Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 9 HK1 - 15 phút lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 9 HK1 - 15 phút
Đơn vị tổ chức thi: ambn.vn
Số người đã thi bài thi: 1290 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 10
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
a b c      

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
a b c      
Khu vực quy định Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 9 HK1 - 15 phút

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 9 HK1 - 15 phút

Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Đăng nhập tài khoản