Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Bài Thi Trắc Nghiệm Marketing (ĐK) lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài Thi Trắc Nghiệm Marketing (ĐK)
Đơn vị tổ chức thi: ambn.vn
Số người đã thi bài thi: 282 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 30
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e  

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e  

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 11:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 12:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e  

Câu 13:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 14:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e  

Câu 15:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 16:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e  

Câu 17:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 18:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 19:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 20:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e  

Câu 21:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e  

Câu 22:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e  

Câu 23:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 24:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 25:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 26:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 27:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 28:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 29: