Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 12 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, sơ lược về thuyết tương đối hẹp, hạt nhân nguyên tử, từ vi mô đến vĩ mô,các em nắm chắc phần kiến thức này để làm bài nhé. Chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 12 HK1 - 15 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về động lực học vật rắn, dao động cơ; sóng cơ, dao động và sóng điện từ, dòng điện xoay chiều. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ, các em làm bài trong 10 phút, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK1 - 15 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn vật lý (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về điện và điện từ học. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm vật lý 45 phút học kỳ 2 gồm các nội dung về trắc nghiệm phần cơ học chất lỏng và chất khí (chất lưu), chất khí, cơ sở của nhiệt động lực học, chất rắn và chất lỏng, các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 10 HK1 - 15 phút

Bài thi này nội dung kiến thức nằm trong các chương: cơ học và động lực học chất điểm, định luật bảo toàn, cơ học chất lỏng và chất khí. Thời gian làm bài trong 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 12 Cuối HK2

Các em ạ, trong bài thi cuối học kỳ 2 ngoài các kiến thức trong kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về phần lượng tử ánh sáng, thuyết tương đối hẹp, hạt nhân nguyên tử bà phần từ vi mô đến vĩ mô. Các em làm bài trong 30 phút nhé, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 12 HK2 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về dòng điện xoay chiều và sóng ánh sáng,các em nắm chắc phần kiến thức này để làm bài nhé. chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 12 Cuối HK1

bài thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 học kỳ 1 bao gồm các nội dung về dòng điện xoay chiều, dao động và sóng điện từ. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 12 HK1 - 45 phút

Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về dao động cơ; sóng cơ và sóng âm. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt.

 
Trắc Nghiệm Vật Lý (10-11-12)
Trang    1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Vật Lý (10-11-12)

Trắc Nghiệm Vật Lý (10-11-12)

Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 12 HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo