Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
My status
Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Lan Anh Vấn Luận Văn Th.Sĩ
09.63.63.63.15
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Mr Kính- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0986742669
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
04.62.97.0777
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy Tư Vấn Sử Dụng Hóa Chất- Công Nghiệp Giấy
0964664810
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Các mục quảng cáo

Từ ngày : Đến ngày :
Chia sẻ share Bài Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Sinh Học Tháng 4 lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Sinh Học Tháng 4
Đơn vị tổ chức thi: ambncorp
Số người đã thi bài thi: 1048 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 50
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 11:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 12:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 13:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 14:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 15:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 16:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 17:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 18:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 19:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 20:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 21:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 22:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 23:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 24:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 25:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 26:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 27:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 28:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 29:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 30:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 31:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 32:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 33:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 34:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 35:

Chọn đáp án đúng:
A B C D    

Câu 36: