Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 607
Hôm nay1738
Hôm qua 95255
Trong tháng 5113710
Tháng trước4774250
Số lượt truy cập: 175690144
MỤC LIÊN QUAN
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ tuyển viên chức hành chính sự nghiệp tại văn phòng đảng ủy viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam

tuyển viên chức hành chính sự nghiệp tại văn phòng đảng ủy viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam


View:368 Ngày: Người up:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên chuyên trách kiểm tra, giám sát công tác đảng. Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm công tác: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật; Là đảng viên, có kinh nghiệm làm công tác đảng, đã tham gia cấp ủy và tham gia ủy ban kiểm tra của đảng;


THÔNG BÁO TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

 

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

c) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

d) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành bản án, q định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiêm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả tại vòng 2.

 

II. CHỈ TDÊU TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu;

2. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên chuyên trách kiểm tra, giám sát công tác đảng.

3. Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm công tác:

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật;

-Là đảng viên, có kinh nghiệm làm công tác đảng, đã tham gia cấp ủy và tham gia ủy ban kiểm tra của đảng;

-Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) Trở lên theo Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương;

-Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, hoặc chứng chỉ tin học có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển viên chức theo 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

-Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

-Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút;

+ Không thực hiện việc phúc khảo đôi với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:  

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) Cao hem lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) Bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

d) Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mau);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh, có dấu giáp lai ảnh) Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yều cầu của vị trí dự tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Đôi với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi trúng tuyển thí sinh phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ nêu trên để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thẩm tra, xác minh trước khi ra quyết định tuyển dụng.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) Do cơ sở y tế đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) Được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

g) Bốn (04) Phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, hai (02) Ảnh mầu cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây.

2. Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm X 32 cm. Ghi rõ họ tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số điện thoại và địa chỉ liên lạc, trên túi hồ sơ. Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển.  

3. Trong kỳ tuyển dụng viên chức này, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) Vị trí tuyển dụng, do đó chỉ lập và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định, nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, bị xử lý theo quy định và không được tham gia dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỀM TIỆP NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Thời gian nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính, từ ngày 27/8/2019 đến ngày 25/9/2019 (trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

-Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phòng 401, nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; Số điện thoại liên hệ: 024.62730408 (máy lẻ 4518), 0916306468.

-Người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay.

-Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định.

2. Lệ phí xét tuyển

Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức. /.

 

Văn bản gốc

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về tuyển viên chức hành chính sự nghiệp tại văn phòng đảng ủy viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

tuyển viên chức hành chính sự nghiệp tại văn phòng đảng ủy viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam

tuyển viên chức hành chính sự nghiệp tại văn phòng đảng ủy viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting