Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Bài Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử Tháng 4 lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử Tháng 4
Đơn vị tổ chức thi: AMBN Corporation
Số người đã thi bài thi: 608 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 50
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 11:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 12:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 13: