Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài thi trắc nghiệm đại cương về trái đất (HK)

Bài thi trắc nghiệm đại cương về trái đất học kỳ có thời lượng làm bài là 45 phút, các bạn xem trước phần mô tả chi tiết trước khi làm bài nhé, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm đại cương về trái đất (ĐK)

Trong bài thi trắc nghiệm đại cương về trái đất điều kiện lượng câu hỏi ít hơn, khoảng 30 - 45 câu hỏi/bài thi, do đó thời lượng làm bài chỉ có 30 phút, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm địa chất đại cương (HK)

Trong bài thi trắc nghiệm địa chất đại cương học kỳ có thời gian làm bài là 45 phút, bài này chúng tôi xây dựng các câu hỏi nằm trong toàn bộ chương trình của học phần, chúc các bạn làm tốt

 

Bài thi trắc nghiệm địa chất đại cương (ĐK)

Các bạn thân mến, bài thi trắc nghiệm địa chất đại cương điều kiện có thời lượng làm bài là 30 phút, trong bài thi này các bạn cần nắm chắc các kiến thức về một số nội dung đầu của học phần. Chúc các bạn làm tốt

 
Địa Lý|tự nhiên| con người| không gian|hiện tượng
Trang    1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Địa Lý,tự nhiên, con người, không gian,hiện tượng

Địa Lý,tự nhiên, con người, không gian,hiện tượng

Bài thi trắc nghiệm địa chất đại cương (ĐK)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo