Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài thi trắc nghiệm tiếng Nga vào cấp 3 (XS)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào câp 3 (Xuất sắc) gồm các kiến thưc ở dạng bài tập ngữ pháp cấp độ từ và câu, bài tập từ vựng, sửa lỗi, văn bản điền khuyết, đọc hiểu, dịch. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào cấp 3 (giỏi)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào câp 3 (giỏi) gồm các kiến thưc ở dạng bài tập ngữ pháp cấp độ từ và câu, bài tập từ vựng, sửa lỗi, văn bản điền khuyết, đọc hiểu, dịch. Thời gian làm bài là 40 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào cấp 3 (Khá)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào câp 3 (Khá) gồm các kiến thưc ở dạng bài tập ngữ pháp cấp độ từ và câu, bài tập từ vựng, sửa lỗi, văn bản điền khuyết, đọc hiểu, dịch. Thời gian làm bài là 45 phút, chúc các em làm bài tốt

 

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào cấp 3 (TBK)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào câp 3 (TBK) gồm các kiến thưc ở dạng bài tập ngữ pháp cấp độ từ và câu, bài tập từ vựng, sửa lỗi, văn bản điền khuyết, đọc hiểu, dịch. Thời gian làm bài là 50 phút, chúc các em làm bài tốt

 

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào cấp 3 (TB)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Nga vào câp 3 (TB) gồm các kiến thưc ở dạng bài tập ngữ pháp cấp độ từ và câu, bài tập từ vựng, sửa lỗi, văn bản điền khuyết, đọc hiểu, dịch. Thời gian làm bài là 60 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (XS)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp vào cấp 3 (xuất sắc)gồm các phần: Trắc nghiệm Pronoms, Trắc nghiệm Adjectifs, Trắc nghiệm Verbes, Trắc nghiệm Mots invariables, Trắc nghiệm Phrases, Trắc nghiệm Từ vựng (vocabulaire), Trắc nghiệm Viết, Trắc nghiệm đọc hiểu. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (giỏi)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp vào cấp 3 (Giỏi) gồm các phần: Trắc nghiệm Pronoms, Trắc nghiệm Adjectifs, Trắc nghiệm Verbes, Trắc nghiệm Mots invariables, Trắc nghiệm Phrases, Trắc nghiệm Từ vựng (vocabulaire), Trắc nghiệm Viết, Trắc nghiệm đọc hiểu. Thời gian làm bài là 40 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (khá)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp vào cấp 3 (Khá) gồm các phần: Trắc nghiệm Pronoms, Trắc nghiệm Adjectifs, Trắc nghiệm Verbes, Trắc nghiệm Mots invariables, Trắc nghiệm Phrases, Trắc nghiệm Từ vựng (vocabulaire), Trắc nghiệm Viết, Trắc nghiệm đọc hiểu. Thời gian làm bài là 45 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (TBK)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp vào cấp 3 (TBK) gồm các phần: Trắc nghiệm Pronoms, Trắc nghiệm Adjectifs, Trắc nghiệm Verbes, Trắc nghiệm Mots invariables, Trắc nghiệm Phrases, Trắc nghiệm Từ vựng (vocabulaire), Trắc nghiệm Viết, Trắc nghiệm đọc hiểu. Thời gian làm bài là 50 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (TB)

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp vào cấp 3 gồm các phần: Trắc nghiệm Pronoms, Trắc nghiệm Adjectifs, Trắc nghiệm Verbes, Trắc nghiệm Mots invariables, Trắc nghiệm Phrases, Trắc nghiệm Từ vựng (vocabulaire), Trắc nghiệm Viết, Trắc nghiệm đọc hiểu. Thời gian làm bài là 60 phút, chúc các em làm bài tốt.

 
Trắc Nghiệm Ngoại Ngữ | đọc hiểu | bị động | mệnh đề
Trang    1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Ngoại Ngữ , đọc hiểu , bị động , mệnh đề

Trắc Nghiệm Ngoại Ngữ , đọc hiểu , bị động , mệnh đề

Bài thi trắc nghiệm môn Pháp vào cấp 3 (TB)

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo