Từ ngày : Đến ngày :
Hiển thị theo thời gian Hiển thị theo vần Hiển thị theo số người view

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK2 - 15 phút

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong các unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức của chương trình học kì 1. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 HK2 - 15 phút

Các em thân mến, môn tiếng Anh lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức từ unit 9 đến unit 16, các em nắm chắc phần ngữ pháp và phần từ vựng nhé, chúc các em làm bài tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 HK1 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 11 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức nằm trong 8 unit đầu của sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 11. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 HK2 - 15 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10 (15 phút ) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức nằm trong 11 unit từ unit 9 đến unit 16, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 10 HK1 - 15 phút

Các em thân mến, bài kiểm trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 (45 phút) học kỳ 1 gồm các nội dung về những unit đầu từ unit 1 đến unit 8. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt.

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Cuối HK2

bài thi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Cuối HK1

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 học kỳ 1 bao gồm các kiến thức trong unit từ unit 1 đến unit 8 trong sách tiếng Anh lớp 12. Thời gian làm bài là 25 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK2 - 45 phút

bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức trong các unit từ unit 9 đến unit 16, thời gian làm bài làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

 

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 45 phút

Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 12 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức của chương trình học kì 1. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

 
Trắc Nghiệm Tiếng Anh(10-11-12)
Trang    1   2  

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

Trắc Nghiệm Tiếng Anh(10-11-12)

Trắc Nghiệm Tiếng Anh(10-11-12)

Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 HK1 - 45 phút

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo