Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
024.62.97.0777
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Bài thi trắc nghiệm Toán vào cấp III ( TBK ) lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài thi trắc nghiệm Toán vào cấp III ( TBK )
Đơn vị tổ chức thi: AMBN Corporation
Số người đã thi bài thi: 190 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 0
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 5:

D
Chọn đáp án đúng:
D D D D D D

Câu 6:

S
Chọn đáp án đúng:
S S S S S S

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
           

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
           
Khu vực quy định Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Bài thi trắc nghiệm Toán vào cấp III ( TBK )

Bài thi trắc nghiệm Toán vào cấp III ( TBK )

Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Đăng nhập tài khoản