Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
04.62.97.0777
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 8 HK2- 15 phút lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 8 HK2- 15 phút
Đơn vị tổ chức thi: ambn.vn
Số người đã thi bài thi: 534 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 10
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    
Khu vực quy định Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 8 HK2- 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 8 HK2- 15 phút

Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Đăng nhập tài khoản