Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 741
Hôm nay67554
Hôm qua 82862
Trong tháng 1815262
Tháng trước3560304
Số lượt truy cập: 141698316

Từ ngày: Đến ngày:
Ngày ra văn bản Theo vần ABC Xếp theo số View
Kết quả tìm kiếm:Nghị định số 07/2003/NĐ-CP


31/12/2007

Ngày 31/12/2007 Chính phủ ra nghị định số 191/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 113/2003/nđ-cp ngày 07/10/2003 của chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
15/10/2007

Ngày 15/10/2007 Chính phủ ra nghị định số 154/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 143/2003/nđ-cp ngày 28/11/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.
15/01/2007

Ngày 15/01/2007 Chính phủ ra nghị định số 09/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 117/2003/nđ-cp ngày 10/10/2003 của chính phủ về việc tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
15/01/2007

Ngày 15/01/2007 Chính phủ ra nghị định số 08/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2003/nđ-cp ngày 10/10/2003 của chính phủ về chế độ công chức dự bị. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
08/01/2007

Ngày 08/01/2007 Chính phủ ra nghị định số 04/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2003/nđ-cp ngày 13/06/2003 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
02/04/2003

ngày 02/04/2003 Chính phủ ra nghị định số 33/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
19/03/2003

ngày 19/03/2003 Chính phủ ra nghị định số 27/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/07/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày,kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
30/01/2003

ngày 30/01/2003 Chính phủ ra nghị định số 07/2003/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghịđịnh số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CPngày 05/05/2000 của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
Luật Pháp Thi Online Hỏi đáp Thư Viện Tin Tức

Nghị định số 07/2003/NĐ-CP , Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ

Nghị định số 07/2003/NĐ-CP , Văn bản pháp luật,Quyết định nghị định chính phủ,thông tư liên bộ