Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share More IQ Testing - Philip Carter and Ken Russell lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: More IQ Testing - Philip Carter and Ken Russell
Đơn vị tổ chức thi: ambn.vn
Số người đã thi bài thi: 450 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 20
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e f

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e f

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e f

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 11:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 12:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 13:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 14:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E F

Câu 15:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 16:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 17:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 18:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e f

Câu 19: