Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK2 - 15 phút

Trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (15 phút) học kỳ 2 gồm chủ yếu các kiến thức trong chương 3, 4, 5. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về các hợp chất vô cơ: oxit, muối, ba zơ, axit, kim loại, phi kim và sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Các em làm bài trong 10 phút, chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa học 9 Cuối HK2

Trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 cuối học kỳ 2 gồm chủ yếu các kiến thức trong chương 3, 4, 5. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 Cuối HK1

Các em thân mến, trong bài thi trắc nghiệm hết học kỳ 1 AMBN. vn xây dựng đề thi dựa trên các kiến thức về kim loại và phi kim, một số kim loại và phi kim tiêu biểu. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK2 - 45 phút

Trong bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (45 phút) học kỳ 2 gồm chủ yếu các kiến thức trong chương 3, 4, 5. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 9 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về các hợp chất vô cơ: oxit, muối, ba zơ, axit. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt.

 
Trắc Nghiệm Hóa Học lớp 9 | các loại hợp chất vô cơ |kim loại

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Hóa Học lớp 9 , các loại hợp chất vô cơ ,kim loại

Trắc Nghiệm Hóa Học lớp 9 , các loại hợp chất vô cơ ,kim loại

Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 9 HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo