Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án
09.63.68.69.68
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
My status
Mrs Yến Tư Vấn Luận Văn Th.Sĩ Mrs Yến Tư Vấn Luận Văn Th.Sĩ
0926.86.96.86
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Ms Hoài Đan- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản Ms Hoài Đan- Hướng Dẫn Thanh Toán- Lập Tài Khoản
0972.065.392
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Ms Thái Vân -T.Vấn B.Cáo T.Nghiệp Ms Thái Vân -T.Vấn B.Cáo T.Nghiệp
0977.087.532
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Mrs Loan - Báo cáo thuế Mrs Loan - Báo cáo thuế
09.62.68.69.68
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Cô Hân(Vật Lý  LTĐH) Cô Hân(Vật Lý LTĐH)
0983274486
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn
Hoàng Tú-Tư vấn Thiết Kế XD Hoàng Tú-Tư vấn Thiết Kế XD
0978460379
hỗ trợ trực tuyến ambn.vn

Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 9 HK2 giúp các em tìm hiều về quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc ta (từ năm 1919 đến năm 1975) và công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước từ sau thắng lợi mùa xuân năm 1975 đến năm 2000. Các em làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 9 HK1 giúp các em tìm hiều về quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc ta (từ năm 1919 đến năm 1975) và công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước từ sau thắng lợi mùa xuân năm 1975 đến năm 2000. Các em sẽ làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 Cuối HK2

Các em thân mến, bài trắc nghiệm môn lịch sử học kỳ 2 gồm các nội dung về công cuộc chống Mỹ cứu nước của nước ta và lịch sử xây dựng đất nước đến năm 2000, các em làm bài trong 30 phút, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 Cuối HK1

Bài thi trắc nghiệm học kỳ 1 gồm các kiến thức về thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2, lịch sử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhât, các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925 trong công cuộc tìm đường giải phóng đất nước. Các em làm bài trong 30 phút, chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 HK2 - 45 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn lịch sử học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 HK1 - 45 phút

Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn lịch sử (45 phút) học lỳ 1 gồm các nội dung về Liên xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỷ XX, quá trình giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt.

 
Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 9 | thế giới | việt nam | độc lập

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 9 , thế giới , việt nam , độc lập

Trắc Nghiệm Lịch Sử lớp 9 , thế giới , việt nam , độc lập

Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 9 HK1 - 45 phút

Các mục quảng cáo