Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Khảo sát về rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Post to MySpace! MySpace
Khảo sát về rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Người Upload: kem_mua_d0ng_90 Số người tham gia khảo sát: 0 Báo cáo vi phạm
Ngày hết hạn: 02/01/2015 Thống kê đã đóng Tổng thống kê

Tín dụng ngân hàng là công cụ tài trợ vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển cân đối của các ngành, các lĩnh vực, đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các NHTMVN. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng lại chứa đựng nhiều rủi ro, Với cương vị là thành viên của một ngân hàng thương mại, bạn nghĩ sao?

Rủi ro của Hoạt động tín dụng ngân hàng không chỉ tác động tới bản thân ngân hàng thương mại mà còn tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Vì thế mà AMVN.vn mời bạn tham gia bài khảo sát này để cùng chúng tôi tổng hợp lại và đưa ra những phương pháp hạn chế rủi ro tín dụng.

Bài khảo sát của chúng tôi gồm 23 câu, đối tượng tham gia khảo sát là thành viên trong các ngân hàng thương mại, với mục tiêu hướng đến :

- Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và các phương pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

- Giúp các ngân hàng thương mại đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại.

Cảm ơn sự tham gia của các bạn!

Bảng câu hỏi
Câu hỏi số 1
Chính sách quy trình, tổ chức thực hiện quy trình tín dụng hiện nay của các ngân hàng thương mại hạn chế được rủi ro như thế nào?
Không hạn chế được rủi ro
Hạn chế ít rủi ro
Hạn chế tương đối rủi ro
Hạn chế rủi ro
Hạn chế tối đa rủi ro
Câu hỏi số 2
Theo anh/chị hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại hạn chế được rủi ro như thế nào?
Không hạn chế được rủi ro
Hạn chế ít rủi ro
Hạn chế tương đối rủi ro
Hạn chế rủi ro
Hạn chế tối đa rủi ro
Câu hỏi số 3
Mức độ quan trọng của nguồn thu nhập để trả nợ khi thẩm định khách hàng vay
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 4
Mức độ quan trọng của tài sản đảm bảo khoản vay khi thẩm định khách hàng vay
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 5
Mức độ quan trọng của phương án kinh doanh khi thẩm định khách hàng vay:
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 6
Mức độ quan trọng của chỗ quen biết, uy tín khách hàng vay khi thẩm định khách hàng vay:
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 7
Mức độ quan trọng của lịch sử vay trong sạch (CIC) khi thẩm định khách hàng vay
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 8
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía các ngân hàng thương mại: “Lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ ngân hàng”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 9
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía các ngân hàng thương mại: “Hạn chế trong công tác thẩm định khách hàng và phê duyệt cho vay”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 10
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía các ngân hàng thương mại: “Thiếu giám sát và quản lý khoản vay sau khi thực hiện giải ngân cho khách hàng
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 11
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía các ngân hàng thương mại: “Áp lực chỉ tiêu doanh số lợi nhuận dẫn đến chưa thực sự quan tâm đến ch
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 12
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng: “Khách hàng sử dụng sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ vay”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 13
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng: “Tình hình tài chính, kinh doanh của khách hàng yếu kém, thiếu minh bạch”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 14
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng: “Năng lực quản lý kinh doanh yếu kém, thiếu kinh nghiệm”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 15
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng: “Khách hàng có chủ ý gian lận trong vay vốn”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 16
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan:” Cơ chế, chính sách hiện hành của nhà nước chưa nhất quán”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 17
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan:” Môi trường kinh tế và pháp lý không ổn định”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 18
Mức độ phổ biến của các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan:” Hệ thống thông tin quản lý còn bất cập”
Hoàn toàn không phổ biến
Khá phổ biến
Phổ biến
Rất phổ biến
Đặc biệt phổ biến
Câu hỏi số 19
Mức độ quan trọng của các giải pháp hạn chế rủi ro tại các ngân hàng thương mại: “Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ toàn hệ thống”
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 20
Mức độ quan trọng của các giải pháp hạn chế rủi ro tại các ngân hàng thương mại: “Nâng cao chất lượng thẩm định, chất lượng cán bộ tín dụng, có chính sách đào tạo và đãi ngộ nhân sự thích
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 21
Mức độ quan trọng của các giải pháp hạn chế rủi ro tại các ngân hàng thương mại: “Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo xu hướng kinh tế, có định hướng phát triển sản phẩm phù h
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 22
Mức độ quan trọng của các kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tại các ngân hàng thương mại : “Tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng”
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 23
Mức độ quan trọng của các kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tại các ngân hàng thương mại : “Có chính sách kinh tế vĩ mô ổn định và cơ cấu hệ thống ngân hàng hiệu quả”
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Câu hỏi số 24
Mức độ quan trọng của các kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tại các ngân hàng thương mại : “Cải cách hệ thống giám sát và nâng cao chất lượng thông tin CIC NHNN”
Hoàn toàn không quan trọng
Khá quan trọng
Quan trọng
Rất Quan trọng
Đặc biệt quan trọng


Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng Khảo sát thống kê

Khảo sát về rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Khảo sát về rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Việc sử dụng lao động người nước ngoài tại công ty bạn như thế nào?

Đăng nhập tài khoản
Các mục liên quan
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 393
Hôm nay:10528
Hôm qua: 47131
Trong tháng 1163948
Tháng trước2575712
Số lượt truy cập: 105064837