.


TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA

 

Căn cứ Công văn 9285/UBND-THKH ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Mắt Thanh Hóa năm 2019; Công văn số 1374/CNV-CCVC ngày 26/7/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện Mắt. Bệnh viện Mắt Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019, như sau:

 

I. Vị trí và số lượng cần tuyển:

- Tuyển dụng đối với Bác sĩ đa khoa hạng III (V. 08.01.03); Dược sĩ hạng IV (V. 08.08.23); Điều dưỡng hạng IV (V. 08.05.13); Kỹ thuật y hạng IV (V. 08.07.19); Kế toán viên (06.031); Chuyên viên (01.003) Và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là công tác tạp vụ.

- Số lượng: 60 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

 

1. Khối chuyên môn, nghiệp vụ tuyển 51 chỉ tiêu, gồm các vị trí việc làm sau:

TT

Vị trí viên chức cần tuyển

Mã ngạch

Số lượng (chỉ tiêu)

1.

Bác sĩ đa khoa hạng III

V. 08.01.03

04

2.

Dược sĩ hạng IV

V. 08.08.23

04

3.

Điểu dưởng hạng IV

V. 08.05.13

36

4.

Kỹ thuật Y hạng IV

V. 08.07.19

07

 

 

2. Khối hành chính tuyển: 08 chỉ tiêu, gồm các vị trí việc làm sau:

TT

Vị trí viên chức cần tuyển

Mã ngạch

Số lượng (chì tiêu)

1

Kế toán viên

06.031

05

2

Chuyên viên

01.003

03

 

 

3. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tuyển 01 chỉ tiêu, gồm vị trí việc làm sau:

 

TT

Vị trí lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/ND-CP cần tuyển

Mã ngạch

SỐ lượng (chỉ tiêu)

1

Tạp vụ

01.009

01

 

II. Điều kiện dự tuyển:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngư&ng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019:

-Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-Từ đủ 18 tuổi ừở lên, có lý lịch rõ ràng;

-Có phiếu đăng ký dự tuyển;

-Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

-Đủ sức khôe đề thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

-Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức, hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019:

-Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, trung tâm phục hồi nhân phẩm, trường giáo dư&ng.

 

2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đổi với đối tượng tuyển dụng là viên chức:

2.1. Trình độ chuyên môn:

- Bác sĩ hạng III (V. 08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng)

-Dược sĩ hạng IV (V. 08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

-Điều dưỡng hạng IV (V. 08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

- Kỹ thuật y hạng IV (V. 08.07.19): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp ưở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); Nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

-Chuyên viên (01.003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành hoặc chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ y học dự phòng; Cử nhân Luật; Cử nhân quân trị nhân lực; Cữ nhân kinh tế; Cử nhân công tác xẫ hội; Cử nhàn học viện Ngoại giao chuyên ngành Quan hệ quốc tế; Cử nhân môi trường.

-Kế toán viên (06.031): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán; Kinh tế; Tài chính - Ngân hàng.

-Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vi trí việc làm cần tuyển.

2.2. Trình độ ngoại ngữ, tin học:

a) Về trình độ ngoại ngữ:

-Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học.

-Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông từ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.

b) Về trình độ tin học:

-Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ băn hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sữ dụng công nghệ thông tin.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT - GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tinh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đỗi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

2.3. Các văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp hoặc không dùng tiếng việt phải dịch thuật cóng chứng sang tiếng Việt.

 

3. Yêu cầu đổi với Hợp động lao dộng theo Nghị định sẳ 6S/2000/NĐ-CP Ngoài các tiêu chuẩn chung còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Tạp vụ (01.009): Có sức khỏe tốt, và đáp ứng được các yêu cầu của Bệnh viện.

 

4. Hình thức tuyển dụng:

-Đối với viên chức: Hình thức xét tuyển

-Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Xét hồ sơ.

5. Nội dung ôn tập:

Thông báo trên website http: //benhvienmatthanhhoa. Vn và niêm yết tại bảng tin tầng 1 khu nhà 8 tầng của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Thí sinh tự sưu tầm tài liệu; Bệnh viện không ôn tập.

 

6. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển:

-Thí sinh đến nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Tổ chức Hành chính - Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, số 215 đường Hài Thượng Lẫn Ông, p. Quàng Thăng, TP. Thanh Hóa từ ngày: 30/8/2019

-Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 30/8/2019 đến ngày 28/9/2019.

+ Buổi sáng từ 7h đến 11 h30 phút

+ Buổi chiều từ 13h 30 phút đến 17h các ngày làm việc trong tuần. Không nhận hồ sơ của người thuộc đối tượng dự tuyển.

-Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, số 215 đường Hài Thượng Lẵn Ông, p. Quàng Thắng, TP. Thanh Hóa.

-Số điện thoại liên hẹ: 02373.954.777

 

7. Hồ sơ dự tuyển:

7.1. Đối với viên chức:

* Thành phần Hồ sơ bao gồm:

-Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, có dán 01 ảnh 4x6.

-Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc văn bằng chứng chỉ không dùng tiếng Việt phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.

-Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

-02 phong bì dán tem có ghi cụ thề địa chi người nhận.

-Tất cả các loại giấy tờ trên phải được đựng trong 01 phong bì hồ sơ ghi rỗ họ tên, địa chi, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ.

7.2. Đồi với Hợp đẳng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:

* Thành phần Hồ sơ bao gồm:

-Đơn dự tuyển;

-Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

-Bàn sao giấy khai sinh

-Giấy khám sức khỏe còn giá trị của cơ sở y tế đủ điều kiện cấp theo quy định của Bộ Y tế;

-Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

-Bán sao Văn bằng, chứng chỉ có liên quan

-02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

Tất cả các loại giấy tờ trên phải được đựng trong 01 phong bì hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, so điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ.

 

8. Lệ phí dự tuyển:

500.000 đồng/thí sinh

 

9. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Sẽ thông báo sau trên địa chỉ website benhvienmatthanhhoa. Vnvà niêm yết tại bàng tin tầng 1 khu nhà 8 tầng của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí xét tuyển. Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không trà lại.

10. Đối với hình thức xét tuyển

Danh sách thí sinh đủ điều kiện ở vòng 1 được tiếp tục xét tuyển ờ tuyển vòng 2; Danh sách trúng tuyển, các thông tin liên quan khác được đăng tải trên địa chi website benhvienmatthanhhoa. Vnvà niêm yết tại bảng tin tầng 1 khu nhà 8 tầng của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 của Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. /.

 

 

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về tuyển dụng nhân sự viên chức và hợp đồng tại bệnh viện mắt thanh hóa
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

tuyển dụng nhân sự viên chức và hợp đồng tại bệnh viện mắt thanh hóa

tuyển dụng nhân sự viên chức và hợp đồng tại bệnh viện mắt thanh hóa

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting