Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 733
Hôm nay67819
Hôm qua 82862
Trong tháng 1815527
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141698581

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View
Kết quả tìm kiếm:Nghị định 48/2010/NĐ-CP


17/09/2018
AMBN

Nghị định này bãi bỏ Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật. Sửa đổi Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Sửa đổi Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản...
27/09/2017
AMBN

Ngày 27/09/2017, Văn Phòng Chính Phủ ra văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP dựa trên cơ sở các nghị định số 63/2010/NĐ-CP và 48/2013/NĐ-CP và 150/2016/NĐ-CP và 92/2017/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.
11/12/2013

Ngày 11 tháng 12 năm 2013 Chính phủ ra nghị định 207/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. Các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải thực...
07/05/2010

Ngày 07/05/2010 Chính phủ ra nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì các quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng hết hiệu lực thi hành.
Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nghị định 48/2010/NĐ-CP, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Nghị định 48/2010/NĐ-CP, Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ