Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ share Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 2 HK1 - 15 phút lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 2 HK1 - 15 phút
Đơn vị tổ chức thi: ambn.vn
Số người đã thi bài thi: 1332 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 5
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
a b        

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b        
Khu vực quy định Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 2 HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 2 HK1 - 15 phút

Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)