Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share IQ And Psychormetric Tests - Philip Carter lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: IQ And Psychormetric Tests - Philip Carter
Đơn vị tổ chức thi: AMBN Corporation
Số người đã thi bài thi: 475 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 20
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E F

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e f

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 11:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E F

Câu 12:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 13:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 14:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 15:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 16:

Chọn đáp án đúng:
a b c d e f

Câu 17:

Chọn đáp án đúng:
A B C D E  

Câu 18:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 19:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    

Câu 20:

Chọn đáp án đúng:
a b c d    
Khu vực quy định Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

IQ And Psychormetric Tests - Philip Carter

IQ And Psychormetric Tests - Philip Carter

Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Đăng nhập tài khoản