Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (XS)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp vào cấp 3 (xuất sắc)gồm các phần: Trắc nghiệm Pronoms, Trắc nghiệm Adjectifs, Trắc nghiệm Verbes, Trắc nghiệm Mots invariables, Trắc nghiệm Phrases, Trắc nghiệm Từ vựng (vocabulaire), Trắc nghiệm Viết, Trắc nghiệm đọc hiểu. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

 
Trắc Nghiệm TiếngPháp(X.sắc) | bài khóa | điền từ | từ vựng

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm TiếngPháp(X.sắc) , bài khóa , điền từ , từ vựng

Trắc Nghiệm TiếngPháp(X.sắc) , bài khóa , điền từ , từ vựng

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (XS)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo