Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 gồm có các kiến thức về các dạng câu lệnh, mảng, kiểu dữ liệu xâu...Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK1 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 11 (15 phút) học kỳ 1 gồm các kiến thức về các nội dung: ngôn ngữ lập trình Pascal, lập trình toán, các kiểu dữ liệu đơn giản. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Cuối HK2

Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 11 học kỳ 2 gồm có các kiến thức về các dạng câu lệnh, mảng, kiểu dữ liệu xâu...Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 gồm có các kiến thức về các dạng câu lệnh, mảng, kiểu dữ liệu xâu...Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Cuối HK1

bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 11 học kỳ 1 gồm các kiến thức về các nội dung: ngôn ngữ lập trình Pascal, lập trình toán, các kiểu dữ liệu đơn giản. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK1 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 gồm các kiến thức về các nội dung: ngôn ngữ lập trình Pascal, lập trình toán, các kiểu dữ liệu đơn giản. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

 
Trắc Nghiệm Tin Học 11

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Tin Học 11

Trắc Nghiệm Tin Học 11

Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo