Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK2 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Sinh Học 11 HK2 để giúp các em học tốt phần Thực vật và Động vật - về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng - về Cảm ứng - về Sự sinh trưởng và phát triển - về Quá trình sinh sản của Thực vật cũng như Động vật. Các em làm 8 câu trong 10 phút. Chúc các em thi tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK1 - 15 phút

AMBN.VN tổ chức Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Sinh Học 11 HK1 để giúp các em học tốt phần Thực vật và Động vật - về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng - về Cảm ứng - về Sự sinh trưởng và phát triển - về Quá trình sinh sản của Thực vật cũng như Động vật. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Cuối HK2

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn sinh học học kỳ 2 ngoài các kiến thức của học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về đặc điểm sinh sản ở thực vật và ở động vật. Thời gian làm bài của các em là 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật. Thời gian làm bài của các em là 20 phút. Chúc các em thi tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Cuối HK1

Các em thân mến môn thi trắc nghiệm sinh học học kỳ 1 bao gồm các nội dung về hiện tượng cảm ứng ở sinh vật:cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật.Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK1 - 45 phút

Các em thân mến môn thi trắc nghiệm sinh học lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về: chuyển hóa vật chất và năng lượng: trong đó có chuyển hóa vật chất năng lượng ở thực vật và chuyển hóa vật chất năng lượng ở động vật. Thời gian làm bài của các em là 20 phút, chúc các em thi tốt

 
Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 11

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 11

Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 11

Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo